Wiadomości z Sosnowca

Śląskie dla zdrowia. Sprawdź nowe Regionalne Programy Zdrowotne

  • Dodano: 2019-02-08 12:30

Rozmowa z Dariuszem Starzyckim, wicemarszałkiem województwa śląskiego.

W nowy 2019 rok Województwo Śląskie weszło, ogłaszając kilka konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowitą nowością są nabory wniosków na projekty dotyczące rehabilitacji osób z chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Dlaczego RPO dotuje leczenie akurat tej grupy chorych?

Jako województwo staramy się przeciwdziałać aktualnym problemom, które pojawiają się na rozmaitych płaszczyznach życia społecznego. W kwestiach ochrony zdrowia naszym zadaniem jest rozpoznanie najpoważniejszych dysfunkcji, z jakimi borykają się mieszkańcy regionu, i stworzenie warunków, które pozwolą na ich szybkie i skuteczne leczenie.

Choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego stanowią jeden z poważniejszych problemów zdrowotnych w regionie. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn nieobecności w pracy w Śląskiem.

Regionalny Program Operacyjny pozwala na dofinansowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej poprzez właściwą opiekę zdrowotną. To dało nam impuls do opracowania pakietu siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród tych programów są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy. Na ten cel przeznaczymy ponad 39 mln zł.

Jakich problemów zdrowotnych dotyczą pozostałe Regionalne Programy Zdrowotne?

W Regionalnym Programie Operacyjnym zabezpieczamy ok. 200 mln zł na poprawę ogólnego stanu zdrowia naszych mieszkańców. Dzięki tym środkom będziemy w stanie efektywnie zwalczać te choroby, które stanowią problem w regionie. Będzie to możliwe poprzez objęcie profilaktyką, diagnostyką i rehabilitacją leczniczą większości mieszkańców województwa, którzy aktualnie takich badań potrzebują. Wkrótce ogłosimy kolejne nabory, które obejmą leczeniem cierpiących z powodu chorób układu krążenia i układu oddechowego, nowotworów układu pokarmowego oraz zaburzeń psychicznych.

Warto wspomnieć, że w poprzednich latach zorganizowaliśmy już kilka konkursów, m.in. dla programów wczesnego wykrywania zmian nowotworowych, dzięki którym do dziś ośrodki lecznicze z całego regionu przebadały tysiące osób pod kątem wykrycia nowotworów jelita grubego, piersi czy szyjki macicy. W zeszłym roku można też było składać wnioski o dotacje na realizację „Programu Zdrowego Kręgosłupa” oraz programu „Zdrowa Matka i Dziecko”. Ten pierwszy umożliwia objęcie badaniami przesiewowymi wszystkch dzieci w wieku 7-15 lat z naszego regionu, drugi wydatnie przyczynia się do wyrównania dostępu do opieki medycznej nad kobietami w ciąży poprzez organizację szkół świadomego rodzicielstwa oraz opieki prenatalnej. Wsparcie z funduszy europejskich otrzymał również program przeciwdziałania cukrzycy i otyłości, które należą do najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku.

Dzięki naszym działaniom wspieranym z funduszy europejskich wielu mieszkańców województwa może odzyskać zdrowie i sprawność, a inni zostaną właściwie zdiagnozowani i wyleczeni, zanim je utracą.

Dlaczego akurat te obszary zdrowia zostały objęte wsparciem ze strony Regionalnych Programów Zdrowotnych?

Są to jedne z najpoważniejszych i najczęstszych problemów zdrowotnych w województwie śląskim. Regionalne Programy Zdrowotne powstały w wyniku wieloletnich obserwacji i analiz, dzięki którym byliśmy w stanie zdiagnozować szczególnie zagrożone obszary zdrowia mieszkańców regionu oraz przyczyny tych zagrożeń.

Ograniczenia zdrowotne, z którymi się spotykamy, często wynikają z życia w wielkomiejskiej aglomeracji oraz w warunkach silnej degradacji środowiska. Wpływa to m.in. na wyższy od średniej krajowej wskaźnik urodzeń przedwczesnych i wad wrodzonych, wyższą częstotliwość zapadania na choroby nowotworowe, schorzenia przewlekłe i zaburzenia psychiczne.

Największe wyzwania, jakie stoją przed nami w kontekście ochrony zdrowia, to zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług medycznych, ograniczenie występowania chorób zawodowych, wydłużenie średniej długości życia oraz spowolnienie starzenia się społeczeństwa. W tych dążeniach wspiera nas Regionalny Program Operacyjny.

Na koniec proszę jeszcze powiedzieć, kiedy i gdzie mieszkańcy województwa będą mogli skorzystać z Regionalnych Programów Zdrowotnych?

Ośrodki zdrowia i inne podmioty mają teraz czas na przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie. Osoby zainteresowane realizacją programów zdrowotnych mogą zapoznać się ze szczegółami każdego z nich na bezpłatnych, przednaborowych spotkaniach informacyjnych. Później nasi eksperci ocenią i wybiorą najlepsze projekty. Cały proces trwa zwykle kilka miesięcy, zanim ogłosimy wyniki konkursu. Informacje o projektach, które otrzymają dofinansowanie, jak zawsze zostaną ogłoszone na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego (rpo.slaskie.pl). Wówczas mieszkańcy regionu, którzy kwalifikują się do udziału w programach zdrowotnych, będą mogli zgłaszać się do realizujących projekty placówek medycznych na badania i leczenie.

Więcej na: rpo.slaskie.pl

Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.