Sosnowiec - portal miejski Sosnowiecki.pl

Urząd Miasta Sosnowiec

Prezydent  Miasta Arkadiusz Chęciński

Arkadiusz Chęciński

Prezydent Miasta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w wyznaczoną środę każdego miesiąca w godzinach od 8.00 do 10.00.

Prezydent Miasta odpowiada za wydziały:

 • Biuro Rady Miejskiej,
 • Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego,
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Wydział Geodezji i Kartografii,
 • Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
 • Wydział Edukacji,
 • Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej.

Mateusz Rykała

I Zastępca Prezydenta Miasta

Al. Zwycięstwa 20, pok. 208
Sekretariat: tel. 32 296 05 43
sekret2@um.sosnowiec.pl

Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Rozwoju i Promocji,
 • Wydział Inwestycji Miejskich,
 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
 • Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym,
 • Jednostka Realizująca Projekt.

Anna Jedynak

Zastępca Prezydenta Miasta

Al. Zwycięstwa 20, pok. 211
Sekretariat: tel. 32 296 05 45
sekret3@um.sosnowiec.pl

Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Funduszy i Współpracy,
 • Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 • Wydział Zamówień Publicznych,
 • Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społeczne

Krzysztof Haładus

Zastępca Prezydenta Miasta

Al. Zwycięstwa 20, pok. 211
Sekretariat: tel. 32 296 06 90
sekret4@um.sosnowiec.pl

Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 • Wydział Komunikacji,
 • Wydział Planowania Przestrzennego.