Wiadomości z Sosnowca

Kontrola kompostowników przydomowych

  • Dodano: 2021-06-08 08:45, aktualizacja: 2021-06-08 09:00

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami informuje, że w czerwcu 2021 roku rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych u właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy skorzystali z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta w Sosnowcu. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

Wobec właściciela nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

  • nie posiada kompostownika przydomowego
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  • uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,

wydana zostanie decyzja o  utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymagać będzie złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.