Wiadomości z Sosnowca

Kontrola kompostowników przydomowych

  • Dodano: 2021-06-08 08:45, aktualizacja: 2021-06-08 09:00

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami informuje, że w czerwcu 2021 roku rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych u właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy skorzystali z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta w Sosnowcu. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

Wobec właściciela nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

  • nie posiada kompostownika przydomowego
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  • uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,

wydana zostanie decyzja o  utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymagać będzie złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.