Ważne adresy i telefony Sosnowiec

Telefony alarmowe

Numer telefonu

Pogotowie ratunkowe 999
32 363 63 84
Straż pożarna 998
32 363 18 46
Policja

997
32 296 12 12

Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 266 33 56
Pogotowie ciepłownicze 993
32 266 31 48
Pogotowie energetyczne 991
32 292 16 97
Pogotowie wod.-kan. 994
32 292 55 90
Straż Miejska 986
32 266 37 83

 

Instytucje

Numer telefonu

Urząd Miasta 32 296 06 00
Urząd Skarbowy 32 368 86 00
Urząd Stanu Cywilnego 32 296 05 91
Powiatowy Urząd Pracy

32 297 87 14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32 296 22 01

ZUS 32 269 50 11
Sąd Rejonowy 32 296 62 52
Prokuratura rejonowa 32 266 48 91
Kuratiorium oświaty 32 265 51 30