Prezydent miasta Sosnowiec

Prezydentem Sosnowca jest Arkadiusz Chęciński. Piastuje ten urząd od 2014 roku, kiedy to wygrał w drugiej turze głosowania.

Prezydent  Miasta Arkadiusz Chęciński

Arkadiusz Chęciński

Prezydentowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

 • Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego
 • Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

oraz merytorycznie nadzorowane stanowiska pracy:

 • Pełnomocnik Gminy ds. Realizacji Projektu  (MAO) -  organizacyjnie przypisany do Wydziału Inwestycji
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - organizacyjnie przypisany do Wydziału Spraw Obywatelskich
 • Miejski Rzecznik Konsumentów - organizacyjnie przypisany do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Geodeta Powiatowy – Naczelnik  Wydziału Geodezji i Kartografii,
 • Geolog Powiatowy – organizacyjnie przypisany do Wydziału Gospodarki Komunalnej
 • Inspektor Ochrony Danych – Naczelnik Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 •  Audytor wewnętrzny – organizacyjnie przypisany do Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 •  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Rewitalizacji i Integracji Społeczności Lokalnej – organizacyjnie przypisany do Wydziału Rozwoju i Przedsiębiorczości
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego – Naczelni Wydziału Kultury i Promocji Miasta
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Komunalnej – naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Współpracy
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Elektromobilności – organizacyjnie przypisany do Wydziału Administracji Drogowej
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Jakości Powietrza - organizacyjnie przypisany do Wydziału Inwestycji

Wyślij e-mail: prezydent@um.sosnowiec.pl

Zbigniew Byszewski

Zbigniew Byszewski

I Zastępca Prezydenta Miasta

Al. Zwycięstwa 20, pok. 208
Sekretariat: tel. 32 296-07-38

Realizuje zadania w zakresie

 • oświaty, edukacji
 • rejestracji pojazdów, uprawnień komunikacyjnych i transportowych

Zastępcy Prezydenta Miasta Zbigniewowi Byszewskiemu podlegają następujące komórki Urzędu Miasta:

 • Wydział Edukacji,
 • Wydział Komunikacji

Wyślij email: sekret5@um.sosnowiec.pl

 

Michał Zastrzeżyński

Zastępca Prezydenta Miasta

Al. Zwycięstwa 20, pok. 212
Sekretariat: tel. 32 296 0 743

Realizuje zadania w zakresie:

 • gospodarki komunalnej;
 • gospodarki odpadami i środowiska;
 • zamówień publicznych;
 • gospodarki mieszkaniowej, w tym współpracy ze Społeczną Komisją Mieszkaniową oraz koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.

Zastępcy Prezydenta Michałowi Zastrzeżyńskiemu podlegają następujące komórki Urzędu Miasta:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej;
 • Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami;
 • Wydział Zamówień Publicznych;
 • Wydział Gospodarki Lokalowej.

Jeremiasz Świerzawski

Jeremiasz Świerzyński

Zastępca Prezydenta Miasta

al. Zwycięstwa 20, pok.211-211C
Sekretariat: tel.32 296 0 690

Realizuje zadania w zakresie

 • architektury i gospodarki przestrzennej
 • zarządzania przestrzenią miasta,
 • geodezji i kartografii
 • inwestycji prowadzonych przez Gminę Sosnowiec
 • zarządzania  drogami i ruchem drogowym

Zastępcy Prezydenta Miasta Jeremiaszowi Świerzawskiemu  podlegają następujące komórki Urzędu Miasta:

 • Wydział Administracji Architektoniczno - Budolwanej 
 • Wydział Planowania Przestrzennego
 • Wydział Geodezji I Kartografii
 • Wydział Inwestycji
 • Wydział Administracji Drogowej

Wyślij email: sekret4@um.sosnowiec.pl