Wiadomości z Sosnowca

Zasady przyznawania szybkiej pożyczki online

  • Dodano: 2020-12-16 09:15, aktualizacja: 2020-12-17 09:23

Pożyczki internetowe stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Klientów przyciąga przede wszystkim szybka możliwość uzyskania potrzebnej kwoty pieniężnej. Zanim jednak pożyczka zostanie udzielona, wnioskodawca musi przejść przez procedurę weryfikacyjną – jakie są więc zasady przyznawania takich świadczeń?

Czym jest pożyczka online?

Zacznijmy od wyjaśnienia definicji pożyczki online – jest to forma czasowego przekazania oznaczonej kwoty pieniężnej z obowiązkiem jej zwrotu w ściśle określonym terminie z wykorzystaniem środków komunikacji internetowej. W rzeczywiści tego rodzaju świadczenie nie różni się co do zasady od pożyczki udzielanej w gotówce. Podstawową cechą pożyczki online jest więc elektroniczny sposób załatwienia wszelkich formalności, na czele z przekazywaniem pieniędzy poprzez przelewy bankowe.

Kto może skorzystać z pożyczki online?

W rzeczywistości odbiorcą pożyczki online może być każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest w stanie wylegitymować się ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Część firm pożyczkowych stosuje własne dodatkowe kryteria, od których uzależniona może być wysokość przyznanej kwoty lub szybkość przekazania jej wnioskodawcy. Najczęściej mamy tu do czynienia z koniecznością wykazania wysokości uzyskiwanych dochodów lub wielkości posiadanego majątku, względnie zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Co ciekawe pożyczka online może być udzielana nie tylko osobom z tzw. czystym kontem, a więc takim, które nie posiadają żadnego dodatkowego zadłużenia, ale także i aktualnym dłużnikom. Firmy udzielające internetowego wsparcia finansowego zazwyczaj nie przywiązują większej uwagi do faktu spłacania pożyczek u innych osób czy przedsiębiorców (choć czasami taki fakt może wpłynąć na zmniejszenie wysokości przyznanej kwoty).

Jak przyznaje się pożyczkę online?

Pożyczki online przyznawane są w oparciu o dane zawarte w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, który wypełnia i przesyła wnioskodawca. Zazwyczaj wnioski tego rodzaju konstruowane są według tych samych zasad, co w praktyce oznacza, że w ich treści będziemy musieli podać następujące informacje:

  • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, czasami także numer PESEL),

  • wysokość żądanej pożyczki oraz okres jej spłaty,

  • informacje dotyczące zatrudnienia (a także rodzaju istniejącej umowy oraz czasu jej obowiązywania), wysokości osiąganych dochodów i posiadanego majątku,

  • informacje dotyczące kosztów życia oraz osób wchodzących w skład danego gospodarstwa domowego (dotyczy to także liczby dzieci pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy),

  • informacje dotyczące istniejących już zobowiązań oraz wysokości miesięcznych opłat z tego tytułu.

Pożyczkodawcy z reguły nie pytają swoich wnioskodawców o cel zaciąganej pożyczki, z reguły nie ma więc obowiązku podawania przeznaczenia udzielonych pieniędzy. Niekiedy firmy mogą jednak zapytać o ewentualna upadłość lub likwidację prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, a także o ewentualne postępowania sądowe lub egzekucyjne związane z realizacją niewykonanych zobowiązań takiej osoby.

Jak ustala się wysokość pożyczki online?

W założeniu pożyczka online powinna być szybka – firma przekazuje pieniądze w wysokości żądanej przez wnioskodawcę w formie przelewu bankowego. Jeśli żądana kwota jest stosunkowo niska – np. rzędu kilkuset złotych, pożyczkodawca nie robi zazwyczaj problemów i nie kwestionuje żądań pożyczkobiorcy. Zupełnie inaczej jest w przypadku sum przekraczających kilka tysięcy złotych.

Wnioskodawca, który zażąda przekazania na jego rzecz kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych tytułem pożyczki online, powinien spodziewać się większej kontroli ze strony firmy pożyczkowej. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy historia kredytowa takiej osoby nie jest do końca czysta lub gdy znajduje się ona w Krajowym Rejestrze Dłużników. Niewykonane w całości lub części zobowiązania finansowe co prawda nie przekreślają ostatecznie szansy na uzyskanie wsparcia finansowego z innej firmy, jednak mogą skutecznie obniżyć jego wysokość.

Przykładowo, jeśli wnioskodawca poprosi o pożyczkę w wysokości 45 000 zł, a posiada przy tym dług bankowy na kwotę 30 000 zł, wątpliwe jest, że firma specjalizująca się w pożyczkach online udzieli mu takiego finansowania. Jeśli by to już nastąpiło, najprawdopodobniej zostanie obwarowane szeregiem zabezpieczeń takich jak np. zastawa na oznaczonych rzeczach ruchomych lub prawach majątkowych przysługujących wnioskodawcy. Należy liczyć się także z możliwością znacznego obniżenia kwoty pożyczki, która będzie uzależniona od realnej oceny ryzyka finansowego całej transakcji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.