Wiadomości z Sosnowca

Wakacyjna przygoda Firleja - konkurs plastyczny dla dzieci

 • Dodano: 2020-08-06 12:30

Filia nr 19 – Milowice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu serdecznie zaprasza dzieci do lat 12 do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym poświęconym kochanej bibliotecznej pacynce - FIRLEJOWI.

Zainteresowanych udziałem w zabawie prosimy o zapoznanie się z regulaminem i kartą zgłoszeniową. A jeśli jeszcze nie znacie Firleja, koniecznie zobaczcie jego filmiki na kanale YouTube MBP w Sosnowcu – z pewnością szybko skradnie Wasze serca. Na autorów najciekawszych prac przedstawiających wakacyjne perypetie Firleja czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Puśćcie wodze fantazji i zasypcie nas kolorowymi rysunkami. Powodzenia!

Regulamin konkursu plastycznego
„Wakacyjna przygoda Firleja”

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko w wieku do 12 lat, bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Organizatorem konkursu jest Filia nr 19 - Milowice,  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. K. K. Baczyńskiego 12, 41- 203 Sosnowiec.
 3. Konkurs rozpoczyna się 5 sierpnia 2020 r., a kończy 31 sierpnia 2020 r.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci do 12 roku życia, bez względu na miejsce ich zamieszkania.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej pod tytułem: „Wakacyjna przygoda Firleja”.
 3. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej publikowana i nagradzana.
 4. Forma pracy: płaska – tradycyjna lub komputerowa. Format – max. A4.
 5. Technika wykonania prac: dowolna.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niezwiązanych z tematem.
 7. Prace można:
 • dostarczyć osobiście do siedziby Filii nr 19, ul. K.K. Baczyńskiego 12 w godzinach jej otwarcia,
 • przesłać pocztą na adres: Filia nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. K.K. Baczyńskiego 12, 41-203 Sosnowiec z dopiskiem „Wakacyjna przygoda Firleja”, do dnia 31 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora),
 • przesłać skan lub zdjęcie wykonanej pracy e-mailem na adres: f19@biblioteka.sosnowiec.pl z dopiskiem “Wakacyjna przygoda Firleja”.
 1. Prace przesłane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w podpisaną kartę zgłoszeniową.
 2. Karty do wydrukowania dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl

Cele konkursu:

 1. Pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci.
 2. Twórcze spędzenie wakacyjnego czasu.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona Jury.
 2. Jury oceniać będzie: pomysłowość, estetykę pracy i zgodność z tematem.
 3. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
 4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 5. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku do dnia 14 września 2020 r.
 7. Laureatów konkursu prosimy o odbiór nagród w Filii nr 19, ul. K. K. Baczyńskiego 12 (po wcześniejszym umówieniu wizyty) – w terminie 15 września – 1 października 2020 r. Laureaci spoza województwa śląskiego otrzymają nagrody i dyplomy drogą pocztową.
 8. Galeria najciekawszych prac konkursowych zostanie zamieszczona na Facebooku Organizatora.

   Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Filii nr 19 Milowice, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. K. K. Baczyńskiego 12 zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr telefonu, adres e-mail,  są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 19 Milowice, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. K. K. Baczyńskiego 12.

Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl

 1. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu - Filii nr 19 Milowice, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. K. K. Baczyńskiego 12, tel. 32 297 91 41 lub mailowo na adres: f19@biblioteka.sosnowiec.pl.
Wakacyjna przygoda Firleja - konkurs plastyczny dla dzieci

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również