Wiadomości z Sosnowca

JESSICA zmienia miasta

  • Dodano: 2014-07-09 10:15


W województwie powstają inwestycje o łącznej wartości ponad 600 mln zł.


W Sosnowcu podsumowano realizację Inicjatywy JESSICA. 60 mln euro, to budżet tego mechanizmu finansowego. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, z działania 6.2. „rewitalizacja obszarów zdegradowanych”.

Celem JESSICI jest przyczynienie się do ożywienia zdegradowanych obszarów miast, czyli nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych, poprawienie ich estetyki oraz podniesienie w nich jakości życia.


Zaletą JESSICI jest odejście od tradycyjnego mechanizmu udzielania bezzwrotnych dotacji na rzecz mechanizmu odnawialnego - zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek, wkładów kapitałowych czy gwarancji). Umożliwia ona - w odróżnieniu od dotacji - wielokrotne wykorzystanie tych samych środków. JESSICA stwarza więc możliwość przedłużenia dostępności funduszy unijnych przeznaczonych na realizację projektów rewitalizacyjnych.Dzięki temu montażowi finansowemu samorządy lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy, organizacje pozarządowe i fundacje oraz organizacje kościelne mogły zrealizować plany przebudowy. To właśnie w ten sposób zdegradowane i nieużytkowane obiekty przemysłowe oraz użytkowe oraz przestrzenie miejskie odżywiają zyskując często nowe funkcje. To nowe miejsca dla placów zabaw, obiektów sportowych, galerii, teatrów, kin, sal koncertowych oraz bibliotek multimedialnych. To także miejsca do prowadzenia działalności handlowo-usługowej oraz biurowej – mówił otwierając konferencję członek zarządu Arkadiusz Chęciński.


Od końca 2011 roku, kiedy powierzono Bankowi Ochrony Środowiska rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, podpisane zostały 23 umowy kredytowe na realizację projektów przy udziale środków z Inicjatywy JESSICA. Wartość wszystkich inwestycji wynosi ok. 621mln zł, w tym wysokość środków zaangażowanych z JESSICI to ok. 250 mln zł. Stanowi to wykorzystanie 99,5% z całej puli środków przewidzianych na ten cel.


To bardzo dobry fundusz znakomicie uzupełniający środki na wsparcie interesujących projektów. Ma taki walor, że jest funduszem obrotowym na preferencyjnych warunkach, raz przyznany, będzie stale służył mieszkańcom województwa – powiedział Andrzej Gościniak Przewodniczący Sejmiku Województwa.


W kwietniu 2012 roku Tychy podpisały pierwszą umowę na utworzenie Pasażu Kulturalnego „Andromeda”. W lipcu 2013 oddano do użytku pierwszy projekt w ramach tej Inicjatywy. Dotyczył on rewitalizacji placu zabaw oraz budowy kortu tenisowego boisk do gry w badmintona i ringo na terenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.W projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zakłada się kontynuację Inicjatywy Jessica lub zastosowanie podobnego instrumentu dla wsparcia spójności społecznej i terytorialnej wybranych obszarów miejskich, w ramach osi priorytetowej X – Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna. Planowana kwota pochodząca z RPO WSL 2014 - 2020 na ten cel wynosi około 48 mln euro.

Barbara BajusBarbara Bajus
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również