Wiadomości z Sosnowca

VI Forum Nowej Gospodarki

  • Dodano: 2014-06-10 08:00, aktualizacja: 2014-06-09 21:51

Już 13 czerwca 2014 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach odbędzie się VI Forum Nowej Gospodarki.

 

To kolejny element stałej debaty, o tematyce gospodarczej i zasięgu ponadregionalnym, skierowanej do sektora nauki, biznesu i administracji. Forum służy określeniu skutecznych dróg wspierania najbardziej obiecujących kierunków rozwoju technologicznego, a przez to gospodarczego rozwoju kraju w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci, tak by Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym. Debata ta ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak wyzwolić potencjał innowacyjności i uczynić z niej koło napędowe rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Wiodącym tematem tegorocznej VI edycji Forum będzie zacieśnienie współpracy gospodarczej makroregionu Polski Południowej poprzez m.in. prezentację ofert inwestycyjnych, badawczych i społecznych województwa śląskiego oraz województwa małopolskiego.

Podczas Forum omówione zostaną: kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej, a w tym technologie energooszczędne, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, inteligentne sieci energetyczne oraz budownictwo niskoenergetyczne.

Ważnym punktem w programie VI FNG będzie Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna, podczas której zostaną zaprezentowane oferty inwestycyjne makroregionu Polski Południowej i Nadrenii Północnej - Westfalii, a przedsiębiorcy niemieccy i polscy będą mieli okazję do rozmów dwustronnych i zaprezentowania swojej oferty podczas wystawy towarzyszącej.

W programie VI FNG będzie również sesja nt. instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego, podczas której zostaną zaprezentowane oferty funduszy zalążkowych, VC, pożyczkowych i poręczeniowych makroregionu Polski Południowej.

Ponadto będzie również sesja nt. CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, podczas której odbędzie się dyskusja o odpowiedzialności za środowisko naturalne, budowanie pozytywnych relacji z personelem przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa. Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw będą mieli okazję do porozmawiania z śląskimi i małopolskimi przedsiębiorcami oraz zaprezentowania swoich strategii CSR.

 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również