Wiadomości z Sosnowca

MBP w Sosnowcu organizuje konkurs "Magia Świąt". Napisz recenzję i wygraj!

  • Dodano: 2020-11-27 07:00, aktualizacja: 2020-11-26 21:02

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na recenzje książek o Bożym Narodzeniu lub takich, które bezsprzecznie ze Świętami się kojarzą, czyniąc z grudniowej celebracji istotny motyw fabularny.

Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe, ale nie tylko

Nagrodzone teksty zostaną upublicznione w formie wideorecenzji w gwiazdkowym odcinku naszego youtubowego cyklu "Strona po stronie".
Na teksty czekają do 16 grudnia 2020. Uwaga – recenzje nie muszą dotyczyć nowości wydawniczych. Do dyspozycji jest cała historię literatury polskiej i zagranicznej. 

Regulamin konkursu literackiego

  • Tytuł: Magia Świąt – recenzja książki
  • Forma pracy: Recenzja
  • Technika wykonania: Tekst pisany w dowolnym programie tekstowym – font Times New Roman 12, interlinia 1,5, maksymalna objętość – 2 strony.

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy dorosły mieszkaniec Zagłębia Dąbrowskiego oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
4. Konkurs rozpoczyna się 26.11.2020 r., a kończy 16.12.2020 r.

Cele konkursu

1. Rozbudzanie zainteresowania literaturą i czytelnictwem.
2. Pobudzanie wrażliwości i zachęcanie do kreatywnego patrzenia na świat.
3. Promowanie nowych talentów.
4. Podniesienie na duchu strapionych pandemią koronawirusa czytelników.
5. Szerzenie optymizmu i bożonarodzeniowego klimatu.

Zasady konkursu

1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej publikowana i nagradzana.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
3. Prace konkursowe należy przesłać do 16.12.2020 r. na adres mailowy: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec – dopisek "Konkurs Magia Świąt" (decyduje data na stemplu).
4. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
5. Karty do wydrukowania dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
4. Jury oceniać będzie: prawidłowe i ciekawe wykorzystanie formy recenzji, poprawność językową, ogólne wrażenia artystyczne.
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku najpóźniej do dn. 18.12.2020 r.
6. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe, a zwycięskie teksty zostaną przedstawione w świątecznym odcinku wideorecenzji "Strona po stronie" na kanale YouTube Organizatora. 

Postanowienia końcowe

1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11 zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie MBP Sosnowiec.

MBP w Sosnowcu organizuje konkurs "Magia Świąt". Napisz recenzję i wygraj!

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.