Wiadomości z Sosnowca

Seminarium w Zespole Szkół Technicznych

  • Dodano: 2012-11-22 14:45

19 listopada 2012 r. w ZST w Sosnowcu odbyło się seminarium, którego tematem była: Rola ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w planowaniu ścieżek kariery w świetle aktualnych potrzeb kadrowych przemysłu górniczego.

W Seminarium wzięli udział przedstawiciele władz miasta, Katowickiego Holdingu Węglowego, kopalń wchodzących w skład KHW, AGH w Krakowie, szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z holdingiem i sosnowieckich gimnazjów, doradcy zawodowi oraz przedstawiciele instytucji wspierających edukację i zatrudnienie – MBP OHP w Sosnowcu, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Agencja Rozwoju Lokalnego.

Dyrektor Szkoły – Barbara Kowalik witając gości powiedziała, że Zespół Szkół Technicznych, to szkoła od dawna kształcąca kadry górnicze. Po kilkunastoletniej przerwie wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku ponownie otworzyliśmy kierunek technik górnictwa podziemnego. Cieszymy się, że górnictwo w świadomości społecznej pomału odzyskuje należną mu rangę, dlatego naszym celem jest powrót do tradycji górniczej.

Prezydent Sosnowca – Kazimierz Górski, który objął patronatem honorowym seminarium wspomniał z sentymentem czasy, kiedy sam był uczniem szkoły i do dzisiaj pamięta słowa ówczesnego dyrektora Czesława Bielskiego, że nie ma nic cenniejszego niż wiedza, bo ona pozwala nam w przyszłości osiągnąć życiowy sukces.

Prezes ds. pracy w KHW – Waldemar Mróz powiedział o potrzebach kadrowych w branży górniczej i konieczności podejmowania współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i wyższymi, kształcącymi na potrzeby górnictwa. Dyrektor zespołu szkoleń i BHP – Eugeniusz Małobęcki omówił programy stypendialne dla uczniów i studentów realizowanych przez KHW w Katowicach.

Dr inż. Edyta Brzychczy - prodziekan ds. kształcenia stacjonarnego, Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie zaprezentowała kierunki kształcenia na potrzeby przemysłu górniczego. W wystąpieniu poruszyła również aktualne problemy dotyczące zmian na rynku pracy oraz potencjalnych zagrożeń dla przedsiębiorstw górniczych związanych z brakiem wykwalifikowanych kadr.

Dr inż. Arkadiusz Kustra adiunkt z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie przedstawił aktualny stan branży górniczej na świecie i w Polsce. Wskazał procesy rozwoju strategicznego w górnictwie oparte na fuzjach, przejęciach i eksploracji złóż. Na zakończenie przedstawił problemy własności w branży górniczej i wynikające z niej szanse i bariery nie tylko dla akcjonariuszy jako dostarczycieli kapitału, ale również szeroko pojętych interesariuszy zainteresowanych funkcjonowaniem firm górniczych w rzeczywistości gospodarczej.

Na koniec seminarium dyrektorzy szkół podzielili się swoimi doświadczeniami ze współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym. Dokonano próby spojrzenia na problem kadr dla górnictwa poprzez pryzmat reformy szkolnictwa zawodowego, a także interesów zakładów górniczych będących beneficjentami tego procesu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również