Wiadomości z Sosnowca

Konkurs literacki „Fantastyczne opowiadanie”

 • Dodano: 2021-08-10 07:45, aktualizacja: 2021-08-10 08:11

Powiedzieć, że konkursy polegające na pisaniu opowiadań są popularne, to jak nic nie powiedzieć. Istnieje jednak powód, dla którego są tak popularnym elementem programów wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Nie tylko rozwijają wyobraźnię i umiejętności pisarskie, co jest cenne samo w sobie, ale też pozwalają niemal każdemu na wypróbowanie własnych sił w twórczej pracy. Nie inaczej jest w przypadku konkursu Zagłębiowskiej Mediateki „Fantastyczne opowiadanie”. Żeby było ciekawiej Organizator wprowadził niewielkie - dodatkowe wyzwanie: przesłana praca musi nawiązywać do minimum jednego z wymienionych tematów/motywów. Są nimi: Miasto Sosnowiec, kultura słowiańska, twórczość Stanisława Lema. Data rozpoczęcia konkursu: 4.08.2021. Data zakończenia: 11.09.2021. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i życzymy udanej zabawy!

Regulamin konkursu literackiego „Fantastyczne opowiadanie”, organizowanego w ramach projektu Zagłębiowskiej Mediateki „Fantastyka2021”

Tytuł: "Fantastyczne opowiadanie"

Forma pracy: Krótka forma literacka – proza, Czcionka: Times New Roman 12. Interlinia: 1,5. Objętość: max. 4 strony A4 (nie licząc strony tytułowej). Format zapisu: odt, doc, docx, rtf

Dodatkowe informacje: Opowiadanie musi zawierać nawiązania minimum do jednego z niżej wymienionych elementów/motywów:

 • Miasto Sosnowiec
 • Kultura słowiańska
 • Twórczość Stanisława Lema

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z całej Polski.
 2. Organizatorem konkursu jest Zagłębiowska Mediateka - Dział Multimediów dla Dorosłych, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs odbywa się w ramach akcji „Fantastyka2021” dofinansowanej ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
 5. Konkurs rozpoczyna się 04.08.2021 r., a kończy 11.09.2021 r.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowania literaturą fantasy i science-fiction.
 2. Promowanie nowych i nieznanych talentów.
 3. Pobudzenie kreatywności.

Zasady konkursu:

 1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej publikowana i nagradzana.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
 3. Prace konkursowe należy przesłać do 11.09.2021 r. na adres e-mail: multimedia.dorosli@biblioteka.sosnowiec.pl w tytule maila wpisując "Fantastyka2021".
 4. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
 5. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 6. Karta zgłoszeniowa osoby pełnoletniej POBIERZ
 7. Karta zgłoszeniowa osoby niepełnoletniej POBIERZ

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, i III miejsca. Jest to odpowiednio 200, 150, oraz 100 złotych.
 3. Nagrody zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazane przez uczestnika konto.
 4. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 5. Jury oceniać będzie: zgodność z tematem, oryginalność, poprawność językową, ogólne wrażenia artystyczne.
 6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku Organizatora.
 7. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie stworzony darmowy e-book do pobrania ze strony Organizatora.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnik przesyłając pracę, zgadza się na jej bezpłatną publikację w pokonkursowym e-booku.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11 zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika oraz nr telefonu i adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr. telefonu, adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr konta (w przypadku wygranej) są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
 4. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, tel. 32 266 33 96 lub mailowo na adres: multimedia.dorosli@biblioteka.sosnowiec.pl
Konkurs literacki „Fantastyczne opowiadanie”

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również