Wiadomości z Sosnowca

Sięgnij po dofinansowanie na wymianę węglowych źródeł ciepła

 • Dodano: 2021-09-21 10:30

Od 10 maja w Sosnowcu trwa nabór wniosków na wymianę węglowych źródeł ciepła. Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach projektu grantowego pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca".

Termin składania wniosków o przyznanie grantu: do 15 października 2021 r. (do godz. 23.59)

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej: do 29 października 2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski: maj 2022 r.

Kwota grantu przeznaczona na dofinansowanie projektu:

Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie konkursowym. W przypadku dużej ilości wniosków decydująca będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania kwoty zasobu wynoszącej: 7 997 786,87 zł.

Kto możne dostać dofinansowanie?

 1. Każdy kto posiada i  zlikwiduje kocioł węglowy klasy nie wyższej niż 4 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub bezklasowy oraz zastąpi go jednym z poniższych niskoemisyjnych źródeł ciepła:
  • przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewaniem elektrycznym lub ogrzewaniem elektrycznym z instalacją fotowoltaiczną,
  • pompą ciepła z instalacją fotowoltaiczną,
  • kotłem gazowym lub olejowym - jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023,
  • kotłem na ekogroszek - jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023,
  • kotłem na biomasę - jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023.
 2. Budynek, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r.

Jakie dokumenty należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie grantu
 • załączniki do wniosku o przyznanie grantu, tj.:
 • zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie grantu),
 • oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie grantu) – jeśli dotyczy,
 • zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub innego dokumentu potwierdzający wiek źródła ciepła,
 • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku w sytuacji powołania pełnomocnika wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie grantu) jeśli dotyczy.

Link do wniosku wraz załącznikami w wersji online:

Wzór będzie dostępny od 10.05.2021 do 15.10.2021 (do godziny 23.59)

Link do wniosku (wraz za załącznikami) w wersji do druku:

Wniosek o przyznanie grantu powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 • zawierać wszystkie czytelnie wypełnione pola,
 • być podpisany przez potencjalnego Grantobiorcę lub osobę upoważnioną; Grantodawca dopuszcza podpisanie dokumentów podpisem osobistym, kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 • zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Jak należy złożyć wniosek:

 • w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego wzoru wniosku. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie przesłania wniosku online. Po złożeniu wniosku online Grantobiorca będzie dodatkowo zobowiązany do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą platformy ePUAP (adresy wraz z instrukcją zostaną podane w mailu, który otrzymają Państwo po złożeniu wniosku online),

lub

 • w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Klienta, w terminie wskazanym poniżej (w harmonogramie przyjmowania papierowej wersji wniosku). Data wpływu rejestrowana będzie w momencie złożenia wniosku w BOK;

Grantodawca nie dopuszcza możliwości złożenia wniosku wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego z zastrzeżeniem warunku określonego w punkcie 1.

Więcej dowiesz się tutaj.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również