Wiadomości z Sosnowca

Sosnowiecki Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych - edycja III/2021

  • Dodano: 2021-06-04 08:00, aktualizacja: 2021-06-02 10:04

Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, który rozpoczął się w 2016 roku.

Pogram ten to inicjatywa, której celem jest:

  • rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta Sosnowca,

  • inspirowanie społeczności lokalnej do odbioru i aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciach kulturalnych,

  • promocji walorów artystyczno-kulturalnych miasta Sosnowca,

  • rozwoju inwencji twórczej w dziedzinie kultury,

  • wspierania przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym.

Wnioski oceniać będzie komisja

Pod uwagę będą brane walory kulturalne przedsięwzięcia oraz jego znaczenie dla społeczności lokalnej, oryginalność i kreatywność inicjatywy kulturalnej.

Wsparcie nie będzie wiązało się z bezpośrednim przekazaniem pieniędzy wybranej przez komisję osobie – wybrane projekty/pomysły będą realizowane we współorganizacji z MDK "Kazimierz".

Pomiędzy organizatorem programu (czyli MDK "Kazimierz") a wnioskującym będzie zawierana umowa cywilnoprawna, tj. odpowiednio w przedmiocie współorganizacji lub współpracy przy realizacji przedsięwzięcia kulturalnego. Każda umowa będzie szczegółowo określać zobowiązania stron w zakresie przeprowadzenia przedsięwzięcia kulturalnego.

Termin składania wniosków - 25 czerwca 2021 r. godz. 15:00

Termin realizacji przedsięwzięcia - do dnia 30 września 2021 r. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać wydłużony.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.