Wiadomości z Sosnowca

Trwa kwalifikacja wojskowa w Sosnowcu

 • Dodano: 2019-02-07 08:45, aktualizacja: 2019-02-07 09:58

W budynku przy ul. Rzeźniczej 12 (pokój nr 4) prowadzona jest kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 12 marca  w dniach od poniedziałku do czwartku w  godzinach 8.00 -15.00, piątek  w godzinach 8.00 -13.00.

Kto ma obowiązek zgłosić się do tegorocznej kwalifikacji wojskowej?

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy  nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej ;
 • osoby urodzone w roku 1995 -1999 , które:
  • zostały uznane przez powiatowe  komisje lekarskie za  czasowo  niezdolne do  czynnej służby  wojskowej  ze  względu   na stan zdrowia, jeżeli okres  tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej ,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje  lekarskie  za  czasowo niezdolne do czynnej  służby   wojskowej   ze  względu  na  stan  zdrowia,  jeżeli okres niezdolności  upływa po zakończeniu kwalifikacji  wojskowej i   złożyły trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski, wniosek  o  zmianę   kategorii   zdolności   do czynnej służby wojskowej  przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety urodzone  w  latach  1995– 2000  posiadające  kwalifikacje  przydatne  do czynnej służby   wojskowej oraz   kobiety pobierające  naukę w celu  uzyskania  tych  kwalifikacji, które  w  roku  szkolnym lub akademickim  2018 / 2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i  weterynaryjnych oraz na  kierunkach psychologicznych albo będące studentkami  lub absolwentkami  tych   szkół  lub   kierunków ,  o  których mowa § 2 rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grupy kobiet  poddawanych   obowiązkowi  stawienia   się  do  kwalifikacji  wojskowej  (Dz. U.poz. 944 ) .

Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Będzinie mogą się stawić:

 • ochotnicy, w tym kobiety , do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia , jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat  życia.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed:

 • Prezydentem Miasta Sosnowca;
 • Powiatową Komisja Lekarską dla miasta Sosnowca;
 • Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Będzinie.

Co musi przedstawić osoba stawiająca się po raz pierwszy?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 • Prezydentowi  Miasta   Sosnowca : dowód  osobisty  lub inny dokument  pozwalający   na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny  niestawienia   się  do  kwalifikacji wojskowej , stawienie  się  do kwalifikacji wojskowej  w  terminie  określonym  w  wezwaniu nie było możliwe;
 • Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Sosnowca –  posiadaną  dokumentacje  medyczna w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 m-cy przed  dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26   ust.  1b  ustawy  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski ;
 • Wojskowemu   Komendantowi   Uzupełnień  w Będzinie – aktualną  fotografie  o  wymiarach  3x4 bez nakrycia głowy, dokumenty  potwierdzające  poziom wykształcenia  oraz  posiadane
 • kwalifikacje zawodowe.

Szczegółowych informacji   dotyczących  ww.  obowiązku  można  uzyskać  w Urzędzie Miasta Sosnowiec Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego  Referat  Spraw Wojskowych: ul. Rzeźnicza 12 , 41-200 Sosnowiec tel.32 2963892 lub 32 2963892 w godzinach pracy Urzędu.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.