Sosnowiec - portal miejski Sosnowiecki.pl

Wiadomości z Sosnowca

Nowe osiedle przy Traugutta

  • Dodano: 2018-03-21 08:15, aktualizacja: 2018-03-21 08:19

Przy ul. Traugutta Miejski  Zakład Zasobów Lokalowych wybuduje nowe osiedle.  Powstaną cztery budynki, w których znajdować się będzie ponad 100 mieszkań o powierzchni 40–60m2.

W październiku ubiegłego roku wspólnie ze Śląską Izbą Budownictwa w Katowicach ogłosiliśmy konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zespołu mieszkalnego, która będzie podstawą do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – tłumaczy Joanna Sekuła, dyrektor MZZL w Sosnowcu.

Opracowanie dokumentacji projektowej do zagospodarowania terenu i zieleni dla zespołu mieszkalno-usługowego oraz budynków przy ul. Traugutta  obejmowało:

  • Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej całościowego zagospodarowania terenu i zieleni dla nowoprojektowanego zespołu mieszkalno-usługowego oraz budynków istniejących z wyodrębnionym zakresem drogi dojazdowej oraz sieci zewnętrznych,
  • Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą,
  • Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i z infrastrukturą towarzyszącą,
  • Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej i parkingów wraz z wymianą przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej

W ramach konkursu złożono 6 prac. W toku rozpatrywania  tylko 2 z nich spełniły wszystkie warunki regulaminu. Głównym kryterium była cena, która została ustalona na poziomie 14 mln złotych, a koszty inwestycji mogły przekroczyć co najwyżej 10% tej kwoty oraz projektowane budynki musiały posiadać sześć kondygnacji nadziemnych i w sumie pomieścić od 100 do 120 mieszkań o powierzchni 40–60m2.

Wszystkie budynki mają powstawać w tym samym czasie, a rozpoczęcie budowy planuje się na przełom 2018 i 2019 roku. Budowa potrwa około 18 miesięcy.

Całe osiedle zostanie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano specjalne podjazdy do budynków, specjalne rampy i duże windy oraz strefa rekreacji dla mieszkańców.

Nowe osiedle przy Traugutta

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.