Wiadomości z Sosnowca

Zasłużeni dla Miasta Sosnowca. Uroczysta Gala w Sali Koncertowej

  • Dodano: 2023-06-20 06:30, aktualizacja: 2023-06-20 07:33

W środę 21 czerwca o godz. 17.00 w Sali Koncertowej przy Szkole Muzycznej odbędzie się uroczyste wręczenie Odznak Zasłużony dla Miasta Sosnowca. Galę uświetni Koncert Symfoniczny w ramach projektu Młoda Filharmonia Międzyszkolna. Wstęp wolny.

Prezydent Sosnowca nagrodzi Zasłużonych dla miasta

Odznaka przyznawana jest od końca lat 90-tych XX wieku, ustanowiona uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu. Odznakę przyznaje Prezydent Miasta Sosnowca na wniosek Kapituły Odznaki osobom, które poprzez swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się Miastu Sosnowiec i jego obywatelom przyczyniając się do rozwoju i promocji Miasta. Odznaka może być przyznana indywidualnie osobom fizycznym lub osobom prawnym oraz innym podmiotom czy instytucjom. Odznaką można uhonorować również pośmiertnie osoby fizyczne. W środę 21 czerwca odznaczenia zostaną przyznane za rok 2022 i 2023. Poniżej lista nagrodzonych.

Odznaczenia przyznane w  2022 roku:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oddział Sosnowiec – Członkowie Oddziału współpracują z władzami samorządowymi miasta Sosnowiec, IPN Oddział Katowice, szkołami jak i władzami Województwa Śląskiego. Praca z młodzieżą zaowocowała działalnością 15 szkolnych klubów historycznych AK w Sosnowcu. Jest to największa liczba klubów działająca w jednym mieście w Polsce. Tym samym kształtują u młodzieży postawę patriotyczną a co najważniejsze budują więzi pokoleniowe. Ważną działalnością z młodzieżą szkolną, jest, inicjowanie i udział w upamiętnieniu miejsc i osób związanych z  walką o niepodległość i martyrologią narodu polskiego w okresie wojennym i powojennym. Wraz z młodzieżą i władzami Samorządowymi Sosnowca, IPN Katowice byli współorganizatorem upamiętnienia miejsca, wrzucenia 12.02.1945r. do nieczynnego szybu kopalnianego ,,Dorota” bestialsko zamordowanej rodziny Mackiewiczów żołnierzy AK. Na tym miejscu stoi już obelisk z tablicą pamiątkową. Są współorganizatorem nadania nazwy Ronda Żołnierzy Wyklętych, nadania imienia skweru im. Danuty Siedzikówny "Inki" oraz inicjatorem nadania Ronda im. Michaliny Koniecznej żołnierza AK zamordowanej w 1942r. KL Auschwitz oraz budowie Obelisku z tablicą poświęconemu pamięci więźniów dawnego obozu i więzienia funkcjonującego w latach 1939-1941 w zabudowaniach dawnej fabryki Schoena w Sosnowcu przy ul. 1 Maja. Dzięki zaangażowaniu kombatantów AK i władz miasta został wybudowany jedyny w Polsce Obelisk poświęcony Kobietom walczących w szeregach Armii Krajowej.

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Oddział Górnośląski – Państwowy Instytut Geologiczny jest jednostką badawczo-rozwojową o statusie Państwowego Instytutu Badawczego, powołaną do życia w 1919 roku. W głównej siedzibie w Warszawie i 6 oddziałach regionalnych (Gdańsk, Kielce, Kraków, Sosnowiec, Szczecin, Wrocław) zatrudnionych jest ok. 950 osób, w tym 47 osób w Oddziale Górnośląskim. Działalność Instytutu, wyrażona poprzez wykonywanie zadań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, odpowiada bieżącym potrzebom państwa polskiego oraz rozwojowi jego społeczeństwa. Oddział Górnośląski jest najstarszą jednostką regionalną Państwowego Instytutu Geologicznego, powstałą w 1921 r. Państwowy Instytut Geologiczny jest laureatem wielu nagród, szereg z nich zostało przyznane za projekty realizowane przez Oddział Górnośląski: 2019 r. – Godło „Teraz Polska”. PIG-PIB został laureatem Konkursu „Teraz Polska” w kategorii „Przedsięwzięcia Innowacyjne” Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, obchodzący w 2021 r. jubileusz 100-lecia swojej działalności, jest najstarszą z instytucji naukowych działających na terenie Sosnowca. Od 1961 r. siedziba Oddziału mieści się w Sosnowcu, w budynku wybudowanym na jego potrzeby w latach 50. XX w. Od momentu swojego powołania w 1921 r. wykonuje prace na rzecz kraju i regionu i realizuje zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej; od 2011 r. zgodnie z zapisami prawa geologicznego i górniczego pełni ustawowo funkcję państwowej służby geologicznej realizując projekty o charakterze regionalnym, ponadregionalnym, ogólnopolskim.

Hospicjum Sosnowieckiemu im. św. Tomasza Apostoła – Sosnowieckie Hospicjum od ponad 25 lat mieszkańcom Sosnowca i nie tylko umożliwia korzystanie z opieki paliatywnej, wsparcia psychologicznego oraz opieki duchowej, zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin. Osoby nieuleczalnie chore są w sosnowieckim Hospicjum w centrum uwagi interdyscyplinarnego zespołu: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów, duchownych, pracowników socjalnych, wolontariuszy. Celem hospicyjnej opieki jest umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby, poprzez specjalistyczne leczenie objawowe, opanowanie wszechogarniającego bólu, wparcie psychologiczne, duchowe i socjalne, poprzez pielęgnację wyniszczonego chorobą ciała oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w najtrudniejszym okresie życia. Opieka hospicyjna jest również wsparciem merytorycznym, psychicznym i duchowym rodziny, przyjaciół, bliskich, wszystkich tych, którzy decydują się na sprawowanie opieki domowej nad swoim najbliższym, którzy podejmują niemały wysiłek towarzyszenia mu aż do kresu jego życia. Ponadto Hospicjum podejmuje działania charytatywne tj. „Pola Nadziei”, „hospicjum to też życie”. Hospicjum chcąc zapewnić opiekę na jak najwyższym poziomie od lat korzysta także z Funduszy Unijnych.

Wyższej Szkole Humanitas – Akademia Humanitas – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu powstała 23 kwietnia 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Aktualnie Wyższa Szkoła Humanitas została Akademią Humanitas. Wyższa Szkoła Humanitas to 10 kierunków kształcenia, w tym 6 kierunków magisterskich, 41 specjalności, 63 kierunki studiów podyplomowych oraz seminarium doktorskie z zakresu prawa. To szereg wysokowartościowych projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych (prawie 60 mln zł pozyskanego dofinansowania), adresowanych zarówno do uczniów, nauczycieli, szkół (projekty pozyskiwane i realizowane są przez Dział Projektów WSH we współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych miast i gmin) jak również pozwalających Uczelni wspiąć się na jeszcze wyższy poziom w zakresie programów nauczania, czy nowoczesnego doposażenia laboratoriów kierunkowych (psychologia, pedagogika, elektroradiologia itp.). Humanitas to także bogata oferta szkoleń oraz szereg propozycji dla najmłodszych, ich rodziców i dziadków. W ramach Uniwersytetu Międzypokoleniowego Wyższej Szkoły Humanitas funkcjonują Uniwersytety Dziecięce zlokalizowane w kilkunastu miejscowościach, w tym w Sosnowcu oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pod patronatem naukowym Rektora WSH działają również UTW w takich miejscowościach jak Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Lubliniec czy Poręba.
Uczelnia na szeroką skalę współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspierając placówki edukacyjne, przedsiębiorców, a także inicjując i włączając się w organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze naukowym, prospołecznym, biznesowym itp.

Katarzyna Pilch – od ponad 25 lat związana jest z Miejskim Klubem im. Jana Kiepury, to ona jako pierwsza zaczęła zarażać pasją do tańca cheerleaders sosnowiecką młodzież. Powstały 14 lutego 1993 roku Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders SKANDAL od samego początku reprezentuje miasto Sosnowiec na turniejach w kraju jak również zagranicą m.in. w Niemczech, Norwegii, Hiszpanii, Czechach, Austrii, Słowenii, USA zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Katarzyna Pilch to nie tylko trener oraz choreograf lecz również projektantka strojów scenicznych skandalistek, kierownik turnieju World Dance Sosnowiec, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zespół można zobaczyć na licznych konkursach oraz turniejach a także JAS FBG Sosnowiec, MKS Będzin, GKS Katowice oraz Tauron KH GKS Katowice. Zespół posiada aż 8 tytułów II Wicemistrza Polski Cheerleaders, w 2006 roku dziewczęta reprezentowały Polskę na Mistrzostwach Europy Cheerleaders w Oslo, a w 2009 w Orlando. Tytuł Mistrza i I Wicemistrza Europy zespoły pod kierunkiem Katarzyny Pilch zdobyły  podczas Mistrzostw Europy w Pradze i Zadarze. Grupa wspaniałymi sukcesami reprezentuje miasto od lat, należy do niej około 100 dziewcząt, które ciężką pracą i zaangażowaniem co roku powiększają swoją już jakże liczną ilość sukcesów.

Zygmunt Witkowski – jest mieszkańcem Sosnowca, który posiada wrodzony gen postawy obywatelskiej. Przez dziesięciolecia udowodnił to swoimi inicjatywami podejmowanymi poza obowiązkami zawodowymi na rzecz społeczności lokalnej w wymiarze dzielnicy i miasta. Nikt nie odbierze mu zasługi w dostrzeżeniu potencjału, uporządkowaniu, zagospodarowaniu, ciągłym i systematycznym rozwoju terenu rekreacyjnego dedykowanego dla mieszkańców Niwki i Modrzejowa znanego jako „Rybaczówka”. Jest to także siedziba Koła PZW (Polskiego Związku Wędkarskiego) nr 55 w Sosnowcu Niwce, które zrzesza, integruje i włącza w aktywności miejskie liczną i wielopokoleniową grupę pasjonatów wędkarstwa. Zygmunt Witkowski posiada najdłuższy staż aktywności samorządowej w Radzie Miejskiej Sosnowca i jej poprzedniczce Miejskiej Radzie Narodowej. W latach 2002-2006 był inicjatorem i pierwszym Przewodniczącym Rady Dzielnicy Południe w Sosnowcu. Do autorskich dokonań Zygmunta Witkowskiego na rzecz miasta należą: Stworzenie i przekazanie miastu Rybaczówki przez poprzedniego właściciela KWK Niwka – Modrzejów; przeprowadzenie operacji wykupu 766 mieszkań zakładowych KWK niwka Modrzejów przez ich najemców, zamiast ich niekorzystnej komercjalizacji.
Zygmunt Witkowski pełni funkcję Przewodniczącego Koła PZW nr 55 w Sosnowcu okręg PZW Katowice od 1988 r. do nadal (34 lata).

Czesław Ludwiczek – Red. Czesław Ludwiczek urodził się w sosnowieckiej Niwce. Jest dziennikarzem z ponad sześćdziesięcioletnim stażem. Zalicza się do grona wybitnych dziennikarzy, którzy urodzili się, wychowali i pracowali w Sosnowcu., jak m.in. Jan Ciszewski, Witold Dobrowolski czy Jerzy Zmarzlik. Pracował w prasie sosnowieckiej i katowickiej, w Polskiej Agencji Prasowej, Dzienniku Zachodnim, Trybunie Robotniczej, Sporcie, a w Wieczorze był redaktorem naczelnym. Wiele inicjatyw dziennikarskich podejmował także poza Zagłębiem i Śląskiem. Był przez ponad 25 lat współpracownikiem znanego, opiniotwórczego francuskiego tygodnika sportowego, najbardziej znanej piłkarskiej gazety na świecie France Football, w którym wybierał najlepszych piłkarzy świata. Był związany z ogólnopolskim magazynem Tenis i z kilkoma pismami społeczno-kulturalnymi, w tym z Nowym Zagłębiem. Podczas swojej wieloletniej pracy dziennikarskiej promował w swoich publikacjach prasowych i książkowych Sosnowiec i Zagłębie Dąbrowskie. Jest autorem książkę pt. „Niweckie rodowody” o ludziach, którzy jak on urodzili się w Sosnowcu-Niwce. 

Odznaczenia przyznane w 2023 roku:

Adam Gierek – polski inżynier, nauczyciel akademicki i polityk, profesor zwyczajny nauk technicznych. Senator V kadencji (2001–2004), deputowany do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji (2004–2019). W latach 2010–2013 wiceprzewodniczący Unii Pracy. Autor ponad 200 publikacji naukowych oraz autor lub współautorem ponad 80 patentów. Był dotychczas promotorem 26 zakończonych dysertacji doktorskich. Od 1973 jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Odlewników. Adam Gierek to osoba zasłużona dla Polski, wielokrotnie nagradzana wieloma państwowymi oznaczeniami. Szczególny wkład miał w nauki inżynieryjne. Ponadto nigdy nie zapomniał o Sosnowcu, rodzinnym mieście swojego ojca. W 2010 roku pod hasłami „Ocalmy od zapomnienia” i „Sosnowiec – przemysł, którego nie ma” jako ówczesny europarlamentarzysta, syn byłego I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, prof. Adam Gierek ogłosił konkurs historyczny, aby zebrać pamiątki i utrwalić pozostałości po sosnowieckich obiektach przemysłowych.

Tadeusz Oleksy (pośmiertnie) – Był zasłużonym działaczem opozycji antykomunistycznej w okresie PRL. Walczył o życie w wolnym i demokratycznym kraju, upominał się o sprawiedliwość i godne warunki dla pracowników. Jerzy Buzek tak wspominał Tadeusza Oleksego:„Odszedł Tadeusz Oleksy. Mój wieloletni współpracownik – na czele biura w Katowicach – i przyjaciel. Był twardym chłopakiem z Sosnowca o wielkim sercu. Wrażliwość skrywał za rubaszną swadą. Był człowiekiem niezwykle odważnym. Był  lojalny i szczery. Miał dystans do siebie i do świata.”

Skład grupy Koncertu Symfonicznego

Podczas Koncertu Symfonicznego w ramach projektu Młoda Filharmonia Międzyszkolna wystąpią:

  • Wiktor Godyń – saksofon
  • Hanna Wierzycka – skrzypce
  • Katarzyna Wilczek – altówka
  • Maria Kokoszka – wiolonczela
  • Chór mieszany MFM: Chór SM II st. w Sosnowcu, Zespół wokalny SM II st. w Sosnowcu, Chór II st. ZPSM w Żorach.
  • Orkiestra Symfoniczna MFM: Orkiestra smyczkowa SM II st. w Sosnowcu,
  • Instrumentaliści Orkiestry dętej SM II st. w Sosnowcu, Orkiestra II st. ZPSM w Żorach.
  • Orkiestra Dęta MFM: Orkiestra dęta SM II st. w Sosnowcu, Instrumentaliści Orkiestry II st. ZPSM w Żorach.

W programie utwory: Wojciecha Kilara, Sergieja Prokofiewa, Mykolai Lysenki, Fridricha Haendela, Edwarda Elgara, Maxa Brucha, Johna Williamsa, Jacoba de Haana, Freddiego Mercurego, Macieja Cisowskiego.

Zasłużeni dla Miasta Sosnowca. Uroczysta Gala w Sali Koncertowej / fot. UM Sosnowiec

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również