Wiadomości z Sosnowca

Fundacja Wielogłosu o zdrowiu psychicznym w Sosnowcu. Sprawdź szczegóły

  • Dodano: 2023-06-02 06:30, aktualizacja: 2023-06-01 22:02

W dzisiejszym społeczeństwie coraz częściej mówi się o zapewnianiu pomocy i wsparcia osobom z problemami psychicznymi, jednak równie ważne jest uwzględnienie sytuacji ich rodzin, które często doświadczają różnego rodzaju trudności, a niestety o tym mówi się dużo rzadziej.

Fundacja Wielogłosu z Katowic rozpoczyna kampanię społeczną „Spotkajmy się w dialogu”, której osią będą działania na rzecz nie tylko osób z zaburzeniami psychicznymi, ale także ich bliskich. Kampania społeczna Fundacji Wielogłosu ma na celu stworzenie przestrzeni dla dialogu na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie niestygmatyzującego języka. Kampania opiera się na działaniach edukacyjnych z zakresu zdrowia psychicznego, które odbywają się w przestrzeni miejskiej Sosnowca, a także w internecie i mediach
tradycyjnych. Dodatkowo dla osób w kryzysie psychicznym organizowane będą warsztaty przeprowadzone we współpracy z psychologiem oraz psychoterapeutą z wykorzystaniem elementów Otwartego Dialogu –
nowatorskiego podejścia postrzegającego człowieka jako część szerszego kontekstu społecznego, a nie wyizolowaną i osamotnioną jednostkę.

Metoda Otwartego Dialogu wywodzi się z Finlandii

Jej celem jest stworzenie głębokiej relacji oraz sojuszniczej sieci wsparcia, dzięki której pacjent oraz jego najbliższe otoczenie zyskują wspólny język i zrozumienie, co stanowi początek procesu powrotu do zdrowia. Otwarty Dialog pomaga osobie z zaburzeniami psychicznymi oraz jej rodzinie i bliskim, dzięki czemu możliwe jest przejście od opieki instytucjonalnej do środowiskowego modelu pomocy. Takie podejście daje szansę na godne życie i powrót do aktywności.

Najważniejsze cele projektu „Spotkajmy się w dialogu” to:

  • promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Sosnowca i przeciwdziałanie dyskryminacji osób doświadczających kryzysu psychicznego,
  • kształtowanie postaw społecznych sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu, otwartości i akceptacji,
  • zmniejszenie stygmatyzacji osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz lęku przed nimi, propagowanie języka, który nie krzywdzi,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie ze stresem i wymaganiami środowiska oraz zwiększanie kontroli nad własnym zdrowiem psychicznym.

Martyna Jarząb, założycielka Fundacji Wielogłosu, psycholożka, psychoterapeutka i propagatorka Otwartego Dialogu, wyjaśnia: „Poprzez sojusznictwo rozumiemy kształtowanie zarówno właściwych postaw wobec
osób w kryzysach psychicznych, jak i używanie niestygmatyzującego języka. Promujemy uważność, życzliwość oraz otwartość, przeciwdziałamy dyskryminacji. Kluczem jest edukacja, bo wiele z uprzedzeń wynika z niewiedzy”.

Projekt ma na celu również edukację społeczeństwa na temat problemów, z jakimi borykają się rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi. Wspierając rodzinę, można pomóc nie tylko samym osobom zmagającym się z kryzysem psychicznym, ale również zrozumieć i wesprzeć ich najbliższych.

Kampania Fundacji Wielogłosu „Spotkajmy się w dialogu” kierowana jest do mieszkańców Sosnowca i będzie trwać do końca 2023 roku. Kampania społeczna „Spotkajmy się w dialogu” została sfinansowana ze środków UM Sosnowiec. Fundacja Wielogłosu prowadzi działalność statutową od 2016 roku.

Organizacja powstała z inicjatywy osób zajmujących się leczeniem i wsparciem ludzi z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Jej celem jest zmiana myślenia o chorobach psychicznych, a także zapobieganie stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego. Fundacja wspiera osoby po kryzysach psychicznych oraz walczy ze stereotypami na temat chorób psychicznych, izolacją i lękiem. Realizuje kampanie, warsztaty, seminaria, konferencje, prowadzi działalność wydawniczą . Wśród wielu działań należy wyróżnić wdrożenie podejścia terapeutycznego pn. Otwarty Dialog, który Fundacja popularyzuje na terenie województwa śląskiego i kieruje do osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego oraz ich bliskich. W ciągu kilku lat pracy Fundacja Wielogłosu objęła wsparciem ponad kilkadziesiąt rodzin. Fundacja wydała ostatnio książkę Daniela Fishera „Bicie serca nadziei".

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również