Wiadomości z Sosnowca

Rozmawiali o tolerancji

  • Dodano: 2019-06-17 07:15, aktualizacja: 2019-06-17 07:42

W 2016 r. przedstawiciele polskich miast podpisali Deklarację Wrocławską.

Wyrazili w niej sprzeciw wobec braku tolerancji i szacunku dla odmienności kultur i poglądów. 12 czerwca prezydenci Gdańska i Wrocławia, w obecności  Arkadiusza Chęcińskiego i innych samorządowców, odsłonili tablicę z treścią tej deklaracji – w hołdzie dla jednego z jej sygnatariuszy, tragicznie zmarłego w styczniu br. prezydenta Pawła Adamowicza.

Właśnie o tolerancji i wzajemnym poszanowaniu była mowa w czasie Kongresu Regionów, który odbywał się 11 i 12 czerwca we Wrocławiu.

Cieszę się, że jesteśmy tu dzisiaj razem  polskimi samorządowcami i mieszkańcami Wrocławia. To spotkanie wpisuje się w to, o czym rozmawialiśmy na obecnym Kongresie Regionów – czyli czym są miasta otwarte i jakie wyzwania przed nimi stoją  – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Musimy zadbać aby w przestrzeniach naszych miast było miejsce na dialog. Musimy tego wymagać od wszystkich, zaczynając od siebie. Choć to czasem trudne ale to jedyne rozwiązanie abyśmy wspólnie mogli pracować na rzecz naszych miast. Bez tego nie damy sobie rady – podkreślał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Głos zabrała także Aleksandra Dulkiewicz, która zastąpiła na stanowisku zmarłego tragicznie Pawła Adamowicza.

Wzruszający moment. My, jako miasto Gdańsk, ubiegaliśmy się o miano Europejskiej Stolicy Kultury, wygrał lepszy. Wygrał Wrocław i pięknie to wtedy zrobiliście. Łączy nas wiele. Dziś szalenie potrzebujemy we Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie, Nowej Soli, Sosnowcu, Sopocie, w każdej naszej lokalnej społeczności, otwartości na drugiego. Tak mówił mój szef, Paweł Adamowicz. I to wszystko dzisiaj, jutro, pojutrze musimy przekuwać nie tylko w tablice, ale w nasze codzienne życie – w domu, w pracy, w szkole. Bądźmy otwarci na drugiego człowieka, miejmy wyciągniętą rękę, uśmiech i zobaczycie, że Polska wtedy będzie lepszym krajem. Bo myślę, że o tym tak naprawdę wszyscy marzymy.

Deklaracja Wrocławska na rzecz Otwartości i Dialogu Międzykulturowego

Wierni zasadzie tolerancji i wzajemnego szacunku deklarujemy gotowość do podjęcia działań, zmierzających do zbudowania w naszych miastach życzliwej interakcji różnych kultur poprzez:

  • Wpisanie do wieloletnich strategii miast programów dotyczących promocji tolerancji, otwartości i społeczeństwa wielokulturowego (np. w szkołach i na stadionach).
  • Stałą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przeciwdziałających wszelkim przejawom nietolerancji oraz współpracę z organizacjami zajmującym się zwalczaniem dyskryminacji.
  • Monitorowanie i przygotowywanie raportów dotyczących przypadków dyskryminacji.
  • Reagowanie na wszelkiego rodzaju wydarzenia o charakterze rasistowskim, atakującym przedstawicieli innych kultur, wyznań i religii poprzez zawiadamianie o nich organów ścigania oraz publicznego potępiania takich wydarzeń.

Oświadczamy również, że sprzeciwiamy się atakom przemocy z nienawiści, chcemy, aby nasze miasta były atrakcyjne i życzliwe dla swoich i dla przyjezdnych, atmosferą gościnności i poszukiwań twórczych przyciągały ludzi i sprzyjały ich porozumieniu. Wierzymy, że nie ma rozwoju gospodarczego bez rozwoju społecznego, a rozwoju społecznego – bez rozwoju osobistego.

Chcemy umożliwić mieszkańcom pozyskanie kompetencji międzykulturowych, tak aby świadomi własnej tożsamości i dumni z niej – byli gotowi do spotkania z osobami odmiennymi kulturowo. Potrzeba spotkania ma bowiem wymiar ponadczasowy i wymaga stałej troski kolejnych pokoleń.

Świadomi tego wyzwania, zapraszamy do współdziałania mieszkańców poprzez różnorodne instytucje, zwłaszcza kultury i oświaty, oraz organizacje pozarządowe i religijne.

Na podstawie: www.wroclaw.pl

Rozmawiali o tolerancji

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.