Miasta partnerskie

Partnerstwo miast, jako forma współpracy międzynarodowej, pojawiło się w Europie Zachodniej pod koniec lat 40. XX w. Pierwsza taka umowa została podpisana w 1947 r. pomiędzy miastami Ludwigshafen (Niemcy) i Montbeliard (Francja). Obecnie umowy partnerskie obejmują w Europie różne formy kontaktów gospodarczych, kulturalnych, sportowo-turystycznych i informacyjnych. Swoich partnerów zagranicznych posiada również Sosnowiec. Należą do nich:

Casablanca / Maroko

Wspólnota Miejska Casablanca Marif jest jedną z dzielnic największego miasta Maroka, znajdującą się nad Oceanem Atlantyckim. Bogata historia miasta rozpoczyna się w VII wieku kiedy to na terenach obecnej Casablanki osiedliły się berberyjskie plemiona. Swoją obecną nazwę zawdzięcza Portugalczykom, którzy wybudowali tu fortece w XV wieku. W czasach II wojny światowej w Casablance odbyła się jedna z konferencji aliantów. Obecnie miasto jest przemysłową stolicą Maroka oraz największym portem tego kraju. Miasto założyli Berberowie, jednak rozwój Casablanki przypada na XVIII wiek i panowanie Sułtana Sid Mohammeda Ben Abdellah?a, który zbudował w mieście fortecę wojskową. W XIX wieku Casablanca stała się miastem handlowców i rzemieślników. W 1912 roku powstał tam pierwszy nowoczesny port w Maroku co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju gospodarczego i uczyniło Casablancę gospodarczą stolicą Królestwa. Od 14 do 24 stycznia 1943 roku trwały w Casablance obrady Aliantów, które zmieniły oblicze świata.

 • Położenie: Zachodnia część Maroka, wybrzeże Oceanu Atlantyckiego, region Wielka Casablanca.
 • Ludność: ok. 250 000 mieszkańców
 • Gospodarka: handel zagraniczny /porty morskie/, turystyka, przemysł
 • Atrakcje turystyczne: Meczet Hassana II, Plac Mohammeda V, Parc de Ligue Arabe, Katedra Sacr Couer

Komrom / Węgry

Komrom to 20-tysięczna miejscowość uzdrowiskowa znana ze swoich kąpielisk termalnych, położona nad Dunajem w północnych Węgrzech. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1037 roku, kiedy to zostało założone przez Świętego Stefana pod nazwą Camarin jako stolica powiatu - prawa miejskie uzyskało z rąk króla Beli IV. W 1222 roku Zakon Benedyktyński wybudował klasztor znany jako Monasterium de Koppan. Miasto spełniało rolę zamku granicznego Królestwa Węgierskiego i straży przedniej dla Wiednia w czasie walk z Turkami. Będąc drugim, co do gęstości zaludnienia miastem w Królestwie Komrom uzyskało prawa wolnego miasta z rąk Marii Teresy. W czasie wojen napoleońskich wybudowano fortyfikacje po obu stronach Dunaju, które uległy jednak znacznym zniszczeniom w czasie I Wojny Światowej. Początek XIX wieku oznaczał nową złotą erę w historii miasta. Stacjonujące tu wojska przyczyniły się do ożywienia życia w mieście, wybudowano także pierwszą szkołę w 1830 roku. Pojawienie się parowców oznaczało koniec tradycyjnego transportu. Mimo, że znajdująca się w mieście forteca miała znaczenie strategiczne, nie istniały warunki do rozwoju przemysłu ciężkiego - Komarom stało się centrum handlowym i usługowym. Nowy okres rozwoju przyszedł wraz z budową mostu Elżbiety, fabryk, młyna parowego i fabryki butelkującej wodę mineralną. Traktat w Trianon w 1920 roku podzielił miasto na dwie części: węgierską i słowacką, które połączyły się ponownie w jedno miasto dzięki "Arbritrażowi Wiedeńskiemu" w 1938 roku. W czasie II Wojny Światowej prawie 2 000 osób straciło życie, naloty bombowe zniszczyły większą część miasta, a wycofujące się wojska - infrastrukturę drogową i przemysłową, wysadzając za sobą mosty. Obecnie miasto jest centrum regionu (stolicą powiatu w nowym systemie administracyjnym) utrzymującym silny związek z częścią słowacką dzięki wspólnej historii, bliskiemu położeniu geograficznemu i więziom międzyludzkim.

Ważnymi instytucjami kultury w tym węgierskim mieście są: muzeum Klapka Gyorgy - organizujące stałe i czasowe wystawy historyczne, archeologiczne i etnograficzne, oraz biblioteka miejska Jokai Mor - organizująca liczne wydarzenia kulturalne i prezentacje. Wśród corocznych wydarzeń kulturalnych można wymienić: Dni Komrom, Święto Szony, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej i jesienne dożynki "Autumnus Brigetionensis" wraz z przedstawieniami teatralnymi i jarmarkiem. Wśród znajdujących się tu zabytków na szczególną uwagę zasługują: twierdza Igmandi wybudowana w latach 1871-77 oraz twierdza Monostori wybudowana w latach 1850-71. Jest to największa budowla obronna w Europie Środkowej, a jej zadaniem była obrona Wiednia oraz brzegów rzeki Dunaj. Ta historyczna wojenna budowla w stylu neoklasycznym spełnia obecnie funkcję muzeum.

Komrom to miasto o charakterze usługowym i turystycznym. W lipcu 1998 roku fińska firma Nokia podjęła decyzję o lokalizacji nowej fabryki telefonów komórkowych w węgierskim mieście. Jest to jedna z największych inwestycji zlokalizowanych w regionie Komarom. Pozostałe przedsiębiorstwa zlokalizowane w mieście to: sieci handlowe SPAR, PLUS, Penny Market; fińska firma Perlos produkująca podzespoły dla przemysłu telekomunikacyjnego, medycznego i samochodowego; oraz browar Amstel. Warto także wspomnieć o leczniczym kąpielisku termalnym, którego woda lecznicza jest stosowana w pierwszym rzędzie do leczenia schorzeń reumatycznych. Zostało one w ostatnim czasie kompletnie odnowione i przebudowane. Dysponuje kilkoma basenami: kryta pływalnia sportowa (a obok niej basen z wodą termalną), nowym krytym basenem leczniczym, czynnym cały rok odkrytym basenem leczniczym z wodą termalną (36-38oC), oraz basenami na wolnym powietrzu: basen sportowy, basen z atrakcjami wodnymi, basen dla dzieci, oraz z oddziałem leczniczo-rehabilitacyjnym z różnymi zabiegami leczniczymi: fizykoterapią, balneoterapią i galwanoterapią (hot-whirl-pool, kąpiele, masaże, gimnastyka, okłady itd.), oraz sauna, solarium i fitness.

W 2002 roku miasto Komrom i niemieckie miasto Naumburg świętowały 10-lecie swoich związków bliźniaczych. W 1991 roku podpisano umowę bliźniaczą z fińskim miastem Lieto, a w 2001 roku z austriackim miastem Judendorf-Strassengel. Miasto prowadzi także przyjacielskie kontakty z francuskim miastem Wavignies. Kontakty między Sosnowcem Komarom rozpoczęły się już w 2002 roku. Do podpisania umowy między miastami doszło 27 kwietnia na Węgrzech w czasie trwających w węgierskiej i słowackiej części miasta obchodów Dni Komrom. Podczas uroczystości otwarcia Dni Komarom oraz podpisania Umowy Miast Partnerskich wystąpiły między innymi sosnowieckie zespoły: dziecięcy zespół wokalny "Kiepurki" oraz zespół tańca nowoczesnego "Skandal". W tym samym dniu nastąpiło otwarcie wystawy przygotowanej przez Muzeum w Sosnowcu pn. "Sosnowiec na starej fotografii" w Klapka Gyargy Muzeum oraz wystawy Mariana Maliny w Galerii Komrom. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli: Zbigniew Studencki - dyrektor Muzeum w Sosnowcu oraz Maciej Szymanowski - dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Budapeszcie. 10 czerwca 2005 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu uroczyście ratyfikowano umowę partnerską pomiędzy miastami. W podpisanej umowie prezydenci wyrazili pragnienie stworzenia bezpośrednich kontaktów pomiędzy mieszkańcami swoich miast w duchu wzajemnego poznania, zrozumienia i wspólno europejskiego partnerstwa.

 • Położenie: Węgry - część północna, przy granicy słowackiej, nad Dunajem.
 • Ludność: 20 000 mieszkańców
 • Gospodarka: zakłady przemysłowe (fabryka telefonów komórkowych Nokia, browar Dreher); uzdrowiska
 • Atrakcje turystyczne: elecznicze kąpieliska termalne, twierdza Monostori z czasów napoleońskich (największa budowla obronna w Europie Środkowej)

Roubaix / Francja

Roubaix to miasto francuskie usytuowane w Regionie Nord-Pas-de-Calais, liczące około 100 tys. mieszkańców. Porozumienie o współpracy pomiędzy miastami zostało podpisane 21 listopada 1993 roku. Dotyczy ono rozwijania partnerskiej współpracy w dziedzinie:

 • Administracji miejskiej poprzez wymianę informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania służb miejskich.
 • Ochrony środowiska poprzez wymianę doświadczeń w dziedzinie ochrony powietrza, wody i gleby.
 • Kultury poprzez lepsze poznanie środowisk kulturalnych obu miast i organizację wystaw, spektakli i koncertów.
 • Sportu i turystyki poprzez wzajemne poznanie organizacji zajmujących się rozwojem turystyki i przez organizowanie imprez sportowych.

Podobnie jak Sosnowiec, Roubaix jest miastem, które zmieniło i zmienia ciągle swoje oblicze. Niegdyś było miastem przemysłowym z wieloma fabrykami tekstylnymi i przemysłem wydobywczym. Dziś to miasto, gdzie rozwijają się zupełne nowe dziedziny aktywności gospodarczej, miasto, w którym wraz ze zmianą wizerunku architektonicznego nastąpiła zmiana sposobu życia i postrzegania miasta przez jego mieszkańców.

Roubaix jest pierwszym miastem aglomeracji Lille, które otrzymało tytuł "Miasta Sztuki i Historii" nadany przez Ministra Kultury w 2001 roku, w dowód uznania dla oryginalnego i bogatego XIX- i XX-wiecznego dziedzictwa architektonicznego miasta.

W Roubaix nie znajdziemy jednak ani dawnych fortyfikacji, ani dzieł sztuki renesansowej. Jego zabytki to przede wszystkim budowle związane z przemysłem, gdyż miasto to było niegdyś stolicą przemysłu tekstylnego. Roubaix, dumne ze swojej przemysłowej przeszłości potrafiło zachować, odnowić i ożywić na nowo swoje niezwykłe dziedzictwo historyczne.

Miasto rozwinęło się w XV wieku, pod panowaniem Pierre'a et Jean'a de Roubaix wraz z nadaniem w 1469, królewskiego przywileju wytwarzania tkanin i powstaniem licznych warsztatów tkackich. Rewolucja przemysłowa z początku XIX wieku przyniosła zmiany w procesie wytwarzania tkanin, narzucając skupienie aktywności produkcyjnej w dużych warsztatach i fabrykach tekstylnych. Z tego okresu triumfu przemysłu pochodzą odzwierciedlające go budowle Roubaix takie jak Ratusz (Htel de Ville) zbudowany w 1911 roku, neogotycki Kościół Saint-Martin, fabryka Motte-Bossut, dawna Pływalnia (Piscine) i Park Barbieux, ceniony za swój wyjątkowy charakter i urok czasów belle poque. Na początku XX wieku, w obliczu kryzysu przemysłu tekstylnego Roubaix znalazło rozwiązanie - nowoczesny handel - stając się w ten sposób kolebką sprzedaży wysyłkowej, tworzenia sieci handlowych przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych i technologii innowacyjnych dla przemysłu tekstylnego.

Dzisiaj Roubaix zwraca się ku przyszłości, nie zapominając jednak o swojej przeszłości historycznej, którą pragnie pielęgnować i ożywiać tworząc Archiwa Świata Pracy (Centre des Archives du Monde du Travail), Pływalnię - Muzeum Sztuki i Przemysłu (Piscine-Muse d'Art et d'Industrie) czy Muzeum Żakardu (Manufacture des Flandres-muse du jacquard).

 • Położenie: Francja region Nord Pas de Calais
 • Ludność: 100 000 mieszkańców
 • Gospodarka: nowoczesny handel (sprzedaż wysyłkowa, sieci handlowe wykorzystujące technologie informatyczne)
 • Atrakcje turystyczne: Muzeum Sztuki, Muzeum Przemysłu, Kościół Saint - Martin, liczne budowle poprzemysłowe, Park Barbieux, wyścig kolarski Roubaix - Paris

Suceava / Rumunia

Rumuńskie miasto Suceava leży w Karpatach niedaleko granicy z Ukrainą. Jest mniejsze od Sosnowca - ma około 90 tysięcy mieszkańców. W mieście rozwija się przemysł celulozowo - drzewny, istnieje także duży węzeł kolejowy. W mieście tym mieszka liczne środowisko polonijne.

12 września w Muzeum Miejskim przy dźwiękach "Ody do radości" odbyła się ceremonia podpisania Umowy Partnerskiej pomiędzy Suceavą a Sosnowcem. W uroczystości udział wzięły delegacje obu miast z Prezydentem Kazimierzem Górskim i Wiceburmistrzem Suceavy Corneliu Vornicu na czele. Umowa o Partnerstwie zakłada szeroką współpracę nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale także kulturalnej, edukacyjnej i sportowej.

Nasi partnerzy, świadomi faktu, że Sosnowiec w ostatniej dekadzie diametralnie zmienił swój wizerunek gospodarczy, liczą na wykorzystanie sosnowieckich doświadczeń w restrukturyzacji przemysłu. Dla nas cenne będą doświadczenia Suceavy w pozyskiwaniu unijnej pomocy, rozwijaniu współpracy międzynarodowej.

 • Położenie: Rumunia, część północno-wschodnia (Bukowina, przy granicy z Ukrainą)
 • Ludność: 105 000 mieszkańców
 • Gospodarka: przemysł celulozowo-drzewny
 • Atrakcje turystyczne: Twierdza Cetatea de Scaun, Muzeum Historyczne, Planetarium, rozległe tereny wypoczynkowe (jeziora, lasy, parki i ogrody)

Les Mureau / Francja

Miasto Les Mureaux położone jest w sercu doliny Sekwany, 37 km od Paryża. Jego połączenia komunikacyjne stanowią jeden z jego głównych atutów. Liczy ono 32.000 mieszkańców. Tereny zielone położone nad brzegami Sekwany zajmują tam 400 hektarów, co stanowi prawdziwe bogactwo przyrodnicze i powoduje, że jakość środowiska naturalnego ma znaczny wpływ na jakość życia mieszkańców miasta i jego rozwój gospodarczy. Miasto szczególne znaczenie przywiązuje do zrównoważonego rozwoju wszystkich dzielnic, angażując się w programy odnowy terenów miejskich mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Działa tam 460 przedsiębiorstw i 200 firm handlowych, 13.000 zatrudnionych stanowi tkankę ekonomiczną miasta. Miasto jest ośrodkiem przemysłu kosmicznego, kolebką rakiety Ariane, a także, z uwagi na oddalone zaledwie o 5 km fabryki Renault i Peugeot jest miejscem lokalizacji licznych przedsiębiorstw produkujących na potrzeby przemysłu samochodowego.

Historia miasta Les Mureaux sięga czasów prehistorycznych. Pierwsi mieszkańcy osiedlili się na brzegach Sekwany około 3000 lat przed naszą erą. Wykopaliska świadczą o istnieniu w tym miejscu ważnej aglomeracji w I wieku naszej ery i w okresie galijsko - rzymskim. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1183 roku i mówi o mieście galijsko - rzymskim z kamienia położonym na brzegach Sekwany w czasach antycznych.

Rozwój miasta ma swój początek w 1843 roku wraz z budową pierwszej linii kolejowej Paryż - Rouen. XX wiek to dla Les Mureaux okres industrializacji i powstania licznych przedsiębiorstw, a przede wszystkim narodzin ważnego ośrodka przemysłu aeronautycznego.

Fabryka Renault, która rozpoczyna swoją działalność w 1954 roku oznacza początek urbanizacji. Les Mureaux nabiera prawdziwie miejskiego charakteru.

Miasto Les Mureaux żyje w rytmie ważnych wydarzeń wykraczających poza granice miasta i gromadzących licznych uczestników.

 • Położenie: Francja, dolina Sekwany (37 km od Paryża)
 • Ludność: 32 000 mieszkańców
 • Gospodarka: przemysł samochodowy (Renault, Peugot), przemysł kosmiczny (produkcja rakiet Ariane), specjalna strefa ekonomiczna wspomagająca przedsiębiorstwa i osoby prywatne (500 przedsiębiorstw zatrudniających 13000 pracowników)
 • Atrakcje turystyczne: Centrum Sztuki im G. Faur, ekologiczny budynek merostwa, regaty na Sekwanie, 5 parków i rozległe tereny leśne