Wiadomości z Sosnowca

Uroczyste wprowadzenia nowych komendantów komisariatów na stanowiska

  • Dodano: 2022-03-03 08:15, aktualizacja: 2022-03-03 08:26

W miniony wtorek w KMP w Sosnowcu odbyło się uroczyste wprowadzenie nowo powołanych komendantów sosnowieckich komisariatów Policji. Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz uroczyście powitał nowych komendantów, życząc im samych sukcesów w dalszej służbie. Z dniem 1 marca 2022 roku nowe stanowiska obejmują : Komendant KP III w Sosnowcu - nadkom. Wojciech Bień, Komendant KP V w Sosnowcu- nadkom. Marcin Wiśniowski oraz Zastępca Komendanta KP V w Sosnowcu- podkom. Agnieszka Osys-Jagła.

Nadkom. Wojciech BIEŃ do służby w Policji został przyjęty w 1995 roku

Przez pierwsze 3 lata służbę pełnił w Oddziałach Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na stanowisku policjanta. Z dniem 1 stycznia 1999 roku został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komisariacie Policji I w Sosnowcu, gdzie pełnił ją przez następne 12 lat, zajmując kolejno stanowiska: policjanta i referenta komórki patrolowo – interwencyjnej oraz dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych. Z dniem 1 grudnia 2011 roku podjął służbę w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, zajmując przez okres kolejnych 8 lat stanowiska: specjalisty Wydziału Prewencji, Zespołu do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii i Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału. Z dniem 1 maja 2019 roku nadkom. Wojciech Bień objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji V w Sosnowcu.

Nowy Zastępca Komendanta Komisariatu Policji V

Nadkom. Marcin Wiśniowski – nowo powołany Zastępca Komendanta Komisariatu Policji V w Sosnowcu do służby w Policji został przyjęty z dniem 25 listopada 2002 roku. Przed przyjęciem do służby odbył roczną służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Później, przez pierwszy rok służbę pełnił Oddziale Prewencji Policji w Katowicach. Z dniem 1 grudnia 2003 roku, został przeniesiony do Ogniwa Konwojowego Referatu Konwojowo - Ochronnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach gdzie służbę pełnił zajmując kolejno stanowiska aplikanta, policjanta oraz referenta. W 2006 roku rozpoczął służbę w Ogniwie Konwojowym Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnie z dniem 1 czerwca 2009 roku został przeniesiony do pełnienia dalszej służby w Zespole ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie został mianowany na stanowisku asystenta, a następnie awansowany z dniem 1 czerwca 2010 roku na stanowisko specjalisty. Z dniem 15 kwietnia 2014 roku objął stanowisko specjalisty Zespołu ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po 7 latach i 9 miesiącach z dniem 21 stycznia 2022 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji V w Sosnowcu.

Podkom. Agnieszka Osys-Jagła do służby w Policji została przyjęta z dniem 2 kwietnia 2008 roku

Przez pierwsze 13 miesięcy służbę pełniła w Ogniwie Patrolowo - Interwencyjnym Komisariatu II Policji w Sosnowcu. Z dniem 12 maja 2009 roku rozpoczęła służbę w Zespole Dochodzeniowo Śledczym Wydziału Kryminalnego Komisariatu II Policji w Sosnowcu, gdzie służbę pełniła przez następne 8 lat zajmując stanowisko referenta, a następnie asystenta. W 2017 roku została przeniesiona do pełnienia dalszej służby w Zespole Dochodzeniowo–Śledczym Wydziału dw z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu gdzie z dniem 1 listopada 2017 roku została awansowana na stanowisko specjalisty. Z dniem 1 grudnia 2020 roku podkom. Agnieszka Osys– Jagła objęła stanowisko specjalisty Zespołu Dochodzeniowo–Śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Gratulacje i uroczystości

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu gratulował nowo powołanym komendantom awansu i życzył im wszystkiego, co najlepsze w dalszej służbie. Swoje najlepsze życzenia przekazali również zaproszeni goście- przedstawiciele władz miasta i instytucji współpracujących z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu. Szczególne życzenia skierował w stronę nowo powołanych Komendantów kapelan sosnowieckiej Policji – ks. dr Mariusz Karaś.

Spotkanie stało się również okazją do przekazania szczególnych wyrazów uznania sosnowieckiej Strażniczce Miejskiej - insp. Klaudii Koziara, która w dniu 18.02.2022 roku na ulicy Targowej w Sosnowcu przeprowadziła resuscytację mężczyzny, dzięki czemu udało się uratować jego życie. Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz wręczył jej okolicznościowy dyplom i przekazał jej wyrazy najwyższego uznania i pogratulował jej wspaniałej postawy w służbie. 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również