Wiadomości z Sosnowca

Weź udział w konkursie recytatorskim - Wieszająki z Szafonii

 • Dodano: 2021-03-04 10:00, aktualizacja: 2021-03-04 11:09

Filia nr 15 – Mec Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu, Szkoła Podstawowa nr 23 - Szkoła Radości w Sosnowcu serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu recytatorskiego „Wieszająki z Szafonii”, który w tym roku zostanie przeprowadzony w formie online. Poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe do pobrania. Zachęcamy do udziału!

Regulamin międzyszkolnego konkursu recytatorskiego „Wieszająki z Szafonii” (II edycji), zorganizowanego z okazji rocznicy urodzin Joanny Kulmowej.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami międzyszkolnego konkursu recytatorskiego pt. „Wieszająki z Szafonii” (II edycji) mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu Sosnowca.
 2. Organizatorzy konkursu: Filia nr 15 – Mec Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, Kisielewskiego 9a, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46, Szkoła Podstawowa nr 23 - Szkoła Radości w Sosnowcu, ul. Jagiełły 3.
 3. Konkurs odbędzie się w formie online - poprzez przesłanie aktywnych linków do nagranych występów konkursowych na adres:f15@biblioteka.sosnowiec.pl, najpóźniej do dnia 31 marca 2021.
 4. Zadaniem konkursowym jest recytacja wybranego wiersza autorstwa Joanny Kulmowej.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji dla dzieci autorstwa Joanny Kulmowej.
 2. Kształtowanie języka i wyobraźni.
 3. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych i aktorskich.
 4. Popularyzacja literatury pięknej.
 5. Wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Sosnowca.
 2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 6 osób, wyłonionych w wewnętrznych eliminacjach, przeprowadzonych w szkole (lub zdalnie przez platformy komunikacyjne).
 3. O zakwalifikowaniu się uczestników do finału konkursu, Organizator poinformuje placówkę drogą mailową (na adres wskazany w zgłoszeniu).
 4. Szkoły zobowiązane są do wstępnego mailowego zgłoszenia liczby swoich uczniów najpóźniej do dnia 19 marca 2021 do Filii nr 15 – Mec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu (w celu zebrania informacji na temat przewidywanej frekwencji).
 5. Kompletne zgłoszenia muszą zostać przesłane do dnia 31 marca 2021 i zawierać: aktywne linki do plików z nagraniami w formie audio-wideo – wraz z opisem pozwalającym na identyfikację uczestników, wypełnione i podpisane karty zgłoszeniowe uczniów i nauczycieli.
 6. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie mailowo poprzez adres: f15@biblioteka.sosnowiec.pl
 7. Karty zgłoszeniowe są dołączone do niniejszego regulaminu. Można je również pobrać ze strony www.biblioteka.sosnowiec.pl KARTA UCZESTNIKA, KARTA NAUCZYCIELA
 8. Niekompletne zgłoszenia lub zgłoszenia, w których linki do nagrań będą nieaktywne, a także zgłoszenia nagrań nieczytelnych, w jakości uniemożliwiającej ocenę występu – będą odrzucane.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny nagranych występów dokona jury powołane przez Organizatorów.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
 3. Kryteria oceny recytacji: wybór utworu w kontekście tematu konkursu, opanowanie pamięciowe utworu, trafność interpretacji głosowej (akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza), ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, elementy ruchu).
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi po 20 kwietnia 2021 na stronie organizatorów konkursu: www.biblioteka.sonowiec.pl, www.zso5.sosnowiec.pl, www.sp23sosnowiec.szkolnastrona.pl
 5. O formie wręczenia/odebrania nagród Organizator poinformuje szkoły drogą mailową.

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 2. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczycieli/opiekunów konkursu odbywającego się w Filii nr 15 – Mec, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Kisielewskiego 9a, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji konkursu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji konkursu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, nr telefonu, adres e-mail nauczyciela/opiekuna są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich, nauczycielom/opiekunom konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, nauczyciele/opiekunowie mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 15 – Mec, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kisielewskiego 9a. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczycieli/opiekunów konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl

Wszelkie pytania należy kierować do jednego z Organizatora konkursu: Filii nr 15 – Mec, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kisielewskiego 9a, tel. 32 291 28 71 lub mailowo na adres: f15@bilioteka.sosnowiec.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Weź udział w konkursie recytatorskim - Wieszająki z Szafonii


Źródło: UM Sosnowiec

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również