Wiadomości z Sosnowca

„Nasz świat za 1000 lat...” – ekologiczny konkurs plastyczny dla dzieci

 • Dodano: 2021-06-17 07:30, aktualizacja: 2021-06-16 09:36

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-15 lat do udziału w ekologicznym konkursie plastycznym pt. „Nasz świat za 1000 latąŚ”. Zadaniem dzieci jest stworzenie ilustracji przedstawiającej wygląd naszej planety za 1000 lat. Technika wykonania prac jest dowolna, można wykorzystać farby, kredki, bibułę, papier kolorowy, cokolwiek podpowie nieograniczona dziecięca wyobraźnia. Termin zgłaszania ilustracji mija 25 czerwca 2021. Z niecierpliwością czekamy na wszystkie prace i życzymy powodzenia! 

Regulamin ekologicznego konkursu plastycznego „Nasz świat za 1000 latąŚ”

Tytuł konkursu: „Nasz świat za 1000 lat...”
Forma pracy: płaska w formacie A4 lub A3
Technika: dowolna

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu pt. „Nasz świat za 1000 latąŚ” może być każde dziecko w wieku 6-15 lat.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu dotyczącego działań z zakresu edukacji globalnej prowadzonych w Zagłębiowskiej Mediatece
 4. Konkurs rozpoczyna się 14 czerwca 2021 r., a kończy 25 czerwca 2021 r.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat. 
 2.  Przedmiotem konkursu jest  stworzenie ilustracji przedstawiającej wygląd naszej planety za 1000 lat.
 3. Technika wykonania: dowolna (różne techniki plastyczne), format A4 lub A3.
 4. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 5. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 6. Prace można:
  • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Instruktażu i Promocji  z dopiskiem „Nasz świat za 1000 latąŚ” do dnia 25 czerwca 2021 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
  • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Instruktażu i Promocji – poziom II). 
 7. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (do pobrania na www.biblioteka.sosnowiec.pl).

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.
 2. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
 3. Twórcze spędzanie wolnego czasu.
 4. Promowanie zachować proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy. 
 4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 5. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 czerwca 2021 r. na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka.sosnowiec.pl). O wygranej laureaci zostaną również powiadomieni telefonicznie. 

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywanie w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekuni prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 4. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu - Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266-33-96 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosonowiec.pl
   
„Nasz świat za 1000 lat...” – ekologiczny konkurs plastyczny dla dzieci

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.