Wiadomości z Sosnowca

Konkurs plastyczny dla młodzieży "Wariacje na temat... czyli zabawa z mistrzami pędzla" 

 • Dodano: 2021-09-28 14:00

Filia nr 4 – Sielec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Wariacje na temat... czyli zabawa z mistrzami pędzla", zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Artystów (25 października).

Interesujesz się sztuką? Lubisz podziwiać arcydzieła światowego malarstwa? Masz ochotę na kreatywny dialog z obrazami Van Gogha, Matisse’a, Muncha? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Poniżej znajdziesz regulamin i karty zgłoszeniowe. Powodzenia!

Regulamin konkursu plastycznego „Wariacje na temat... czyli zabawa z mistrzami pędzla”, zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Artystów (25 października)

 • Tytuł konkursu: „Wariacje na temat... czyli zabawa z mistrzami pędzla” 
 • Forma pracy: płaska, w formacie max. A3
 • Technika wykonania: dowolna

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich z całej Polski.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Filia Nr 4 Sielec, ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs rozpoczyna się 27.09.2021 r., a kończy się 25.10.2021 r.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
 5. Cele konkursu:
  1. Rozbudzanie zainteresowania dziełami wielkich mistrzów pędzla, historią sztuki, twórczością artystyczną.
  2.  Pobudzanie wyobraźni i kreatywności.
 6. Zasady konkursu:
  1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu własnej wersji obrazu jednego ze znanych malarzy. Pracę należy wykonać wzorując się na fragmencie obrazu wybranego z wyselekcjonowanej kolekcji zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora. Praca nie powinna naśladować wybranego obrazu, lecz być jego autorską interpretacją, rozwinięciem.
  2. Lista obrazów:
   • CHAGALL – Nad Witebskiem
   • DALI - Płonąca żyrafa i Trwałość pamięci
   • MAKOWSKI - Dwaj mali przyjaciele
   • MATISSE - Złote rybki
   • MODIGLIANI - Kobieta z wachlarzem
   • MUNCH - Krzyk
   • PICASSO - Guernica
   • SEURAT - Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte
   • VAN GOGH - Łan zboża z cyprysami
  3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
  4. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
 7. Prace można:
  • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Wariacje na temat... czyli zabawa z mistrzami pędzla”, do dnia 25.10.2021 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
  • przesłać skan lub zdjęcie pracy pocztą elektroniczną na adres: f4@biblioteka.sosnowiec.pl, w tytule e-maila wpisując „Wariacje na temat... czyli zabawa z mistrzami pędzla”;
  • dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, F4 Sielec (ul. Zamkowa 9), w godzinach jej otwarcia.
 8.  Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (do pobrania ze strony www.biblioteka.sosnowiec.pl).
 9. Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
  1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
  2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
  3. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
  4. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
  5. Jury oceniać będzie: pomysłowość, oryginalność, kreatywność, samodzielność i estetykę wykonania pracy.
  6. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 29.10.2021 r. na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl i na Facebooku MBP.
  7.  Nagrodzone prace zostaną przedstawione na stronie internetowej Organizatora (www.biblioteka.sosnowiec.pl). 
  8. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane w sali wystaw Filii Nr 4 Sielec, ul. Zamkowa 9, w ramach wystawy pokonkursowej.
 10. Postanowienia końcowe:
  1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
  2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Filii nr 4 Sielec, ul. Zamkowa 9, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywanie w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 4 Sielec, ul. Zamkowa 9, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl.
  4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl.
  5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Filia nr 4 Sielec, ul. Zamkowa 9, tel. 32 266 14 37 lub mailowo na adres: f4@biblioteka.sosnowiec.pl.
Konkurs plastyczny dla młodzieży

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.