Prezydent miasta Sosnowiec

Prezydentem Sosnowca jest Arkadiusz Chęciński. Piastuje ten urząd od 2014 roku, kiedy to wygrał w drugiej turze głosowania.

Prezydent  Miasta Arkadiusz Chęciński

Arkadiusz Chęciński

Prezydent Miasta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w wyznaczoną środę każdego miesiąca w godzinach od 8.00 do 10.00.

Prezydent Miasta odpowiada za wydziały:

 • Biuro Rady Miejskiej
 • Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Miejski Rzecznik Konsumentów
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej

 

Zbigniew Byszewski

Zbigniew Byszewski

I Zastępca Prezydenta Miasta

Al. Zwycięstwa 20, pok. 212
Sekretariat: tel. 32 296-07-38

Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Edukacji
 • Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości
 • Wydział Komunikacji
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Gospodarki Lokalowej

Wyślij email: sekret5@um.sosnowiec.pl

Anna Jedynak

Anna Jedynak

Zastępca Prezydenta Miasta

Al. Zwycięstwa 20, pok. 211
Sekretariat: tel. 32 296 05 45

Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Funduszy i Współpracy
 • Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społeczne
 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 • Urząd Stanu Cywilnego

Wyślij e-mail: sekret2@um.sosnowiec.pl

Jeremiasz Świerzawski

Jeremiasz Świerzyński

Zastępca Prezydenta Miasta

al. Zwycięstwa 20, pok.211-211C
Sekretariat: tel.32 296 0 690

Zastępcy Prezydenta Miasta Jeremiaszowi Świerzawskiemu podlegają następujące komórki Urzędu Miasta:

 • Wydział Administracji Architektoniczno - Budolwanej
 • Wydział Planowania Przestrzennego
 • Wydział Geodezji I Kartografii
 • Wydział Inwestycji Miejskich
 • Jednostka Realizująca Projekt
 • Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym

Wyślij email: sekret4@um.sosnowiec.pl