Katalog firm

dodaj firmę

USC - Urząd Stanu Cywilnego Sosnowiec

Adres i telefon

ul. Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30
 • Poniedziałek: 7:30 - 18:00
 • Wtorek: 7:30 - 15:30
 • Środa: 7:30 - 15:30
 • Czwartek: 7:30 - 15:30
 • Piątek: 7:30 - 13:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Urząd Stanu Cywilnego w Sosnowcu znajduje się przy Alei Zwycięstwa 20 w budynku Urzędu Miejskiego. Kierownikiem USC w Sosnowcu jest Maciej Maziarz. Sala ślubów znajduje się w Pałacu Schoena przy ul. Chemicznej 12

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających m. in.

 • z przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o ewidencji ludności, a w szczególności:
 • Rejestracja stanu cywilnego – sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • Przyjmowanie oświadczeń: o wstąpieniu w związek małżeński, uznaniu ojcostwa, zmianie imienia dziecka, powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, oraz
 • w innych, przewidzianych przez obowiązujące przepisy, sprawach odnoszących się pośrednio lub bezpośrednio do stanu cywilnego.
 • Wydawanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego (odpisy aktów urodzeń, małżeństwa, zgonów, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych, zaświadczenia o stanie cywilnym).
 • Wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk. Wprowadzanie zmian w aktach stanu cywilnego – sprostowania i uzupełnienia.
 • Aktualizacja i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności.
 • Wydawanie zaświadczeń o możności zawarcia związku małżeńskiego poza granicami RP przez obywatela polskiego.
 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, stulecia urodzin itp.

PRACOWNICY URZĘDU STANU CYWILNEGO

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

e-mail

 

Maciej Maziarz

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

105

32 29 60 587

kier.usc@um.sosnowiec.pl
mmaziarz@um.sosnowiec.pl

 

Aneta Rybicka

Z-ca Kierownika

105

32 29 60 588

arybicka@um.sosnowiec.pl

 

Mirosława Cielniak

Z-ca Kierownika/ Główny specjalista

105

32 29 60 589

 

 

Monika

Radosz - Tarchuł

Podinspektor

105

32 29 60 591

 

Zmiana imion i nazwisk, sprostowania, uzupełnienia

Agnieszka

Borowiecka -Terka

Podinspektor

105

32 29 60 589

 

Rejestracja urodzeń

Małgorzata

Nielepiec

Podinspektor

105

32 29 60 590

 

Rejestracja zgonów

Marta

Zawadzka

Podinspektor

105

32 29 60 590

 

Rejestracja zgonów

Joanna

Kaim

Podinspektor

105

32 29 60 573

 

Rejestracja małżeństw

Ewelina

Pniak

Inspektor

105

32 29 60 573

 

Rejestracja małżeństw

Anna

Jarnutowska

Podinspektor

003C

32 29 60 592

 

Migracje aktów

Magdalena

Halko

Podinspektor

003C

32 29 60 592

 

Korespondencja, migracje aktu

Klaudia

Jakubowska

Pomoc administracyjna

003C

32 29 60 592

 

Korespondencja,
migracje aktów

Izabela

Łydek

Podinspektor

003C

32 29 60 592

 

Migracje aktów

Małgorzata

Sochal - Rogalska

Archiwista

003C

32 29 60 752

 

Archiwum

Monika Rodek

Podinspektor

BOI

32 29 60 614

 

Stanowisko 9

BOI

Anna Szcześniak

Podinspektor

BOI

32 29 60 607

 

Stanowisko 10

BOI

 

 

Więcej informacji na temat załatwiania spraw dot. małżeństw, narodzin i zgonów oraz zmiany imienia i nazwiska można uzyskać w dziale "Jak załatwić sprawę".

Galeria

Polecenia (1)

Dodaj polecenie
 • USC - Urząd Stanu Cywilnego posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Sosnowca od 2010 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.