Wiadomości z Sosnowca

Zostałeś bez pracy? Sprawdź, gdzie szukać finansowego wsparcia

  • Dodano: 2023-02-15 12:45

Dobrze jest być przygotowanym na ewentualność utraty pracy. Nawet jeśli mamy poduszkę finansową, warto wesprzeć swój domowy budżet środkami, które możemy otrzymać od państwa. Jak się ubiegać, komu przysługuje i ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych na początku 2023 roku?

Jak nie utracić płynności finansowej na bezrobociu

Bez pracy może zostać każdy z nas. Chociaż często nie dopuszczamy do siebie takiej myśli, to warto brać pod uwagę taką ewentualność. Dlatego też dobrze jest przygotować się na takie potencjalne zdarzenie losowe. Idealna sytuacja to taka, w której mamy oszczędności pozwalające na przetrwanie roku oraz brak zobowiązań finansowych.

W momencie utraty pracy może pojawić się problem utrzymania domu, jak również pokrycia zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Nie powinniśmy zaprzestać spłacania należności ani też zaciągać pożyczek na pokrycie bieżących zobowiązań. Dobrym pomysłem może okazać się podjęcie pracy w innej branży niż dotychczasowa. Może to być praca na krótki okres do momentu, gdy nie znajdziemy lepszej. W ten sposób zyskamy środki na pokrycie najważniejszych opłat i zaspokojenie najważniejszych potrzeb domowników. W chwili, gdy zostajemy bez pracy, warto sprawdzić, czy przysługuje nam zasiłek bezrobotnych.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych

Jak sama nazwa wskazuje, zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które utraciły pracę i obecnie nie wykonują żadnej pracy zarobkowej, nie są na stażu ani nie korzystają ze szkoleń przygotowujących do zawodu. Aby otrzymać zasiłek, należy zarejestrować się w urzędzie pracy. Zazwyczaj bezrobotni udają się do urzędu w miejscu swojego zameldowania.

Aby dopełnić wszelkich formalności urzędowych, należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, świadectwa ukończenia szkoły, pisemne potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, jak również świadectwa pracy ze wszystkich firm, w których byliśmy do tej pory zatrudnieni. Jeśli bezrobotny prowadził działalność gospodarczą, wówczas powinien dostarczyć do urzędu zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek oraz zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zawieszeniu wpisu.

Komu przysługuje finansowe wsparcie

Rejestracja w urzędzie pracy to jeden z warunków, który należy spełnić. W dalszej kolejności należy wykazać, iż w ciągu ostatnich 18 miesięcy wykonywaliśmy pracę przez co najmniej 365 dni. Istotne jest także wynagrodzenie - jego wysokość nie powinna być niższa niż obowiązujące w danym okresie zatrudnienia minimalne wynagrodzenie. Staż pracy ma znaczenie przy ustalaniu wysokości zasiłku.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

Zanim udamy się do urzędu, warto sprawdzić, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych. Podlega on regularnej waloryzacji, dlatego też co roku wysokość świadczenia ulega zmianie. Dzieje się to 1 czerwca każdego roku. Od 1 czerwca 2022 do ostatniego dnia maja 2023 podstawowa wartość zasiłku wynosi 1304 zł i 10 gr przez pierwsze trzy miesiące pobierania. Po ich upływie wysokość zasiłku nieznacznie spada do sumy 1024 zł i 10 gr.

Wyróżniamy 3 rodzaje zasiłku, a mianowicie obniżony, podstawowy i podwyższony. Zasiłek podstawowy przeznaczony jest dla osób bezrobotnych, których dotychczasowy staż pracy mieści się w przedziale od 5 do 20 lat. Osoby z krótszym niż 5 lat stażem pracy mogą liczyć na 80% podstawy - jest to zasiłek obniżony. Z kolei zasiłek podwyższony przysługuje osobom, które przepracowały co najmniej 20 lat. Takie osoby mogą liczyć na 120% zasiłku podstawowego. Na ten moment nie wiemy, czy pojawi się czwarty rodzaj zasiłku. Jeden z sejmowych projektów zakłada przyznanie 130% zasiłku podstawowego tym osobom, które na rynku pracy są już ponad 30 lat.

Jak długo możemy pobierać zasiłek dla bezrobotnych? Tutaj dużo zależy od stopy bezrobocia w danym regionie. Przeważnie wsparcie finansowe można otrzymywać przez okres od pół roku aż do 12 miesięcy. Tam, gdzie stopa bezrobocia przekracza 150%, tam zasiłek dla bezrobotnych otrzymuje się przez cały rok.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.