Wiadomości z Sosnowca

Nowe rośliny w parku przy ZSS nr 4 - wszystko z okazji Dnia Ziemi

  • Dodano: 2019-04-01 07:15, aktualizacja: 2019-04-01 07:50

W kwietniu z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi Klub Gaja wspólnie z partnerami, samorządowcami, dziećmi, młodzieżą i działkowcami posadzi blisko 400 drzew, krzewów i bylin.

Kaliny koralowe, derenie, azalie, jaśminowce, budleje i jeżówki zazielenią rodzinny ogród Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, Park Polisensoryczny przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, a także skwer na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" w Ustroniu. Nasadzeniom towarzyszyć będą warsztaty budowy domków dla dzikich owadów zapylających - pszczół murarek, biedronek, złotooków, motyli oraz ptaków i wiewiórek.

Tegorocznym tematem Dnia Ziemi jest ochrona zagrożonych gatunków

Z najnowszego  raportu WWF Living Planet Report 2018 wynika, że pomiędzy rokiem 1970 a 2014 globalne populacje ryb, ptaków, ssaków, płazów oraz gadów na Ziemi spadły średnio o 60 procent. Główne zagrożenia zidentyfikowane w raporcie są bezpośrednio związane z działalnością człowieka. Spadek wiąże się z utratą siedlisk oraz degradacją i nadmierną eksploatacją dzikiej przyrody. Utrata różnorodność biologicznej stanowi zagrożenie dla zdrowia i dobrobytu ludzi, zwierząt, społeczności, a także systemów gospodarczych w każdym miejscu na Ziemi.

Dlatego Klub Gaja podczas akcji "Dla Ziemi, ludzi i przyrody!" mówić będzie o konieczności ochrony przyrody i informować dlaczego warto sadzić drzewa, krzewy i byliny oraz budować schronienia habitatowe dla dzikich zwierząt. Posadzone drzewa i krzewy zostaną dopisane do licznika na stronie Klubu Gaja www.swietodrzewa.pl, gdzie odnotowano już 880 tysięcy drzew posadzonych w ramach programu Święto Drzewa.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci coraz wyraźniej widzimy, że zbyt intensywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne prowadzi do zanikania siedlisk i postępującej utraty różnorodności biologicznej. Dzięki wykonanym nasadzeniom poprawi się stan zieleni w mieście, zwiększy się bioróżnorodność i zaplecze pokarmowe dla ptaków, pszczół i małych ssaków. Drzewa i krzewy pomogą także w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wykonane podczas warsztatów budki lęgowe dla zwierząt zostaną zawieszone na drzewach czy ścianach budynków i zastąpią dziuple w starych drzewach, których jest coraz mniej - mówi Jolanta Migdał z Klubu Gaja, koordynatorka programu Święto Drzewa.

3 kwietnia o godz. 10.00 - Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu

Wspólnie z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz nauczycielami posadzimy ponad 100 sztuk drzew, krzewów, pnączy i bylin, m.in. pęcherznice kalinolistne, hortensje, rododendrony, tawuły, wiciokrzewy, jodły i budleje, zwane motylimi krzewami na terenie przyszkolnego ogrodu, w którym odbywają się zajęcia z dendroterapii i rodzinne pikniki.

5 kwietnia o godz. 11.00 - Zespół Szkół Specjalnych nr 4

W Parku Polisensorycznym w Sosnowcu oraz wokół szkoły uczniowie, nauczyciele, osadzeni w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, Sosnowcu oraz Klubu Gaja posadzą blisko 130 drzew, krzewów i bylin - głównie gatunki ozdobne pobudzające zmysły wzroku, węchu i dotyku, takie jak azalie, rododendrony, magnolie, derenie i kaliny, które posłużą stymulacji, rehabilitacji i wypoczynkowi uczniów niepełnosprawnych oraz mieszkańców miasta.

8 kwietnia o godz. 10 - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze" w Ustroniu

Blisko 150 drzew i krzewów, m.in. tawuły japońskie, klony i śliwy Klub Gaja posadzi w Ustroniu na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy osiedla, działkowcy oraz dzieci i młodzież z okolicznych placówek oświatowych.

Wszystkim trzem akcjom sadzenia drzew, krzewów będą towarzyszyć warsztaty edukacyjne prowadzone przez edukatorów Klubu Gaja. Uczestnicy zajęć samodzielnie zbudują z drewnianych elementów hotele i domki dla dzikich owadów zapylających - pszczół murarek, biedronek, złotooków, a także motyli oraz budki lęgowe dla ptaków i wiewiórek. Wykonane własnoręcznie urządzenia habitatowe zostaną zamontowane w przyszkolnych i przydomowych ogrodach, parku, osiedlowych skwerach i na terenie ogrodów działkowych, przyczyniając się tym samym do czynnej ochrony przyrody.

Akcje edukacyjno-informacyjne "Dla Ziemi, ludzi i przyrody!" zostały przygotowane przez Klub Gaja we współpracy z Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Spółdzielnią Mieszkaniową "Zacisze" w Sosnowcu. Partnerem wydarzenia jest C&A Foundation. Dofinansowanie: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.