Wiadomości z Sosnowca

Zapewnienie wyżywienia w oddziale przedszkolnym

  • Dodano: 2020-09-16 12:30

Czy w oddziale przedszkolnym w szkole musi być zapewnione wyżywienie i od czego zależy ilość posiłków w takim oddziale przedszkolny, czy od długości pobytu dzieci?

Odpowiedź:

W oddziale przedszkolnym należy zapewnić dzieciom możliwość spożywania posiłków. Wynika to z art. 108 pkt 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), który stanowi, że przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z posiłków. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i stosuje się w stosunku do niego rozwiązania dotyczące przedszkoli.

Żadne przepisy nie wskazują natomiast wprost liczby posiłków, które należy zapewnić dzieciom przebywającym w oddziale przedszkolnym.

Uzasadnienie:

Ogólne wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego zostały uregulowane w ustawie z 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm)– Dział IIA – Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Z kolei wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

Ww. akty prawne nie wskazują jednak liczby posiłków, które należy zapewnić dzieciom przebywającym w placówce oświatowej.

Odpowiedzi na pytanie o to, ile posiłków powinny spożywać dzieci przebywające w oddziale przedszkolnym należy szukać w normach żywienia dla populacji, które są dostępne pod adresami:

Zapamiętaj!

Eksperci wskazują, że zaleca się, aby dziecko w wieku przedszkolnym spożywało posiłki co 2-3 godziny, co oznacza że ich liczba będzie uzależniona od czasu pobytu dziecka w placówce. Zwykle dzieci przebywające w przedszkolu/oddziale przedszkolnym mają zapewnione:

  • śniadanie,
  • dwudaniowy obiad,
  • podwieczorek.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154 ze zm.).

Marta Wysocka
Ekspert Portalu Oświatowego

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.