Wiadomości z Sosnowca

Pomoc z aresztu dla bezdomnych zwierząt

  • Dodano: 2021-08-12 08:15, aktualizacja: 2021-08-12 08:36

50 materaców oraz 160 koców więziennych trafiło do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu nieodpłatnie przekazali 50 materaców oraz 160 koców więziennych Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu. Posłużą one teraz najbardziej potrzebującym opieki zwierzętom, a ich wartość dodatkowo wzrasta w kontekście zbliżającej się nieuchronnie jesieni.

Areszt Śledczy w Sosnowcu na pomoc bezdomnym zwierzętom

Za pomysł wsparcia bezdomnych zwierząt odpowiedzialni są przede wszystkim funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego sosnowieckiego aresztu. Niemniej jednak inicjatywa ta wpisuje się w szereg innych akcji pomocowych, które przeprowadziła i nadal realizuje Służba Więzienna z Aresztu Śledczego w Sosnowcu. Od wielu miesięcy pod wspólnym mianownikiem: #ResortSprawiedliwościPomaga.

Trudne czasy pandemii to okres intensyfikacji akcji pomocowych przez wszystkie jednostki penitencjarne. Pomagamy najbardziej potrzebującym, a lista osób i instytucji potrzebujących wsparcia jest niestety długa. Warto nadmienić, że sosnowiecka jednostka penitencjarna oprócz dzisiejszego wsparcia bezdomnych zwierząt dotychczas zaangażowana była w pomoc przy szyciu maseczek ochronnych (choćby dla Caritasu Diecezji Sosnowieckiej czy Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła), wsparła dzieci z domów dziecka przeprowadzając zbiórkę artykułów żywnościowych i biurowych, przekazała na rzecz potrzebujących dzieci przedmioty wykonane w czasie programów resocjalizacyjnych, wsparła finansowo zbiórkę na chore dzieci.

Warto również wspomnieć, że osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego w przeszłości również wykonywali szereg nieodpłatnych prac na rzecz schroniska.

Następna informacja

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.