Wiadomości z Sosnowca

Dofinansowanie do kotłów na pellet - trwa nabór uzupełniający

  • Dodano: 2021-12-15 09:15

Gmina Sosnowiec, jako jedna z sześciu gmin, otrzymała dofinansowanie na projekt „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach RPO WSL 2014-2020.

W związku z tym informujemy, że w okresie od 15 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający na uczestników projektu w zakresie zakupu i  montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (kotły na pellet o mocy 13 kW i 16 kW). Szacunkowy, wymagany wkład własny mieszkańca to 3.320 zł, przy założeniu 8% podatku VAT dla  budynków o powierzchni do 300 m2.

Nabór uzupełniający - kto może wziąć udział?

Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE. W naborze nie mogą zostać zgłoszone budynki/budowle, w których jest zarejestrowana bądź prowadzona jest działalność gospodarcza.

By mieszkaniec mógł zostać zakwalifikowany na listę podstawową i rezerwową niezbędne jest dostarczenie deklaracji przystąpienia do projektu do Wydziału Funduszy Zewnętrznych i  Współpracy w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14, 1 piętro, pokój nr 107. O możliwości przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową i przyznaniu dofinansowania na wybrany przez mieszkańca rodzaj instalacji będzie decydowała kolejność składanych deklaracji.

Każdy mieszkaniec, który zostanie zakwalifikowany do projektu, będzie indywidualnie (telefonicznie) poinformowany o tym fakcie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Naboru.

Informacje można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu pod numerem telefonu:  32 2960 864 oraz 32 2960 410.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.