Wiadomości z Sosnowca

Bibliożerca Roku poszukiwany!

  • Dodano: 2021-04-21 11:00

Rusza kolejna edycja akcji czytelniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Bibliożerca Roku 2020/2021. Tym razem nasza Biblioteka poszukuje Czytających Rodzin!. Poniżej przedstawiamy zasady udziału w akcji.

Szczegóły akcji czytelniczej Bibliożerca Roku 2020/2021

Aby ubiegać się o tytuł Bibliożercy Czytająca Rodzina powinna: zgłosić chęć uczestnictwa w akcji, kochać książki i czytanie, być aktywnymi Czytelnikami MBP – systematycznie wypożyczać książki, uczestniczyć w życiu kulturalnym swojej biblioteki.

Podanie danych przez uczestników jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia akcji czytelniczej Bibliożerca Roku 2020/2021.

Decyzja w ww. sprawie zapadnie najpóźniej dnia 30 kwietnia 2020 r. kiedy to dane wytypowanych Czytających Rodzin (w formie Kart Zgłoszeniowych) przekazane zostaną do koordynatora akcji – Działu Instruktażu i Promocji MBP w Sosnowcu.

Tytuł Bibliożercy Roku 2020/2021 przyznany zostanie tylko jednej rodzinie w każdej z placówek MBP – decyzję w tej sprawie podejmie kierownik danej placówki, po uprzedniej konsultacji z pracownikami biblioteki oraz samymi zainteresowanymi.

Czytającą rodziną mogą zostać np. mama, tata i dziecko, ale możliwy jest i inny scenariusz np. babcia z wnuczkiem, dziadek z wnukami, opiekun prawny z podopiecznym.

Adresatami będą Czytające Rodziny, aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym Biblioteki, których pasja do książek i czytania udowadnia, że czytanie łączy pokolenia.

Celem kolejnej edycji Bibliożercy Roku 2020/2021 będzie uhonorowanie wieloletnich zasług na rzecz czytelnictwa poczynionych przez naszych Czytelników.

Akcja czytelnicza Bibliożerca Roku 2020/2021 trwać będzie od grudnia 2020 roku do czerwca 2021 roku pod hasłem: „Czytające Rodziny!”. Swym zasięgiem obejmie Zagłębiowską Mediatekę oraz sieć placówek MBP im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu.

Celem akcji czytelniczej Bibliożerca Roku 2020/2021 jest promocja czytelnictwa i biblioteki.

Certyfikaty Bibliożerców Roku 2020/2021 wręczone zostaną podczas 17. Sosnowieckich Dni Literatury. Uroczystość odbędzie się w Auli Zagłębiowskiej Mediateki.

Wytypowana Czytająca Rodzina otrzyma od Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu certyfikat oraz nagrodę rzeczową.

Jeżeli sytuacja pandemiczna, panująca w kraju, nie pozwoli przeprowadzić imprezy na żywo z udziałem publiczności, certyfikaty i nagrody zostaną wysłane pocztą.

Dodatkowym wyróżnieniem dla Czytających Rodzin, które wyrażą zgodę na udział w sesji fotograficznej, będzie wykonanie pamiątkowego zdjęcia, które zostanie wręczone wraz z certyfikatem i nagrodą. Sesja fotograficzna, z udziałem wybranych Czytających Rodzin, przeprowadzona zostanie w Zagłębiowskiej Mediatece po wcześniejszym ustaleniu terminu sesji.

Zdjęcia – zaaranżowane przez plastyka MBP w Sosnowcu – wykorzystywane będą w celach promocji czytelnictwa oraz biblioteki (np. wystawa fotografii Czytających Rodzin) i stanowić będą własność MBP w Sosnowcu, która zastrzega sobie prawo do ich publikacji, kopiowania i rozpowszechniania na portalach internetowych i w mediach społecznościowych.

Informacje o akcji czytelniczej Bibliożerca Roku 2020/2021 i uczestnikach mogą być podane przez MBP w Sosnowcu do prasy, radia i telewizji.

W związku z pkt. 10-15 uczestnicy akcji powinni wyrazić zgodę na opublikowanie danych osobowych (imię i nazwisko) w prasie, radiu i telewizji oraz mediach społecznościowych, w lokalnych i ogólnopolskich portalach internetowych, a także na publikację wizerunku zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na nieodpłatną publikację, kopiowanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć.

Bibliożerca Roku poszukiwany!

Następna informacja

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.