Jakość powietrza Sosnowiec

Interesuje Cię jakość powietrza w Sosnowcu? Chcesz dowiedzieć się, czy został ogłoszony alarm smogowy na Śląsku? Nie jesteś pewien, czy to mgła, czy smog? Najnowsze pomiary powietrza znajdziesz na poniższej mapce. Wybierz dokładny adres w swoim mieście i sprawdź, czy norma pyłów zawieszonych nie została przekroczona. Zobacz aktualne dane czujników. Pamiętaj, że stan powietrza w Sosnowcu ma duże znaczenie dla zdrowia i samopoczucia nie tylko osób starszych, dzieci, czy kobiet w ciąży, ale także każdego z nas. Jakość powietrza monitorowana jest przez całą dobę. Sprawdź prognozę!

Smog - zanieczyszczenie powietrza Sosnowcu

Zbyt długie przebywanie na powietrzu w trakcie smogu ma negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Zła jakość powietrza może skutkować różnymi objawami m.in. z układu oddechowego. Może wystąpić brak tchu, znużenie, kaszel, czy zwiększone jest ryzyko infekcji. Ponadto osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia w okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu i nie powinny w smogu zbyt długo przebywać na powietrzu. Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 może istotnie różnić w wybranej lokalizacji. To właśnie dlatego jakość powietrza w Mikołowie, czy jakość powietrza w Świętochłowicach może być inna niż w Sosnowcu, czy całym województwie śląskim. Sprawdź pomiary jakości powietrza w Sosnowcu i weź głęboki oddech!


Na powyższej mapie znajdują odczyty z sensorów jakości powietrza. Mierzone są następujące czynniki zanieczyszczające:

  • PM - wyświetla tylko sensory i stacje, które dokonują pomiaru pyłów zawieszonych oraz wartość CAQI dla czynnika PM,
  • NO2 - wyświetla tylko sensory i stacje, które dokonują pomiaru stężenia NO₂ oraz wartość CAQI dla czynnika NO2,
  • O3 - wyświetla tylko sensory i stacje, które dokonują pomiaru stężenia O₃ oraz wartość CAQI dla czynnika O3,
  • SO2 - wyświetla tylko sensory i stacje, które dokonują pomiaru stężenia SO₂ oraz wartość CAQI dla czynnika SO2,
  • CO - wyświetla tylko sensory i stacje, które dokonują pomiaru stężenia CO oraz wartość CAQI dla czynnika CO.