Wiadomości z Sosnowca

"Wyjdź z ukrycia" i weź udział w konkursie

 • Dodano: 2021-04-23 13:15, aktualizacja: 2021-04-27 08:47

8 maja 2021 roku rozpoczyna się XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w tym roku pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Również 8 maja Zagłębiowska Mediateka startuje z III już edycją konkursu literackiego „Wyjdź z ukrycia”, obejmującego całe Zagłębie Dąbrowskie. Ponownie zachęcamy - otwórzcie swoje szuflady, przejrzyjcie pliki w komputerach i wyślijcie nam swoje prace - opowiadanie lub wiersz. Tematyka prac jest dowolna. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem na stronie Miejskiej Biblioteki w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl  Wyjdź z ukrycia i znajdź nas w bibliotece!

Regulamin konkursu literackiego „Wyjdź z ukrycia” – III edycji

Tytuł: Wyjdź z ukrycia

Forma pracy: Krótka forma literacka – proza lub poezja.

Technika wykonania: Tekst pisany w dowolnym programie tekstowym – font Times New Roman 12, interlinia 1,5 (maksymalna objętość to 4 strony) lub odręcznie (maksymalnie 8 stron).

Patroni medialni:

Dziennik Zachodni – gazeta regionalna
Kurier Miejski – czasopismo samorządowe Sosnowca
Sosnowiecki.pl – portal internetowy
Twoje Zagłębie – bezpłatna gazeta

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy dorosły mieszkaniec Zagłębia Dąbrowskiego oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 • Organizatorem konkursu jest Zagłębiowska Mediateka - Wypożyczalnia dla Dorosłych, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.

Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.

Konkurs rozpoczyna się 08.05.2021 r., a kończy 10.06.2021 r.

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowania literaturą.
 • Pobudzanie wrażliwości i zachęcanie do kreatywnego patrzenia na świat.
 • Zachęcenie do „wyjścia z ukrycia”.
 • Promowanie nowych talentów.

Zasady konkursu:

Prace konkursowe zostaną podzielone na dwie kategorie: proza, poezja.
Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej publikowana i nagradzana.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
Prace konkursowe należy przesłać do 10.06.2021 r. na adres mailowy: wypozyczalnia.dorosli@biblioteka.sosnowiec.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec – dopisek „Konkurs Wyjdź z ukrycia” (decyduje data stempla pocztowego).

Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową. Karty do wydrukowania dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 • Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 • Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w dwóch kategoriach: proza, poezja.
 • Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 • Jury oceniać będzie: oryginalność tematu, ciekawe wykorzystanie wybranej formy, poprawność językową, ogólne wrażenia artystyczne.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku.
 • Finał konkursu zostanie zorganizowany 19.06.2021 r. w budynku Zagłębiowskiej Mediateki, podczas którego zostaną wręczone nagrody oraz zaprezentowane zwycięskie prace lub w sytuacji pandemicznej - online.
 • Za zajęcie I miejsca w obu kategoriach przewidziana jest publikacja w elektronicznym wydaniu Dziennika Zachodniego, w Kurierze Miejskim, na stronie Sosnowiecki.pl i w Twoim Zagłębiu oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich laureatów.
 • Z nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie stworzony darmowy e-book do pobrania ze strony Organizatora.
 • Postanowienia końcowe:

Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.

Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, tel. 32 266 33 96 lub mailowo na adres: wypozyczalnia.dorosli@biblioteka.sosnowiec.pl.

"Wyjdź z ukrycia" i weź udział w konkursie

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również