Wiadomości z Sosnowca

Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Miasta Sosnowca

 • Dodano: 2023-11-09 09:00

Do 16 listopada trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Miasta Sosnowca.

Terminy składania wniosków w sprawie Nagród Sportowych w Sosnowcu

Nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Miasta Sosnowca jest prowadzony:

 • w terminie do 16 listopada 2023 roku – dotyczy wniosków formułowanych w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 października 2023 roku,
 • w terminie 30 dni od dnia osiągnięcia wyniku sportowego – dotyczy wniosków przygotowanych na podstawie wyników sportowych osiągniętych po 31 października 2023 roku.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:

 • zawodnik, który osiągnął określony Regulaminem wynik sportowy albo
 • trener prowadzący szkolenie zawodników, którzy wywalczyli osiągnięcie wskazane w Regulaminie.

W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu działają przedstawiciele ustawowi (rodzice).

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (ulica 3 Maja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30).

Formularz wniosku o przyznanie nagrody dostępny jest:

 • w sekretariacie MOSiR Sosnowiec,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w zakładce: „Wnioski do pobrania”: https://www.bip.um.sosnowiec.pl/m,6170,wnioski-do-pobrania.html,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Sosnowiec w zakładce: „Nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów”: https://bip.mosir.sosnowiec.pl/menu-przedmiotowe/nagrody-i-wyroznienia-dla-zawodnikow-i-trenerow.html,
 • na stronie internetowej www.mosir.sosnowiec.pl w zakładce „Stypendia, Nagrody i wyróżnienia”: https://www.mosir.sosnowiec.pl/stypendia/nagrody-sportowe-1.html .

Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć:

 • uwierzytelnioną informację na temat wyniku sportowego będącego podstawą ubiegania się o nagrodę (wzór informacji stanowi  załącznik do wniosku o przyznanie Nagrody Sportowej Miasta Sosnowca),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100); uiszczenia opłaty skarbowej należy dokonać w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu albo za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: 68 1020 2313 0000 3402 0579 4997, w tytule przelewu podając rodzaj sprawy i kogo ona dotyczy.

Szczegółowych informacji na temat Nagród Sportowych Miasta Sosnowca udziela Zespół do spraw Stypendiów i Nagród Sportowych (Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy mjr. H. Hubala – Dobrzańskiego 99 A w Sosnowcu): Pani Marta Cupiał (tel. 504 432 591) oraz Pani  Krystyna Turek (tel. 512 999 069).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również