Wiadomości z Sosnowca

Czy klauzule waloryzacyjne w umowach konsumenckich są zgodne z prawem?

  • Dodano: 2024-06-12 21:30, aktualizacja: 2024-06-13 20:53

Klauzule waloryzacyjne są specyficznym elementem umów długoterminowych, które umożliwiają przedsiębiorcom aktualizację wynagrodzeń związanych z dostarczanymi usługami czy towarami, takimi jak energia czy usługi telekomunikacyjne. Są to postanowienia kontraktowe, które pozwalają na dostosowanie cen do zmieniających się warunków ekonomicznych, takich jak inflacja czy zmiany w kosztach produkcji, czy dostaw. Jednakże, mimo ich praktycznej użyteczności, klauzule te muszą być formułowane z dużą starannością, by nie naruszać prawa konsumenckiego, co potwierdzają ostatnie działania i decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Decyzje UOKiK pokazują, jak ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi konsekwencji stosowania niedozwolonych klauzul. Na przykład, w styczniu 2024 roku, urząd ten wydał komunikat prasowy wskazujący na to, że pewien dostawca telekomunikacyjny od listopada 2022 roku stosuje klauzule, które mogą naruszać prawa konsumentów. Takie działania mogą prowadzić do nałożenia kar, które w skrajnych przypadkach mogą sięgnąć do 10% rocznego obrotu firmy.

Klauzule waloryzacyjne w świetle prawa

Podstawą prawidłowego stosowania klauzul waloryzacyjnych jest art. 385(1) Kodeksu Cywilnego, który wskazuje, że niektóre postanowienia umowne mogą być uznane za niedozwolone, jeśli naruszają dobre obyczaje i rażąco naruszają interesy konsumentów. W świetle tego przepisu, klauzule umożliwiające zmianę wynagrodzenia muszą być szczególnie ostrożnie formułowane, aby nie zostały uznane za abuzywne.

Jednym z najczęstszych błędów jest stosowanie zbyt ogólnych sformułowań, które nie określają jednoznacznie warunków, przy których może nastąpić zmiana cen. Przykłady takich niejasnych sformułowań to możliwość zmiany ceny „w zależności od sytuacji gospodarczej” czy „wzrost kosztów produkcji”, które nie są dostatecznie konkretne, by konsument mógł przewidzieć ich realne konsekwencje.

Dopuszczalność klauzul waloryzacyjnych

Aby klauzula waloryzacyjna była dopuszczalna i nie była uznawana za naruszenie praw konsumentów, musi spełniać określone kryteria. Pierwszym z nich jest zapewnienie konsumentowi możliwości rezygnacji z usługi bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, jeśli nie akceptuje on zmian wprowadzonych przez przedsiębiorcę. Jest to istotny element, który zapewnia konsumentom realną kontrolę nad warunkami umowy.

Ponadto, klauzule muszą być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Przedsiębiorcy są zobowiązani do tego, by już na etapie zawierania umowy jasno informować konsumenta o możliwych scenariuszach zmian cen i innych warunków świadczenia usługi. Nie można dopuścić do sytuacji, w której konsument jest zaskoczony zmianą – wszystkie potencjalne scenariusze muszą być wyraźnie omówione i zrozumiałe dla obu stron umowy.

Ważne jest również unikanie sformułowań, które pozwalają przedsiębiorcy na jednostronne i arbitralne podwyższenie opłat. Przykładowo, klauzula pozwalająca na podwyżkę cen „w razie diametralnego wzrostu kosztów produkcji” powinna być szczegółowo określona, wskazując konkretne progi zmian kosztów, które aktywują tę klauzulę, oraz jasne kryteria tych zmian.

Przejrzystość i przewidywalność klauzul

Przejrzystość klauzul jest równie istotna. Konsument musi być w stanie przewidzieć skutki finansowe umowy w każdym jej etapie. Niejasne sformułowania, które pozwalają przedsiębiorcy na swobodną interpretację warunków, są najczęściej uznawane za niedozwolone. Ustalenia dotyczące waloryzacji muszą być więc konkretne, klarowne i niepozostawiające miejsca na dowolną interpretację.

Wszelkie zmiany cenowe muszą być symetryczne, co oznacza, że zarówno przedsiębiorca, jak i konsument, powinni mieć możliwość dostosowania cen w obie strony – zarówno w górę, jak i w dół, zgodnie z określonymi w umowie kryteriami. Takie podejście nie tylko zwiększa uczciwość umów, ale również buduje zaufanie konsumentów do przedsiębiorstw.

Korzystanie z klauzul waloryzacyjnych w obrocie konsumenckim oraz z przedsiębiorcami indywidualnymi i rolnikami, choć jest praktyką dopuszczalną, wymaga przestrzegania szeregu ściśle określonych warunków. Przedsiębiorcy muszą szczegółowo analizować i przemyśleć treść tych klauzul, aby zapewnić ich zgodność z obowiązującym prawem i uniknąć potencjalnych sankcji.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.