Wiadomości z Sosnowca

Ogólnopolski Truniej Tańca Nowoczesnego World Dance

 • Dodano: 2011-03-21 12:15
Termin imprezyData: 26-03-2011
MiejsceMiejsce:

Hala Sportowa w Sosnowcu

ul. Braci Miroszewskich 91


26 marca 2011 Miejski Klub im. Jana Kiepury, a także portal Sosnowiecki.pl, który objął patronat medialny nad wydarzeniem, zapraszają na Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego World Dance - Sosnowiec 2011!


Cel imprezy:

 • popularyzacja tańca nowoczesnego jako formy aktywnego wypoczynku
 • konfrontacja umiejętności tanecznych zawodników z całej Polski
 • wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach tanecznych i kategoriach wiekowych
 • wymiana doświadczeń pomiędzy tancerzami i instruktorami


Ramowy Program Turnieju zostanie opublikowany po zamknięciu list startowych.


Konkurencje taneczne:

 • Disco Dance:
  - mini-formacje
  - formacje

 • Hip Hop:
  - mini-formacje
  - formacje

 • Cheerleaders:
  - formacje

 • Duety

 • Inne formy tańca:
  - zespoły prezentujące miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, oraz inne techniki tańca - z wykluczeniem solistów i duetów, poprzez zespół rozumie się prezentację powyżej 5 osób. Oceniane wg indywidualnych ocen sędziowskich. W tej kategorii organizator nie przewiduje granicy wiekowej, warunkiem uczestnictwa jest ilość osób w zespole. Czas prezentacji do 4 minut.


Kategorie wiekowe:

Dotyczy  tylko disco dance, hip hop, cheerleaders i duetów.

 • Dzieci do 11 lat
 • Juniorzy 12-15 lat
 • Seniorzy powyżej 15 lat


Uwaga!
W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych bez informowania zainteresowanych zespołów.
O przynależności do kategorii wiekowych decyduje wiek najstarszego uczestnika.Duety
Muzyka własna  czas prezentacji: 1 minuta 30 sekund do 1 minuta 40 sekund (UWAGA! Przy zgłoszeniu proszę podać dokładny czas prezentacji).

Mini-formacje
Liczebność mini-formacji: minimum 4 osoby, maksymalnie 7 osób.
Muzyka własna czas prezentacji:2 minuty 15 sekund do 2 minut 30 sekund (UWAGA! Przy zgłoszeniu proszę podać dokładny czas prezentacji).
Członkowie mini-formacji muszą być podczas występu cały czas na parkiecie.

Formacje
Liczebność formacji: minimum 8 osób, maksymalnie 20 osób.
Muzyka własna czas prezentacji: 3 minuty do 3 minuty 30 sekund (UWAGA! Przy zgłoszeniu proszę podać dokładny czas prezentacji).
Członkowie formacji muszą być podczas występu cały czas na parkiecie.


Uwaga!

 • organizator zezwala na wykorzystanie w programie tylko takich elementów
 • akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia tancerzy
 • obowiązkowe jest obuwie sportowe nie pozostawiające śladów na parkiecie
 • jedna osoba może brać udział w kilku kategoriach tanecznych
 • parkiet o wymiarach 12mx12m
 • kolejność startu określa organizatorKryteria oceny:

 • choreografia i technika tańca
 • pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów i muzyki
 • ogólny wyraz artystycznyWarunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenia pisemne (z załączoną kserokopią przelewu za startowe) przesłane do dnia 05.03.2011r.

 • na adres organizatora: Miejski Klub im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 6, 41-200 Sosnowiec
 • numer kontaktowy: 501 096 041
 • e-mail: klub@kiepura.pl,
 • on line; www.cheerleaders.kiepura.pl


2. Uiszczenie opłaty startowej w wysokości:

 • 5 zł od osoby za jedną kategorię taneczną (10 zł od osoby za dwie kategorie taneczne, 15 zł od osoby za trzy kategorie, itd.)
  płatne na konto:
  Miejski Klub J.Kiepury Sosnowiec
  BANK ŚLĄSKI 11 1050 1360 1000 0008 0002 6197
  z dopiskiem: World Dance


Uwaga!
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia projektu w ciągu jednego dnia.


Inne ważne informacje:

1. Zainteresowanych otrzymaniem rachunku za opłatę startową, prosimy o wcześniejsze podanie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu.
2. Opłaty startowe dokonywane po terminie, ulegają zwiększeniu do 10 zł od osoby w jednej kategorii tanecznej. Odwołanie uczestnictwa do dnia 13. marca 2011 r., nie skutkuje utratą wpisowego. Organizatorzy zapewniają zwrot 50% wpłaconej opłaty jeśli rezygnacja nastąpi między 14 a 18 marca 2011 r. W każdym innym przypadku startowe nie zostanie zwrócone.
3. Dwóch opiekunów (trenerów) danej grupy tanecznej, ma wstęp wolny, po zgłoszeniu swych nazwisk na karcie zgłoszeń tancerzy. Identyfikatory będą do odbioru w biurze turnieju i upoważniają do towarzyszenia tancerzom w szatniach oraz na poboczu parkietu tanecznego.
4. Wszystkie pozostałe osoby towarzyszące wykupują bilet wstępu na widownię, w cenie: 10 zł (normalne) oraz 5 zł (ulgowe: studenci, uczniowie, dzieci). Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji biletów.
5. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobach.
7. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.
8. Opiekunowie odnośnym poświadczeniem na karcie zgłoszeń potwierdzają brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju, zgłoszonych tancerzy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji video oraz fotografowania turnieju w celach popularyzatorskich
10. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje Kierownik Turnieju.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu
w zależności od sytuacji. Decyzje Kierownika Turnieju są nieodwołalne.
12. Na terenie obiektu jest możliwość wyżywienia (restauracja oraz stoisko spożywcze).


Podczas turnieju działają:

 • organizator
 • kierownik turnieju
 • komisja sędziowska
 • opieka medycznaNagrody:

 • organizatorzy zapewniają dla wszystkich zespołów turnieju "podziękowania za udział".
 • dla finalistów, za zajęcie I, II, III miejsca – medaleProtesty

Protesty wyłącznie w formie pisemnej należy składać do Organizatora do 30 minut po zakończeniu turnieju (w biurze turnieju).
Przy wniesieniu protestu obowiązuje opłata 100 zł,- która w przypadku oddalenia protestu nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501 096 041 Katarzyna Pilch - kierownik turnieju (katarzyna.pilch@op.pl)


Z tanecznym pozdrowieniem
Kierownik Turnieju
Katarzyna PilchPatronem medialnym wydarzenia jest portal Sosnowiecki.pl.
Patronat portalu Sosnowiecki.pl

Ogólnopolski Truniej Tańca Nowoczesnego World Dance

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.