Wiadomości z Sosnowca

Kiedy adwokat może odmówić obrony?

  • Dodano: 2020-10-09 14:00

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, na którą składają się porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych i występowanie przed sądami oraz urzędami. Szczegółowo mówi o tym Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 ze zm.). Jednak istnieją sytuacje, w których adwokat może odmówić obrony. Kiedy tak się dzieje?

W jakich sytuacjach adwokat może odmówić obrony?

Adwokat - kancelaria-cognitor.pl musi mieć ważne powody, aby odmówić udzielenia pomocy i jest zobowiązany poinformować o nich zainteresowanego. Przede wszystkim nie może on udzielić pomocy prawnej osobie, która ułatwiłaby popełnienie przestępstwa bądź wskazywałaby możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za popełniony w przyszłości czyn. Osoby pracujące w zawodzie adwokata nie mogą też udzielić pomocy, jeśli wynik sprawy rzutowałby na jego dobro osobiste bądź majątek. Wyjątkiem są sytuacje, w których roszczenie dotyczy członka rodziny bądź wynik niósłby wspólne dobro dla strony i adwokata. 

Adwokat nie może się również podjąć się prowadzenia sprawy, a nawet udzielenia porady prawnej w sytuacjach, w których:

  • brał udział w sprawie jako osoba publiczna,
  • przeciwna strona (wobec której toczyłaby się rozprawa) jest jego klientem w innej sprawie,
  • udzielił porady prawnej przeciwnej stronie w tej sprawie bądź innej, która jest z nią związana,
  • adwokat, który w prywatnym życiu jest bliską dla niego osobą, prowadzi sprawę albo udzielił już pomocy prawnej przeciwnej stronie w tej samej, bądź związanej z nią sprawie;
  • występował w charakterze świadka,
  • interesy jego klientów są sprzeczne,
  • sprawa toczy się przeciwko osobie, z którą adwokat ma poważny zatarg osobisty.

Wszelkie wątpliwości i to, czy adwokat w danej sytuacji rzeczywiście może udzielić pomocy prawnej, rozstrzyga rada adwokacka.

Co grozi adwokatowi za brak subordynacji?

Każdy adwokat, niezależnie od tego, czy mówimy o adwokacie z Zabrza, Warszawy, Poznania, czy jeszcze innego miasta, może ponieść konsekwencje za brak subordynacji i odmowy udzielenia pomocy prawnej w wyżej wymienionych sytuacjach. W takim przypadku grozi mu odpowiedzialność dyscyplinarna, która orzekana jest przez sądy dyscyplinarne. Należy również pamiętać, że adwokat ponosi nie tylko odpowiedzialność w kręgu zawodowym, ale też przed klientem. Ma to miejsce w sytuacjach, w których klient przegrał sprawę w wyniku działań adwokata, które są niezgodne z przepisami Prawa o adwokaturze i Kodeksu Etyki Adwokackiej. Należy jednak udowodnić, że wynik sprawy byłby zupełnie inny, gdyby nie działania adwokata.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.