Wiadomości z Sosnowca

Aktywnie możesz więcej!

  • Dodano: 2011-06-01 09:15

Aktywnie możesz więcej! To cykl bezpłatnych szkoleń i porad doradców skierowanych do niepracujących mieszkańców województwa śląskiego. Projekt "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+" ma pomóc osobom w wieku 45 a 64 lata odnaleźć się na rynku pracy. Projektu realizowany jest w 7 miastach województwa śląskiego, we współpracy Finess Sp. z o.o. oraz Fundacji Viribus Unitis.

 

Projekt pod nazwą "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+" adresowany jest do niepracujących mieszkańców województwa śląskiego, wieku pomiędzy 45-64 lata.

 

Celem projektu jest  zmniejszenie społecznej degradacji i przeciwdziałanie wykluczeniu osób po 45 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. Projekt oprócz kompleksowego wsparcia i pomocy osobom w wieku pomiędzy 45-64 lata poprzez poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne oraz szkolenia, przewiduje również kampanię promującą silver economy (srebrną ekonomię) - systemu ekonomicznego ukierunkowanego na wykorzystanie potencjału osób po 45 roku życia na rynku pracy.

 

W ramach Projektu zaproponowano cykl szkoleń obejmujący 3 moduły tematyczne:

  • "jestem aktywny" - 30 godzin, które ma za zadanie przygotować uczestników Projektu do podjęcia pracy i zwiększyć przystosowanie się do zmieniającego się rynku pracy
  • "prawo na co dzień" - 16 godzin, ma na celu przybliżyć wiedzę z zakresu prawa, zdobycie umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu.
  • oraz nauczyć obsługi komputera i programów użytkowych niezbędnych przy poszukiwaniu pracy
  • "szkolenie komputerowe" - 40 godzin, na którym uczestnicy nauczą się obsługi Internetu oraz programów użytkowych niezbędnych w pracy, przy poszukiwaniu pracy.

 

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Punkty Konsultacyjne otwarte są w siedmiu miastach województwa śląskiego: Katowice, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, Rybnik, Częstochowa. Aby zostać uczestnikiem Projektu, należy zgłosić się do jednego z ośmiu Punktów Konsultacyjnych (adresy dostępne na www.aktywni45plus.eu). Pierwsze zajęcia odbędą się w czerwcu.
Szkolenia oraz doradztwo prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

 

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat poświadczający udział w Projekcie, ponadto w ramach szkoleń przekazane zostaną materiały i stypendium szkoleniowe. Liderem Projektu jest Finess Sp. z o. o., Partnerem - Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS.

 

Okres realizacji Projektu ma miejsce od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2013 roku.

 

Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+"
Finess Sp. z o. o.
ul. Pukowca 15, 40- 847 Katowice
tel.: 32 604 56 49
e-mail: biuro@aktywni45plus.eu
www.aktywni45plus.eu
 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również