Wiadomości z Sosnowca

Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo. Projekt dla osób bezrobotnych

 • Dodano: 2021-02-17 10:45

Zapraszamy osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia oraz przedsiębiorców do projektu „Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo”.

W projekcie realizowanym przez Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Powiatowy Urząd Pracy współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej udział mogą wziąć pozostający bez pracy mieszkańcy Sosnowca powyżej 30. roku życia. Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 81 osób. Kwota przeznaczona na projekt wynosi blisko 1,3 mln zł.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe oraz pomoc Trenera Aktywności Zawodowej służące ukierunkowaniu indywidualnego wsparcia na konkretne instrumenty i usługi rynku pracy planowane w ramach projektu
 • Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania oraz Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Zwrot/refundacja kosztów przejazdu do miejsca odbywania szkoleń i staży zawodowych
 • Zwrot/refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dla osób ponoszących tego typu koszty w związku z uczestnictwem w działaniach projektowych
 • Przez cały okres projektu jego uczestnicy mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia Doradcy Zawodowego, Trenera Aktywności Zawodowej, Pośrednika Pracy, Biura Projektu.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się przyjąć na staż uczestnika projektu będą mieli możliwość:

 • skorzystania z refundacji kosztów wyposażenia stanowiska dla przyjmowanego w ramach projektu stażysty w kwocie do 5 000 zł (na jedno stanowisko).
 • otrzymania refundacji kosztów dodatku dla wynagrodzenia dla opiekuna stażysty lub refundacji części wynagrodzenia wypłacanego opiekunowi stażysty (do 500 zl/m-c)

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W SPOSÓB CIĄGŁY

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny z Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu pod numerami:

 • 032 297 87 50
 • 032 297 87 51
 • 032 297 87 77

Przedsiębiorcy zainteresowani zorganizowaniem stażu w ramach projektu mogą kontaktować się  z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy pod numerem telefonu: 032 297 87 68

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również