Wiadomości z Sosnowca

Niedługo nowe konkursy

  • Dodano: 2019-06-21 09:00, aktualizacja: 2019-06-21 16:03

Nowe konkursy. Wykorzystaj szansę na rozwój. 

Rozmowa z Wojciechem Kałużą, wicemarszałkiem województwa śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 powoli zbliża się ku końcowi obecnej perspektywy finansowej. Co nas czeka w ostatnim półtoraroczu jego trwania?

W tym momencie aż 98% środków, jakie mieliśmy zabezpieczone w RPO, stanowią środki zaangażowane, czyli takie, na które rozpoczęły się już nabory wniosków konkursowych lub pozakonkursowych. To ponad 14,5 mld zł. Oznacza to, że wciąż mamy do rozdysponowania zasoby w wysokości ok. 500 mln zł, a do tego dojdą jeszcze te fundusze, które z różnych powodów nie zostały całkowicie wyczerpane w zakończonych już naborach – na ich pozyskanie zostaną rozpisane nowe konkursy. To wciąż są bardzo duże kwoty, które mieszkańcy województwa będą mogli pozyskać na rzecz rozwoju swoich przedsięwzięć w ostatnim roku trwania Programu.

Na realizację jakich celów Województwo zamierza ogłaszać konkursy w najbliższych miesiącach?

Przede wszystkim planujemy kontynuować wdrażanie Regionalnych Programów Zdrowotnych. Na ten cel mieliśmy zabezpieczone w RPO ok. 200 mln zł, dzięki którym jesteśmy w stanie efektywnie zwalczać te choroby, które stanowią realny problem w regionie.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy zintensyfikowaliśmy działania w tym zakresie i regularnie ogłaszamy nowe konkursy skierowane do podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia naszych mieszkańców. Środki pozyskane z Programu przyczynią się do objęcia odpowiednią profilaktyką, diagnostyką i rehabilitacją leczniczą mieszkańców województwa, którzy cierpią m.in. z powodu nowotworów układu pokarmowego, zaburzeń psychicznych oraz chorób układu krążenia i układu oddechowego. Na wsparciu z Programu zyskają również kadry – część środków można przeznaczyć na usługi rozwojowe dla personelu medycznego, co pozwoli podnieść ich wiedzę i kwalifikacje, jednocześnie gwarantując możliwie jak najlepszą opiekę nad pacjentem.

Do zwalczania jakich jednostek chorobowych przyczyni się wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego?

Obecnie prowadzimy nabór na realizację programu rehabilitacji dla osób zmagających się z chorobami układu krążenia. Program ma na celu przywrócenie do aktywności społeczno-zawodowej tych mieszkańców województwa, którym stan zdrowia znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie i odnalezienie się na rynku pracy.

W lipcu planujemy ogłosić konkurs, w ramach którego wsparcie otrzymają osoby borykające się z problemami natury psychicznej. Regionalny Program Zdrowotny przewiduje pomoc zarówno dla tych, którzy cierpią z powodu zaburzeń afektywnych i nerwicowych, jak i dla uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Natomiast we wrześniu rozpoczniemy nabory wniosków na realizację programów, które przyczynią się do wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego oraz eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy. W ramach pierwszego konkursu będzie można pozyskać środki na działania informacyjno-promocyjne, które pomogą zwiększyć świadomość mieszkańców odnośnie do profilaktyki nowotworowej, oraz badania kolonoskopowe i opiekę medyczną nad pacjentami. Drugi wrześniowy konkurs przyczyni się do ograniczenia ryzyk zdrowotnych, na jakie są narażone osoby pracujące w trudnych warunkach. Fundusze będą przekazywane na kampanie informacyjno-promocyjne, szkolenia oraz modernizację stanowisk pracy.

Ponadto kontynuujemy działania wspierające bezpieczne rodzicielstwo. Mam tutaj na myśli program „Zdrowa Matka i Dziecko”, który przyczynia się do poprawy standardów w wykonywaniu usług z zakresu opieki nad kobietą w ciąży. Mniej więcej do połowy lipca potrwa jeszcze nabór, w ramach którego dofinansujemy szkoły świadomego rodzicielstwa oraz badania i fachową opiekę medyczną nad przyszłymi mamami.

Co poza ochroną zdrowia? W jakich innych sferach możemy oczekiwać inicjatyw współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w najbliższym czasie?

W obecnej perspektywie duży nacisk położyliśmy na rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie. Były ku temu przynajmniej dwa duże powody. Po pierwsze, na obecnym rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów, niestety szkoły zawodowe często kształciły fachowców, których pracodawcy nie potrzebowali. Stąd od początku Programu mieliśmy ok. 800 mln zł ze środków EFS [Europejski Fundusz Społeczny – przyp. red.] na wzmacnianie potencjału edukacyjnego w regionie. Po drugie, szkoły zawodowe nie cieszyły się najlepszą opinią ani wśród uczniów, ani wśród rodziców, dlatego naszym celem było zwiększenie atrakcyjności i prestiżu tych placówek. Obydwa problemy udało się przynajmniej częściowo zminimalizować dzięki projektom, jakie powstały przy jednoczesnym zaangażowaniu środków EFS i EFRR [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – przyp. red.], łącząc nowoczesną infrastrukturę z programami nauczania dostosowanymi do potrzeb i wymogów stawianych przez pracodawców. Z dumą możemy powiedzieć, że te projekty ułatwiają młodzieży dobry start w zawodzie.

Wciąż dysponujemy zasobami, które pozwalają nam na ogłaszanie kolejnych konkursów z tego zakresu. Już we wrześniu placówki kształcenia zawodowego będą miały możliwość pozyskania środków na dostosowanie swojej oferty do potrzeb lokalnego rynku pracy. W dostępnej puli znajdzie się ponad 30 mln zł do rozdysponowania pomiędzy szkoły z całego regionu. Zachęcam zainteresowanych do przygotowania dokumentacji na wrzesień, bo może to być jedna z ostatnich okazji na uzyskanie dofinansowania z RPO. W sierpniu też ukaże się kolejny numer naszego biuletynu, który w całości poświęcimy właśnie szkolnictwu zawodowemu.

W tym numerze biuletynu prezentujemy projekty współfinansowane z funduszy europejskich, które warto odwiedzić w trakcie okresu wakacyjnego. Jakie atrakcje w województwie śląskim poleciłby Pan naszym czytelnikom?

Mimo że przychody z turystyki wzrastają z każdym rokiem, to jest to raczej turystyka związana z rozrywką i biznesem, dużymi wydarzeniami, które coraz częściej gościmy w województwie. Nie można jednak zapominać o wielkim potencjale turystycznym, jaki tkwi chociażby w naszych pięknych górach, Beskidach, oraz w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ten potencjał jest cały czas rozwijany – jeszcze w poprzednim okresie programowania [lata 2007-2013 – przyp. red.] zainwestowaliśmy spore fundusze w rozwój ośrodków okołoturystycznych na Szlaku Orlich Gniazd czy rozbudowę górskiej infrastruktury rekreacyjnej. Z całą pewnością warto wybrać się w te piękne rejony naszego województwa.

W obecnej perspektywie finansowej turystyka nie została ujęta jako dziedzina priorytetowa, ale jest naturalnie wspierana poprzez realizację innych celów. Przykładowo poprzez środki, które inwestujemy w kulturę czy rewitalizację obiektów o wartości historycznej (działania, jakie trwają obecnie na zamkach w Olsztynie czy Mirowie oraz kolejne projekty realizowane w Ogrodzieńcu i na Jasnej Górze w Częstochowie), wzrasta również ich potencjał turystyczny. Jako dobre przykłady można tutaj wymienić Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, które poszerzyły swoją ofertę dzięki projektom realizowanym w ramach cyfrowych usług publicznych, wprowadzając nowości technologiczne. To miejsca, które zainteresują zarówno pasjonatów historii regionu, jak i amatorów nowych technologii.

Warto również zauważyć, że mieszkańcy województwa mają obecnie nieporównywalnie więcej możliwości atrakcyjnego spędzenia weekendu, niźli miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Dzięki środkom europejskim mieszkańcy największej aglomeracji w Polsce mogą korzystać z takich atrakcji jak wyciąg sportowy do uprawiania narciarstwa wodnego na Stawikach w Sosnowcu, pięknie zrewitalizowany zespół krajobrazowo-przyrodniczy Żabie Doły w Bytomiu czy niesamowity Freestyle Park w Chorzowie, do odwiedzania których serdecznie Państwa zapraszam.

Dziękuję za rozmowę.

Więcej na: rpo.slaskie.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.