Wiadomości z Sosnowca

Służba Więzienna w Sosnowcu szkoli skazanych na ogrodników

  • Dodano: 2020-09-11 10:00

Funkcjonariusze Służby Więziennej po raz kolejny w tym roku umożliwiają grupie skazanych zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Tym razem rozpoczął się kurs o specjalizacji „ogrodnik - zagospodarowanie terenów zielonych w tym z obsługą pił i kos spalinowych”. To drugi tegoroczny kurs zawodowy finansowany ze środków unijnych dla skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. W kursie bierze udział 12 skazanych recydywistów zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Do udziału w nim zakwalifikowano w pierwszej kolejności osadzonych o względnie bliskich terminach zakończenia kary lub takich, którzy w niedługim czasie nabędą formalnych uprawnień do ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Dzięki kursowi skazani mają okazję nie tylko podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale także – dzięki z zajęciom z zakresu aktywizacji zawodowej – zwiększyć szanse na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Osadzeni zostaną także przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs potrwa do 24. września 2020 r.

Większość absolwentów kursu zostanie zatrudniona na terenie jednostki penitencjarnej. Ubiegłoroczny odsetek zatrudnionych absolwentów kursów zawodowych organizowanych przez Służbę Więzienną w sosnowieckim areszcie wyniósł aż 76%.

W ramach zajęć praktycznych w trakcie kursu osadzeni wykonują prace związane z rewitalizacją ogrodu na terenie sosnowieckiego aresztu.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną kurs przeprowadzany jest z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Celem głównym projektu Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój przewidzianego na lata 2014-2020 jest udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się obecnie na jego oficjalnej stronie internetowej.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.