Wiadomości z Sosnowca

Kiedy adwokat może odmówić obrony?

  • Dodano: 2020-10-09 14:00

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, na którą składają się porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych i występowanie przed sądami oraz urzędami. Szczegółowo mówi o tym Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 ze zm.). Jednak istnieją sytuacje, w których adwokat może odmówić obrony. Kiedy tak się dzieje?

W jakich sytuacjach adwokat może odmówić obrony?

Adwokat - kancelaria-cognitor.pl musi mieć ważne powody, aby odmówić udzielenia pomocy i jest zobowiązany poinformować o nich zainteresowanego. Przede wszystkim nie może on udzielić pomocy prawnej osobie, która ułatwiłaby popełnienie przestępstwa bądź wskazywałaby możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za popełniony w przyszłości czyn. Osoby pracujące w zawodzie adwokata nie mogą też udzielić pomocy, jeśli wynik sprawy rzutowałby na jego dobro osobiste bądź majątek. Wyjątkiem są sytuacje, w których roszczenie dotyczy członka rodziny bądź wynik niósłby wspólne dobro dla strony i adwokata. 

Adwokat nie może się również podjąć się prowadzenia sprawy, a nawet udzielenia porady prawnej w sytuacjach, w których:

  • brał udział w sprawie jako osoba publiczna,
  • przeciwna strona (wobec której toczyłaby się rozprawa) jest jego klientem w innej sprawie,
  • udzielił porady prawnej przeciwnej stronie w tej sprawie bądź innej, która jest z nią związana,
  • adwokat, który w prywatnym życiu jest bliską dla niego osobą, prowadzi sprawę albo udzielił już pomocy prawnej przeciwnej stronie w tej samej, bądź związanej z nią sprawie;
  • występował w charakterze świadka,
  • interesy jego klientów są sprzeczne,
  • sprawa toczy się przeciwko osobie, z którą adwokat ma poważny zatarg osobisty.

Wszelkie wątpliwości i to, czy adwokat w danej sytuacji rzeczywiście może udzielić pomocy prawnej, rozstrzyga rada adwokacka.

Co grozi adwokatowi za brak subordynacji?

Każdy adwokat, niezależnie od tego, czy mówimy o adwokacie z Zabrza, Warszawy, Poznania, czy jeszcze innego miasta, może ponieść konsekwencje za brak subordynacji i odmowy udzielenia pomocy prawnej w wyżej wymienionych sytuacjach. W takim przypadku grozi mu odpowiedzialność dyscyplinarna, która orzekana jest przez sądy dyscyplinarne. Należy również pamiętać, że adwokat ponosi nie tylko odpowiedzialność w kręgu zawodowym, ale też przed klientem. Ma to miejsce w sytuacjach, w których klient przegrał sprawę w wyniku działań adwokata, które są niezgodne z przepisami Prawa o adwokaturze i Kodeksu Etyki Adwokackiej. Należy jednak udowodnić, że wynik sprawy byłby zupełnie inny, gdyby nie działania adwokata.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.