Wiadomości z Sosnowca

Zbieraj deszczówkę i "Po(d)lej deszczem w Sosnowcu"

  • Dodano: 2019-12-06 08:30, aktualizacja: 2019-12-03 13:18

Zbieraj deszczówkę i „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu”. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że zasoby wodne w Polsce są niewystarczające. W naszym regionie ten problem jest bardziej odczuwalny ze względu na wielowiekową działalność górniczą.

Świadomość ekologiczna sosnowiczan jest coraz wyższa, dlatego jesteśmy pewni, że pilotażowy projekt „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” będzie cieszył się dużym zainteresowaniem.

Adresujemy go do osób fizycznych będących właścicielem lub posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. To oznacza, że nie mogą w nim brać udziału wspólnoty mieszkaniowe czy administracje.

Określiliśmy już rodzaje zadań, na które może być udzielana dotacja celowa:
1) koszt zakupu, montażu i robót ziemnych,
2) koszt modernizacji istniejącej instalacji.

Przykładowe zadania:
- budowa ogrodu deszczowego w pojemniku,
- budowa ogrodu deszczowego w gruncie,
- budowa muldy chłonnej,
- budowa studni chłonnej,
- budowa naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu,
- budowa podziemnego zbiornika na wody opadowe,
- inne.

Wysokość dotacji:
80% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego programem, nie więcej niż 4 000 zł.

Proponujemy, aby na 2020 rok w budżecie miasta zabezpieczyć 100 tysięcy złotych, co pozwoli na realizację 25 wniosków. Przykładowo Wrocław na ten cel zarezerwował 80 tys. zł.

W najbliższych dniach uchwała trafi pod obrady komisji, a pod koniec miesiąca będzie głosowana na sesji. Jeśli nie będzie sprzeciwu wojewody program ruszy na początku przyszłego roku.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.