Wiadomości z Sosnowca

7 milionów złotych na wsparcie mieszkańców

 • Dodano: 2020-11-09 07:00, aktualizacja: 2020-11-08 20:34

Blisko 7 milionów złotych przeznaczy miasto na programy wsparcia dla mieszkańców Sosnowca z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

- Udało nam się pozyskać blisko 6 milionów złotych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Milion złotych natomiast pochodzi z budżetu miasta – wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca.

Wsparcie będzie odbywało się w ramach trzech programów. Pierwszy z nich to projekt "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas". To dobrze znany mieszkańcom, prowadzony w centrum Sosnowca, program wsparcia, który jest realizowany od litego 2018 roku. Dzięki 1,4 mln zł dofinansowania sosnowiczanie nadal będą uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach m.in. w nauce języka angielskiego czy nauce szycia i uczestniczyć w zajęciach psychologicznych oraz terapeutycznych.

– Będziemy nadal wspierać naszych mieszkańców w zakładaniu ogródków sąsiedzkich, wolontariacie, organizowaniu inicjatyw mieszkańców. Fachowcy będą prowadzili doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Mieszkańcy mogą również liczyć na szkolenia zawodowe i płatne staże zawodowe – dodaje pełnomocnik Jedynak. Program jest w Sosnowcu realizowany od 2018 roku, a dodatkowe fundusze pozwolą na wydłużenie go do końca grudnia 2022 roku.

Uczestnicy otrzymają następujące formy pomocy:

 • warsztaty i szkolenia (język angielski, nauka szycia, radzenie sobie z emocjami),
 • spotkania i inicjatywy mieszkańców (pikniki, tworzenie muralu, założenie ogródków sąsiedzkich, wolontariat),
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
 • zajęcia sportowe (fitness, gimnastyka),
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe i staże zawodowe z zagwarantowanym stypendium.

Miasto będzie również kontynuowało skierowany do mieszkańców Kazimierza Górniczego oraz Juliusza projekt Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego. Trzecia edycja (koszt realizacji 1 mln zł) ruszy w grudniu przyszłego roku i potrwa rok. Wsparcie kierowane będzie do osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnościami, z uzależnieniami, bezdomnych oraz ich otoczenia.

Formy wsparcia:

 • poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne,
 • warsztaty dla rodziców,
 • kursy i szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe (w trakcie trwania uczestnicy otrzymają stypendium stażowe),
 • doradztwo i pośrednictwo zawodowe,
 • integracyjne spotkania mieszkańców oraz działania wolontariackie (pikniki sąsiedzkie, gry terenowe, wydarzenia tematyczne).

Za realizację największego, bo wartego 4,3 mln zł programu, będzie odpowiedzialny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. "Tyle wsparcia w całym mieście" przeznaczony jest dla mieszkańców Niwki, Konstantynowa, Kazimierza Górniczego, Milowic i Pogoni. Na co mogą liczyć mieszkańcy?

– Przede wszystkim nadal będziemy prowadzić mieszkanie treningowe z treningiem umiejętności praktycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym treningi: kulinarny, higieny, finansowy, interpersonalny. Wsparcie jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednim projekcie. Nasi podopieczni będą zdobywali umiejętności, które w przyszłości zaowocują większą samodzielnością – mówi Barbara Porębska z MOPS w Sosnowcu.

Mieszkanie o którym mowa działa już od dwóch lat w centrum miasta. Terapeuci będą również do dyspozycji rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Program potrwa do końca 2022 roku.

Najważniejsze zadania:

 • wsparcie dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CZR), w tym dogoterapia, hipoterapia, arteterapia, Terapia Metodą Tomatisa, Terapia Integracji Sensorycznej,
 • ponadto wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci z CZR: szkolenie z zakresu "seksualności osób z niepełnosprawnością" oraz coaching,
 • treningi kompetencji społecznych i rodzicielskich, warsztaty profilaktyki uzależnień, warsztaty umiejętności załatwiania spraw urzędowych, kursy języków obcych, coaching, kurs prawa jazdy kat. B, doradztwo zawodowe dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą,
 • kontynuacja realizacji Programów Aktywności Lokalnej (PAL) działających w ramach dotychczas realizowanych projektów w dzielnicach miasta: Pogoń, Milowice, Niwka, Konstantynów, Kazimierz Górniczy. W ramach PAL realizowane będą: spotkania z mieszkańcami, inicjatywy obywatelskie, Punkty Informacji Obywatelskiej, wyjścia integracyjno-edukacyjne, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne,
 • kursy i szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe (w trakcie trwania uczestnicy otrzymają stypendium stażowe),
 • doradztwo i pośrednictwo zawodowe.

Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również