Sosnowiec - portal miejski Sosnowiecki.pl

Wiadomości z Sosnowca

6 ofert w przetargu na rozbudowę skrzyżowania przy DK94

  • Dodano: 2018-10-30 14:15

Samorząd Sosnowca otrzymał sześć ofert w przetargu na rozbudowę newralgicznego skrzyżowania przy drodze nr 94. Przy budżecie na poziomie 78 mln zł brutto, opiewają one na 109,9-149,4 mln zł. Miasto spróbuje wybrać najkorzystniejszą ofertę dzięki aukcji elektronicznej.

Według pierwotnych założeń prace nad nowym dwupoziomowym skrzyżowaniem miałyby zostać wykonane do końca 2020 r.
Sosnowiec zamierza rozbudować i zmodernizować na swoim terenie dwujezdniową drogę nr 94 wiodącą do konurbacji katowickiej od strony Olkusza i Krakowa. W pierwszym etapie przygotował rozbudowę jedynego tamtejszego kolizyjnego skrzyżowania - z ul. Długosza, nazywanego też "skrzyżowaniem przy Makro". Zlikwidować ma to tworzące się przed nim - zwłaszcza w godzinach szczytu - długie korki.

Docelowo na skrzyżowaniu drogi nr 94 z ul. Długosza powstać ma dwupoziomowy węzeł. Po jezdniach poprowadzonych w wykopie, zostanie poprowadzona główna trasa; dwoma wiaduktami tworzącymi rodzaj ronda - ruch lokalny. Ponadto skrzyżowanie, gdzie teraz normy hałasu są przekraczane, zostanie obudowane ekranami dźwiękochłonnymi.
Miasto pozyskało dotację do tego projektu ze środków na "Infrastrukturę drogową dla miast" dostępnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Po zmianach, na szacowaną na blisko 87 mln zł inwestycję, Sosnowiec otrzymał 73,9 mln zł wsparcia.

Już w trakcie podpisywania umowy ws. dofinansowania w lutym ub. roku trwał przetarg na zaprojektowanie przedsięwzięcia i sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji. Od czerwca ub. roku wartą około miliona złotych umowę - zakładającą wykonanie w ciągu roku dokumentacji i uzyskanie zgody na budowę - realizowała firma Egis.

Przetarg na wykonanie prac został ogłoszony na początku września. Spłynęło w nim sześć ofert: najtańszą, za 109,9 mln zł, złożyło konsorcjum spółek Berger Bau; kolejną, za 110,2 mln zł - będziński Banimex. Miasto w zamówieniu zastrzegło, że po dokonaniu oceny ofert - jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie niepodlegające odrzuceniu, aby wybrać najkorzystniejszą, przeprowadzi aukcję elektroniczną.

Sosnowieccy samorządowcy zapowiadali już, że budowa dwupoziomowego skrzyżowania w miejscu obciążonym znacznym ruchem lokalnym i tranzytowym, będzie wiązała się z wprowadzeniem skomplikowanego układu objazdów, powstawaniem utrudnień i tworzeniem się korków.

Przygotowana specyfikacja wykonania robót przewiduje w pierwszych etapach prac częściowe zamknięcia, przy zachowaniu możliwej płynności ruchu. W dalszej kolejności - wraz z rozpoczęciem skomplikowanych robót ziemnych i mostowych - utrudnienia zwiększą się: wytyczane będą m.in. trasy objazdowe.

Po zakończeniu inwestycji najprawdopodobniej zamknięte zostanie zabezpieczone sygnalizacją świetlną oddalone o kilkaset metrów jednopoziomowe przejście dla pieszych, które przecina ruchliwą drogę. W pobliżu znajduje się przejście podziemne, które jednak jest rzadko używane. Władze miasta deklarowały podjęcie prób uzgodnienia z właścicielem pobliskiego centrum handlowego, do którego należy m.in. przejście, jego remontu.

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.