Wiadomości z Sosnowca

Dlaczego wycenę spółki warto wykonać nie tylko przed planowaną sprzedażą?

  • Dodano: 2020-09-25 12:00, aktualizacja: 2020-09-28 12:23

Do najczęstszych powodów, dla których właściciele firm przeprowadzają wyceny spółek, należy ich planowana sprzedaż. Wycenę przedsiębiorstwa przygotowaną przez niezależnego eksperta warto jednak zlecić nie tylko po to, aby uzyskać satysfakcjonującą cenę ze sprzedaży. Czasem opinia specjalisty może pomóc w wytyczeniu dalszej ścieżki rozwoju firmy.

Wycena firmy – jak uzyskać dobrą cenę z jej sprzedaży?

W Polsce obowiązuje zasada swobody umów. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają dużą dowolność w kształtowaniu zapisów znajdujących się w zawieranych przez nich umowach, w tym sprzedaży i kupna. Aby jednak z transakcji np. sprzedaży udziałów spółki czy całego przedsiębiorstwa uzyskać realną, satysfakcjonującą cenę, szacunki dokonane przez właściciela czy różnych pracowników działu finansowego to za mało.

Mimo że właściciel z reguły doskonale orientuje się w tym, jak funkcjonuje jego firma i jaki przynosi ona zysk, to sporządzenie przez niego rzetelnej wyceny najczęściej jest niemożliwe. Jednym z powodów jest jego emocjonalny związek ze stworzonym przedsiębiorstwem. Dodatkowo może on nie mieć wystarczającej wiedzy na temat metod ustalania wartości przedsiębiorstwa, a więc tego, jakie wskaźniki należy wziąć pod uwagę i jaką metodą powinno się przeprowadzić szacowanie. To właśnie główne powody, dla których firmę wycenić powinien rzeczoznawca.

Wycena przedsiębiorstwa przez niezależnego eksperta to źródło wiarygodnych informacji dla potencjalnego kupca. Raport z wyceny to też duży atut sprzedającego – dzięki temu, że wie on, ile realnie warta jest jego firma, ma on duże pole do negocjacji ceny poszczególnych składników majątku czy akcji.

Poznaj wartość swojej firmy, niezależnie od branży, w której działa przedsiębiorstwo. Profesjonalna wycena spółki Katowice to gwarancja, że cena transakcji kupna firmy nie zostanie zaniżona. Zleć wycenę niezależnemu rzeczoznawcy, aby mieć kartę przetargową podczas prowadzenia negocjacji z potencjalnymi nabywcami.

Kiedy jeszcze warto wycenić przedsiębiorstwo?

Planowana sprzedaż biznesu, udziałów czy akcji to jeden z częstszych powodów, dla których przeprowadzana jest wycena spółek. Kiedy jeszcze zlecenie wyceny spółki niezależnemu ekspertowi może okazać się dobrym rozwiązaniem? Najczęściej raport przygotowany przez rzeczoznawcę służy do:

  • Wyznaczenia różnych celów spółce. Jeżeli firma prężnie działa na rynku i ma się dalej rozwijać, to wnioski płynące z wyceny mogą pomóc kadrze w zdecydowaniu o dalszym kursie przedsiębiorstwa. Przykładem może być wejście spółki na giełdę, podwyższenie kapitału czy opracowanie strategii rynkowych i dalszego rozwoju na rynku.
  • Podjęcia decyzji biznesowych. Kadra zarządzająca może myśleć m. in. o zakupie kolejnych nieruchomości dla prowadzonej działalności czy innych spółek. Wówczas rzetelna wycena spółki może pomóc w określeniu, czy to dobry moment na przeprowadzenie takich działań.
  • Rozwiązania sytuacji konfliktowych. Ustalenie wartości spółki (i jej składników majątkowych) może być niezbędne w związku z planowanym podziałem firmy czy podziałem zysku między wspólnikami. Często wycena przedsiębiorstw odbywa się na potrzeby procesowe. Poznanie efektów pracy rzeczoznawcy pozwala ocenić, czy zgłoszone roszczenia nie są za wysokie.

Jeżeli przedsiębiorca stara się o uzyskanie np. kredytu z banku, to wycena spółki również będzie niezbędna. Raport (w którym zostanie zaprezentowana wartość spółki) będzie wówczas załącznikiem do wniosku kredytowego.

Powyższe sytuacje to nie wszystkie przykłady celów, dla których wycena spółki może zostać wykonana. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Kiedy w firmie przeprowadzana jest wycena spółki?”.

Jakimi metodami ustalana jest wartość rynkowa firmy?

Do dyspozycji rzeczoznawców są rozmaite metody wyceny, które mogą oni wykorzystać w procesie wyceny. To właśnie w oparciu o wybraną metodę mogą oni ustalić wartość składników majątku i wartość firmy. Wśród jakich metod wyceny mogą wybierać rzeczoznawcy? Do najpopularniejszych sposobów sporządzania wycen należą metody m. in.: majątkowe, dochodowe i porównawcze.

  • Metody majątkowe. W ich przypadku wartość aktywów pomniejsza się o zobowiązania. W ramach tego podejścia stosowane są: metoda skorygowanych aktywów netto (skorygowanej wartości aktywów netto) i metoda rynkowej wartości likwidacyjnej.
  • Metody dochodowe (DCF – zdyskontowanych przepływów pieniężnych). Wartość przedsiębiorstwa jest rozumiana jako suma generowanych przez nie przepływów pieniężnych (mowa zarówno o aktualnych, jak i przyszłych przepływach finansowych). W tym przypadku brane są pod uwagę możliwości rozwoju firmy.
  • Metody porównawcze (metody rynkowe, mnożnikowe). W tym przypadku nie mają zastosowania prognozy wyników finansowych czy wskaźniki giełdowe, gdyż wartość spółki ustala się poprzez jej porównanie wybraną metodą z innymi podmiotami na rynku. Z tego względu rzeczoznawca musi pozyskać np. dane giełdowe firmy o podobnym profilu. Przy wyborze podmiotu do porównania należy uwzględnić wartość jego kapitału, majątku czy etap rozwoju.

Jak wynika z powyższego zestawienia, każda grupa metod koncentruje się na innych aspektach funkcjonowania spółki. Wybór właściwej metody wyceny to jedno z wyzwań, jakie stoi przed rzeczoznawcą – nie ma jednej uniwersalnej metody wyceny, a co za tym idzie, danych, które należy uwzględnić w procesie wyceny. Rzeczoznawca każdorazowo musi dobrać metodologię, uwzględniając przy tym to, w jakim celu ma przygotować raport.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.