Wiadomości z Sosnowca

Zapewnienie wyżywienia w oddziale przedszkolnym

  • Dodano: 2020-09-16 12:30

Czy w oddziale przedszkolnym w szkole musi być zapewnione wyżywienie i od czego zależy ilość posiłków w takim oddziale przedszkolny, czy od długości pobytu dzieci?

Odpowiedź:

W oddziale przedszkolnym należy zapewnić dzieciom możliwość spożywania posiłków. Wynika to z art. 108 pkt 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), który stanowi, że przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z posiłków. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i stosuje się w stosunku do niego rozwiązania dotyczące przedszkoli.

Żadne przepisy nie wskazują natomiast wprost liczby posiłków, które należy zapewnić dzieciom przebywającym w oddziale przedszkolnym.

Uzasadnienie:

Ogólne wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego zostały uregulowane w ustawie z 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm)– Dział IIA – Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Z kolei wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

Ww. akty prawne nie wskazują jednak liczby posiłków, które należy zapewnić dzieciom przebywającym w placówce oświatowej.

Odpowiedzi na pytanie o to, ile posiłków powinny spożywać dzieci przebywające w oddziale przedszkolnym należy szukać w normach żywienia dla populacji, które są dostępne pod adresami:

Zapamiętaj!

Eksperci wskazują, że zaleca się, aby dziecko w wieku przedszkolnym spożywało posiłki co 2-3 godziny, co oznacza że ich liczba będzie uzależniona od czasu pobytu dziecka w placówce. Zwykle dzieci przebywające w przedszkolu/oddziale przedszkolnym mają zapewnione:

  • śniadanie,
  • dwudaniowy obiad,
  • podwieczorek.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154 ze zm.).

Marta Wysocka
Ekspert Portalu Oświatowego

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.