Wiadomości z Sosnowca

Sięgnij po dofinansowanie na wymianę węglowych źródeł ciepła

 • Dodano: 2021-09-21 10:30

Od 10 maja w Sosnowcu trwa nabór wniosków na wymianę węglowych źródeł ciepła. Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach projektu grantowego pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca".

Termin składania wniosków o przyznanie grantu: do 15 października 2021 r. (do godz. 23.59)

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej: do 29 października 2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski: maj 2022 r.

Kwota grantu przeznaczona na dofinansowanie projektu:

Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie konkursowym. W przypadku dużej ilości wniosków decydująca będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania kwoty zasobu wynoszącej: 7 997 786,87 zł.

Kto możne dostać dofinansowanie?

 1. Każdy kto posiada i  zlikwiduje kocioł węglowy klasy nie wyższej niż 4 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub bezklasowy oraz zastąpi go jednym z poniższych niskoemisyjnych źródeł ciepła:
  • przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewaniem elektrycznym lub ogrzewaniem elektrycznym z instalacją fotowoltaiczną,
  • pompą ciepła z instalacją fotowoltaiczną,
  • kotłem gazowym lub olejowym - jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023,
  • kotłem na ekogroszek - jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023,
  • kotłem na biomasę - jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023.
 2. Budynek, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r.

Jakie dokumenty należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie grantu
 • załączniki do wniosku o przyznanie grantu, tj.:
 • zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie grantu),
 • oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie grantu) – jeśli dotyczy,
 • zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub innego dokumentu potwierdzający wiek źródła ciepła,
 • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku w sytuacji powołania pełnomocnika wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie grantu) jeśli dotyczy.

Link do wniosku wraz załącznikami w wersji online:

Wzór będzie dostępny od 10.05.2021 do 15.10.2021 (do godziny 23.59)

Link do wniosku (wraz za załącznikami) w wersji do druku:

Wniosek o przyznanie grantu powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 • zawierać wszystkie czytelnie wypełnione pola,
 • być podpisany przez potencjalnego Grantobiorcę lub osobę upoważnioną; Grantodawca dopuszcza podpisanie dokumentów podpisem osobistym, kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 • zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Jak należy złożyć wniosek:

 • w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego wzoru wniosku. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie przesłania wniosku online. Po złożeniu wniosku online Grantobiorca będzie dodatkowo zobowiązany do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą platformy ePUAP (adresy wraz z instrukcją zostaną podane w mailu, który otrzymają Państwo po złożeniu wniosku online),

lub

 • w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Klienta, w terminie wskazanym poniżej (w harmonogramie przyjmowania papierowej wersji wniosku). Data wpływu rejestrowana będzie w momencie złożenia wniosku w BOK;

Grantodawca nie dopuszcza możliwości złożenia wniosku wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego z zastrzeżeniem warunku określonego w punkcie 1.

Więcej dowiesz się tutaj.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.