Wiadomości z Sosnowca

Cykl szkoleniowy dla wolontariuszy

  • Dodano: 2011-02-07 09:15

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatny cykl szkoleniowy wolontariuszy, które odbędzie się w okresie luty - kwiecień 2011 w Sosnowcu. Cykl przeznaczony jest dla osób związanych lub zainteresowanych działalnością trzeciego sektora: wolontariuszy organizacji pozarządowych / instytucji, grup nieformalnych, członków grup inicjatywnych z terenu Sosnowca.


Ogólne założenia i intencje szkolenia

Proponowane szkolenie stanowi cykl sesji tematycznych stanowiących atrakcyjny program rozwoju umiejętności interpersonalnych. Proponowana formuła szkolenia polega na rozwijaniu indywidualnych kompetencji i predyspozycji uczestników podczas aktywnej pracy grupy.

Program szkolenia uwzględnia trzy główne obszary rozwojowe:

  • rozwój indywidualnych kompetencji wsparcia społecznego uczestników,
  • integracja i kształtowanie kompetencji zespołowego działania,
  • koncentracja zasobów indywidualnych i grupowych na roli wolontariusza w środowisku lokalnym.


Metodyka szkolenia zawiera wyłącznie elementy aktywizujące (trening, warsztaty, symulacje, twórcze analizy). Dzięki temu uczestnicy szkolenia (przyjęto założenie, że uczestnikami są osoby związane z działalnością prospołeczną) będą mieli możliwość aktywnej wymiany kompetencji i wiedzy, co w efekcie pozwoli określić ich wspólne zasoby w kontekście lokalnym.


Cel nadrzędny szkolenia: umożliwienie wolontariuszom pozyskanie kompetencji i wiedzy potrzebnych w pracy w środowisku lokalnym oraz przy organizowaniu i modelowaniu sieci wsparcia społecznego.


Opis celów szczegółowych zamierzonych do osiągnięcia: integracja, nawiązanie zaufania przez członków grupy, rozwijaniu umiejętności wykorzystania swojej roli w pracy zespołu, rozpoznawanie własnych deficytów i zasobów, korzystanie z potencjału zespołu do rozwiązywania problemów, umiejętność budowania współpracy, zdefiniowanie motywacji aktywności społecznej – dlaczego chcę być wolontariuszem, identyfikacja problemów psychospołecznych pomagaczy i wspieranych, świadomość obciążeń w pracy z klientem.


Rozwijane kompetencje: treści szkolenia dotyczą rozwoju kompetencji potrzebnych w pracy w środowisku lokalnym oraz przy organizowaniu i modelowaniu sieci wsparcia społecznego. Szczególny nacisk w procesie szkolenie kładzie się przez to na: Kompetencje komunikacyjne (umiejętność przyjmowania i dawania informacji zwrotnej w zespole/ w relacjach z ludźmi, umiejętność formułowanie komunikacji w zespole podczas działania, umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktu, budowanie relacji z klientem, aktywne słuchanie/mówienie); Kompetencje metodyczne (praca z indywidualnym przypadkiem i w grupie, praca środowiskowa, odpowiedni dobór metod i technik w pracy z klientem); Kompetencje prakseologiczne (umiejętności zespołowego rozwiązywania problemu, aktywizowanie zasobów własnych w sytuacji zadaniowej, umiejętność konstruktywnej konfrontacji, umiejętności organizatorskie, planistyczne i strategiczne).


Grupa szkoleniowa

Cykl szkoleniowy przeznaczony jest dla osób związanych lub zainteresowanych działalnością trzeciego sektora: wolontariuszy organizacji pozarządowych/instytucji, grup nieformalnych, członków grup inicjatywnych z terenu Sosnowca.

Ilość osób w grupie nie będzie przekraczać 15 osób.

Uczestnictwo w poszczególnych elementach szkolenia jest bezwzględnie dobrowolne.


Metodyka szkolenia

Metodyka szkolenia oparta jest na zasadach aktywizujących w procesie kształcenia. W cyklu sesji ośmiogodzinnych przewiduje się elementy treningu kompetencji, warsztaty tematyczne oraz warsztaty kompetencyjne i treningi kreatywności.


Czas szkolenia

Cykl szkolenia składa się z 5 sesji po 6 godzin (zegarowych). Cykl nie będzie przekraczał okresu 3 miesięcy.

Proponowany system szkolenia: 4 spotkania (2 sesje) w miesiącu.

Proponowany okres realizacji szkolenia: luty 2011 - kwiecień 2011r.


Miejsce szkolenia

Szkolenia odbywać się będą w sali szkoleniowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych – Sosnowiec, ul. Plac Kościuszki 5.


Jak skorzystasz na tym TY i twoja organizacja?

Korzyścią dla uczestników szkolenia jest przede wszystkim rozwijanie własnych kompetencji i zasobów. Dzięki szkoleniu uczestnicy rozwiną umiejętności rozpoznania swojej roli w pracy zespołu, świadomości własnych deficytów i zasobów, umiejętność budowania efektywnej współpracy partnerskiej, oryginalność w myśleniu i działaniu. W konsekwencji będą bardziej świadomi siebie, swoich mocnych stron oraz potencjałów, nabędą umiejętność wyrażania swoich emocji i posługiwania się informacją zwrotną. Udział w szkoleniu powinien zmotywować do wykorzystania odkrytych zasobów przy planowaniu lokalnych strategii wsparcia społecznego.


Zapisy na szkolenie przyjmowane są poprzez wysłanie ankiety zgłoszeniowej na adres scop@um.sosnowiec.pl do 14 lutego 2011r.

O wynikach rekrutacji będziemy informować drogą mailową lub telefonicznie do 18.02.2011 r. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Cykl szkoleń kończy się uzyskaniem zaświadczenia.


Więcej informacji na: www.wsparcie.sosnowiec.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również