Wiadomości z Sosnowca

Za nami uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Sosnowcu

  • Dodano: 2023-09-12 13:15

11 września odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Sosnowcu. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, a także Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. insp. Jacek Kitliński.

Uroczystość nadania sztandaru w Sosnowcu

Uroczystości rozpoczęły się 11 września 2023 r. o godz. 10.00 Mszą Św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników sosnowieckiej jednostki penitencjarnej w Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu przy ulicy Kościelnej 1. Mszę Świętą celebrował biskup diecezji sosnowieckiej ks. dr Grzegorz Kaszak.

Następnie zaproszeni goście oraz funkcjonariusze Służby Więziennej w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej, Kompanii Honorowej OISW Katowice, innych pocztów sztandarowych udali się na plac katedralny, gdzie nastąpił akt poświęcenia i nadania sztandaru.

Poświęcony sztandar został przekazany z rąk Wiceministra Michała Wosia na ręce dyrektora tutejszej jednostki kpt Marcina Żaka, a następnie przeszedł pod opiekę pocztu sztandarowego. W czasie uroczystości w drzewce sztandaru zostały wbite honorowe gwoździe oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej.

Fundatorem sosnowieckiego sztandaru jest Jakub Kaczorowski dyrektor P.P.P.M. POMET Wronki.

Sztandar używany będzie podczas obchodów świąt narodowych i państwowych, uroczystościach o charakterze patriotycznym i religijnym, w czasie wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie, wręczania im orderów i odznaczeń.

Przemówienia okolicznościowe

Po akcie nadania sztandaru przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe:

Przemawiając do uczestników uroczystości Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś powiedział: „Dzisiaj jest wielkie Święto i wielki dzień dla Aresztu Śledczego w Sosnowcu, bo posiadanie własnego sztandaru – sztandaru, który jednoczy, sztandaru, który jest symbolem, sztandaru, który reprezentuje na zewnątrz jest wielkim wyróżnieniem”.

O pracy sosnowieckich więzienników mówił z dużym uznaniem, komplementował świetne wyniki ich pracy i realizację zadań nałożonych na kierownictwo sosnowieckiej jednostki penitencjarnej. Wspomniał o zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej w program „Praca dla więźniów”, pomoc potrzebującym w trudnych czasach pandemii oraz pomoc uchodźcom po wybuchu wojny w Ukrainie. Dodał także, "że to, że Polacy czują się bezpiecznie jest to wynik bardzo ciężkiej pracy wielu osób, ale to przede wszystkim spoczywa na barkach tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo służąc Rzeczypospolitej. (...) Za to bardzo dziękuję”.

Wiceminister wspomniał także o inwestycjach Ministerstwa Sprawiedliwości w Sosnowcu: począwszy od rozbudowy sosnowieckiego aresztu, po budowę nowych siedzib Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych. Wiceminister wskazał także najważniejsze funkcje sztandaru: jednoczenie kadry, reprezentowanie formacji na zewnątrz oraz bycie nośnikiem najwyższych wartości.

W swoim przemówieniu gen. insp. Jacek Kitliński zaznaczył:

„Dzisiejsza uroczystość już nigdy się nie powtórzy – Areszt Śledczy w Sosnowcu dostaje sztandar – najważniejszą z chorągwi. To wyraz uznania, poszanowania i zaufania wobec wszystkich, którzy pełnią tu służę i pracują.  To symbol dumy z przynależności do formacji”.

Generał inspektor Kitliński powiedział:

"Sztandar to nie tylko honor, ale i zobowiązanie. Pierwsze i najważniejsze to służba na rzecz Ojczyzny i społeczeństwa. Kolejne to realizowanie ideałów praworządności i zasada poszanowania godności ludzkiej".

Dyrektor Generalny Służby Więziennej podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Sosnowcu za dobrą, rzetelną i oddaną służbę.

"Bądźcie z niej dumni "dodał. Z podziękowaniami zwrócił się także do fundatorów i organizatorów: "bez Was to doniosłe wydarzenie nie byłoby możliwe" – zakończył.

Na zakończenie ceremonii odbył się apel poległych oraz oddana została salwa honorowa, a poszczególne delegacje złożyły wieńce przed pomnikiem funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Imprezę zakończyła defilada pododdziałów oraz występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w repertuarze patriotycznym.

Znamienici goście

W ceremonii wręczenia sztandaru udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, przedstawiciele Sejmu i Senatu, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. insp. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Maciej Konior, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny, przedstawiciele Sądu Okręgowego, Sądów Rejonowych i Prokuratur Rejonowych z terenu Zagłębia Dąbrowskiego, przedstawiciele władz samorządowych, komendanci innych służb mundurowych, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego, przedstawiciele związków zawodowych, emeryci oraz wielu innych zaproszonych gości. Na uroczystości licznie stawili się również funkcjonariusze Służby Więziennej oraz mieszkańcy Sosnowca.

Areszt Śledczy w Sosnowcu – rys historyczny

Zgodnie z rejonizacją Areszt Śledczy w Sosnowcu przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających do dyspozycji Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Sosnowcu oraz Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej. Ponadto przebywają tu skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych, skazani oczekujący na skierowanie do odpowiednich typów i rodzajów zakładów karnych oraz skazani, skierowani do jednostki w związku z udziałem w czynnościach procesowych. W ramach aresztu od września 2013 r. funkcjonuje oddział zakładu karnego typu półotwartego dla skazanych mężczyzn recydywistów.

Areszt Śledczy w Sosnowcu posiada do dyspozycji 352 miejsca

Areszt Śledczy w Sosnowcu położony jest na obrzeżach miasta. W jego skład wchodzą trzy budynki penitencjarne oraz budynki administracyjny i gospodarczy, położone na obszarze ponad 17000 m kw. Budynki aresztu powstały około 1905 roku, początkowo jako magazyny i budynki mieszkalne a  następnie zaadaptowano je dla celów penitencjarnych. Jeszcze przed II wojną światową na terenie dzisiejszego aresztu funkcjonowało więzienie, składające się z dwóch budynków, w których pomieszczenia przerobiono na cele dla więźniów oraz dwóch budynków zaadoptowanych na pomieszczenia służbowe, gospodarcze i sanitarne, otoczone murem ze starych podkładów kolejowych. Więzienie zostało znacznie rozbudowane przez Niemców w trakcie okupacji w latach 1939 - 1945. W pierwszych latach po zakończeniu wojny w więzieniu przebywało kilkudziesięciu więźniów narodowości niemieckiej za przestępstwa i zbrodnie wojenne. W okresie powojennym Areszt Śledczy w Sosnowcu był jednostką penitencjarną, do której koleją zwożono wszystkich osadzonych kierowanych do obozów pracy, na terenie Górnego Śląska  Przez długi okres w jednostce funkcjonował oddział kobiecy, zlikwidowany w połowie lat 80-tych XX wieku.

Sosnowiecki areszt wskazano jako symboliczne miejsce mogące jednoznacznie upamiętniać ofiary nazistowskiego i sowieckiego totalitaryzmu. Tablicę przywracającą pamięć o ofiarach obu zbrodniczych reżimów odsłonięto 15 września 2018 r. Jej treść uzgodniono z Instytutem Pamięci Narodowej.

Areszt Śledczy w Sosnowcu słynie także z muzealnej ekspozycji umiejscowionej w centralnym punkcie aresztowego dziedzińca. Stanowią ją masywne, kamienne koła odkryte w trakcie prac remontowo-budowlanych w 2010 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach stwierdził, że najprawdopodobniej są to pozostałości po młynie, działającym w tym rejonie pod koniec XIX w. Dyrektor aresztu podjął decyzję o zachowaniu niecodziennego odkrycia.

Działalność jednostki

Areszt Śledczy w Sosnowcu realizując swoje ustawowe zadania, współpracuje ze społeczeństwem lokalnym w readaptacji osób wchodzących w kolizję z prawem. W ramach zindywidualizowanych oddziaływań wobec skazanych kadra penitencjarna realizuje liczne programy resocjalizacyjne i readaptacyjne, m.in. programy dla sprawców przestępstw komunikacyjnych, programy dla sprawców przemocy w rodzinie, programy profilaktyki zachowań agresywnych, programy z zakresu aktywizacji zawodowej, programy z zakresu nabywania umiejętności społecznych oraz programy ekologiczne.

W jednostce nie prowadzi się nauczania oraz pełnowymiarowego oddziaływania terapeutycznego, tym samym szczególny nacisk kładzie się na pozostałe środki oddziaływania wychowawczego, tj.: pracę (również poza terenem jednostki penitencjarnej), zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe oraz podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym.

Za nami uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Sosnowcu / fot. Areszt Śledczy

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również