Wiadomości z Sosnowca

Szkoła Podstawowa nr 10 z "Certyfikatem Szkoły Liderów”

  • Dodano: 2019-03-28 07:45, aktualizacja: 2019-03-28 08:06

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu 25 marca 2019 r. otrzymała "Certyfikat Szkoły Liderów" przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

"Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" to projekt zrealizowany przez "Dziesiątkę" w roku szkolnym 2017/2018 we współpracy z sosnowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Podjęte działania wpisywały się w założenia "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020". Społeczność szkolna pod kierunkiem nauczycieli oraz lidera EG regionu śląskiego zrealizowała liczne i ważne zadania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN oraz Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.  Hasło przewodnie działań brzmiało: "Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!"

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań, mających na celu przybliżenie uczniom idei edukacji globalnej. W szkole odbyły się specjalne lekcje prowadzone przez panią Magdalenę Noszczyk - trenerkę ds. edukacji ekologicznej i globalnej. Uczniowie oglądali prezentacje dotyczące m.in. codziennego życia w Afryce, słuchały opowieści o dzieciach mieszkających w Kenii, oglądały zdjęcia ich domów oraz szkół. Podczas uroczystego otwarcia Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie zaprezentowali program, który wprowadził społeczność szkolną w tematykę różnorodności kultur na świecie oraz szeroko pojętej ekologii. Wybrane teksty kultury, wiersze i piosenki, prezentowane podczas występów artystycznych, zobowiązywały każdego z nas do dbania o Ziemię, jako wspólne dobro i szanowania ludzi bez względu na ich kolor skóry, pochodzenie, czy wyznanie - mówi Małgorzata Wierzbicka, dyrektor szkoły.

W ramach projektu w klasach IV, V i VII przeprowadzono konkurs ekologiczny, w którym pojawiły się pytania dotyczące ochrony przyrody, ekosystemu, recyklingu oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Zorganizowano edukacyjne i wychowawcze wydarzenia pt. "Smaki świata", podczas których uczniowie poznawali zwyczaje żywieniowe innych narodów, mogli skosztować różnych egzotycznych owoców i przypraw oraz poznać ich pochodzenie. Dzieci korzystające z zajęć świetlicowych uczestniczyły w panelach czytelniczych pod hasłem: "Mądre bajki z całego świata". Częścią realizacji projektu była także edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów m.in. poprzez prawidłowe przyporządkowanie śmieci do pojemników. W trakcie warsztatów uczniowie dyskutowali na temat potrzeby podejmowania działań anty-smogowych, rozmawiali o skutecznym recyklingu i upcyklingu.

Wszystkie podejmowane działania zachęcały do refleksji na temat współczesnych wartości, właściwych relacji i więzi międzyludzkich, odpowiedzialności za siebie i innych oraz za miejsce, które jest naszym wspólnym domem, czyli naszą planetę, Ziemię.

Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

Szkoła Podstawowa nr 10 z "Certyfikatem Szkoły Liderów”

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.