Wiadomości z Sosnowca

Ekologiczne konkursy dla dzieci. Sprawdź zasady!

 • Dodano: 2023-03-02 06:30, aktualizacja: 2023-03-16 19:49

Zaprasza się uczniów szkół podstawowych z terenu Sosnowca do udziału konkursie wokalnym "Śpiewem obudźmy wiosnę i pszczoły" organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu oraz Sportową Szkołę Podstawową nr 17 w Sosnowcu.

Konkurs jest organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Pszczoły (20 maja). Uczestników do udziału w konkursie zgłaszają nauczyciele. Z każdej szkoły nauczyciel może zgłosić maksymalnie 3 uczniów w każdej z dwóch kategorii wiekowych. Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 marca - 31 marca 2023 r. Konkurs odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0). W dniu konkursu każdy z uczestników prezentuje piosenkę o tematyce wiosennej (mile widziane utwory z motywem pszczoły). Uczestnicy występować będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-4 oraz uczniowie klas 5-8. Fundatorami nagród w konkursie są: MBP Sosnowiec, Urząd Miasta w Sosnowcu, Pasieka Smakulskich z Pakosławia oraz Wydawnictwo Olesiejuk z Ożarowa Mazowieckiego. Szczegóły konkursu w regulaminie.

Regulamin konkursu wokalnego dla dzieci i młodzieży „Śpiewem obudźmy wiosnę i pszczoły”

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu pt. „Śpiewem obudźmy wiosnę i pszczoły” może być każdy uczeń szkoły podstawowej z terenu Sosnowca.
 2. Organizatorami konkursu są:
 3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec;
 4. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Zamkowa 7, 41-200 Sosnowiec.
 5. Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Pszczoły (20 maja).
 6. Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmowane są w terminie: 1 – 31 marca 2023 r.
 7. Konkurs odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r., o godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0).
 8. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:

 • Uczestnicy konkursu wstępować będą w 2 kategoriach wiekowych:
 1. uczniowie klas 1-4;
 2. uczniowie klas 5-8.
 • Każda szkoła podstawowa z terenu Sosnowca może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 3 uczniów w każdej z 2 kategorii wiekowych.
 • Uczestników do udziału w konkursie zgłasza nauczyciel. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie przez niego karty zgłoszenia nauczyciela. Karty zgłoszenia wypełniają również rodzice/opiekunowie prawni uczniów.
 • Uczestnicy w dniu konkursu prezentują dowolną piosenkę o tematyce wiosennej (mile widziane utwory z motywem pszczoły). 
 • Każdy uczestnik/uczestnicy konkursu prezentują utwór na scenie Auli, przed zgromadzoną publicznością. Pojedynczy występ nie powinien przekraczać  5 min. 
 • Utwory mogą być prezentowane ze ścieżką dźwiękową lub bez. Odpowiednie nagłośnienie zapewnia Organizator. W przypadku występu z podkładem muzycznym, nauczyciel zobowiązany jest do jego dostarczenia w postaci pliku zapisanego na pendrivie lub przesłania go drogą mailową najpóźniej 1 dzień przed konkursem.
 • Uczestnicy mogą występować pojedynczo lub w duetach. 
 • Istnieje możliwość występu z akompaniamentem muzycznym, który we własnym zakresie organizuje nauczyciel lub uczestnik konkursu (na scenie istnieje możliwość podpięcia do prądu tylko jednego instrumentu jednocześnie).

Przykładowe instrumenty: gitara, ukulele, keyboard, skrzypce, flet. Chęć występu z akompaniamentem muzycznym uczestnik powinien zgłosić w odpowiednim miejscu w karcie zgłoszenia.

 • Karty zgłoszenia uczestników można:
 1. przesłać pocztą mailową na adres: joanna.biesiada@biblioteka.sosnowiec.pl do dnia 31 marca 2023 r. z dopiskiem „Śpiewem obudźmy wiosnę i pszczoły”;
 2. dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, do dnia 31 marca 2023 r.
 • Nauczyciele zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu zgłoszonych przez nich uczestników w terminie do trzech dni od daty wpłynięcia kart zgłoszenia w sposób telefoniczny lub mailowy. 
 • W przypadku dużego zainteresowania konkursem Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zamknięcia listy uczestników zgłoszonych do konkursu przed dniem 31 marca 2023 r. 

Cele konkursu: 

 1. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów.
 3. Rozwijanie talentów estradowych.
 4. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 5. Promowanie działań ekologicznych.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 • Oceny występów dokona jury powołane przez Organizatora.
 • Przyznane zostaną nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca w 2 kategoriach wiekowych:
 1. uczniowie klas 1-4;
 2. uczniowie klas 5-8.
 • Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 • Jury oceniać będzie: dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników, umiejętności wokalne, ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.
 • Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 • Nagrody funduje Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Urząd Miejski w Sosnowcu, Pasieka Smakulskich w Pakosławiu, Wydawnictwo Olesiejuk z Ożarowa Mazowieckiego.
 • Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu konkursu.

Zaprasza się dzieci oraz młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie "Pomysły dzieci na eko śmieci" organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu, z okazji Międzynarodowego Dnia Recyklingu (18 marca). Konkurs skierowany jest do osób  w wieku 5-16 lat. Zadanie konkursowe  polega na stworzeniu upominku dla bliskiej osoby, z elementów nadających się do recyklingu (mogą to być np. opakowania po produktach, które zamiast wyrzcać możemy wykorzystać ponownie). Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową można dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) lub przesłać drogą pocztową. Konkurs rozpoczyna się 20 lutego, a kończy 17 marca 2023 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursowym.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu pt. „Pomysły dzieci na eko śmieci” może być każde dziecko w wieku od 5 do 15 lat.
 2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
 3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec. 
 4. Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Recyklingu (18 marca).
 5. Konkurs rozpoczyna się 20 lutego 2023 r., a kończy 17 marca 2023 r.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:

 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 • Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu prezentu dla bliskiej osoby z elementów nadających się do recyklingu (np. papierowe lub plastikowe opakowania po produktach). 
 • Technika wykonania: dowolna.
 • Forma pracy: przestrzenna.
 • Prace można:
 1. przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Pomysły dzieci na eko śmieci”  do dnia 17 marca 2023 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
 2. dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, do dnia 17 marca 2023 r.
 • Prace przekazane na konkurs muszą być podpisane wg wzoru: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa szkoły lub przedszkola (jeżeli uczestnik do nich uczęszcza) oraz zaopatrzone w kartę zgłoszenia.

Cele konkursu: 

 1. Rozwijanie pomysłowości i zdolności manualnych.
 2. Zachęcenie do twórczego spędzenia wolnego czasu.
 3. Rozbudzanie zainteresowania ochroną środowiska.
 4. Promowanie działań ekologicznych.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 • Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 • Przyznane zostaną nagrody główne za zajęcie I, II, III oraz wyróżnienia 3 kategoriach wiekowych:
 1. 5-8 lat;
 2. 9-12 lat;
 3. 13-15 lat.
 • Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 • Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy.
 • Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo do dnia 23 marca 2023 r.
 • W przypadku laureatów mieszkających w znacznej odległości od siedziby Organizatora możliwa jest wysyłka nagród drogą pocztową.
Ekologiczne konkursy dla dzieci. Sprawdź zasady! / fot. MBP

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również