Wiadomości z Sosnowca

Zbieraj deszczówkę i "Po(d)lej deszczem w Sosnowcu"

  • Dodano: 2019-12-06 08:30, aktualizacja: 2019-12-03 13:18

Zbieraj deszczówkę i „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu”. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że zasoby wodne w Polsce są niewystarczające. W naszym regionie ten problem jest bardziej odczuwalny ze względu na wielowiekową działalność górniczą.

Świadomość ekologiczna sosnowiczan jest coraz wyższa, dlatego jesteśmy pewni, że pilotażowy projekt „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” będzie cieszył się dużym zainteresowaniem.

Adresujemy go do osób fizycznych będących właścicielem lub posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. To oznacza, że nie mogą w nim brać udziału wspólnoty mieszkaniowe czy administracje.

Określiliśmy już rodzaje zadań, na które może być udzielana dotacja celowa:
1) koszt zakupu, montażu i robót ziemnych,
2) koszt modernizacji istniejącej instalacji.

Przykładowe zadania:
- budowa ogrodu deszczowego w pojemniku,
- budowa ogrodu deszczowego w gruncie,
- budowa muldy chłonnej,
- budowa studni chłonnej,
- budowa naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu,
- budowa podziemnego zbiornika na wody opadowe,
- inne.

Wysokość dotacji:
80% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego programem, nie więcej niż 4 000 zł.

Proponujemy, aby na 2020 rok w budżecie miasta zabezpieczyć 100 tysięcy złotych, co pozwoli na realizację 25 wniosków. Przykładowo Wrocław na ten cel zarezerwował 80 tys. zł.

W najbliższych dniach uchwała trafi pod obrady komisji, a pod koniec miesiąca będzie głosowana na sesji. Jeśli nie będzie sprzeciwu wojewody program ruszy na początku przyszłego roku.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.