Wiadomości z Sosnowca

Odjazdowy Bibliotekarz w sosnowieckiej Książnicy

 • Dodano: 2019-06-07 07:30, aktualizacja: 2019-06-07 07:42

Już 8 czerwca 2019 (sobota) po raz siódmy ruszamy w trasę z Odjazdowym Bibliotekarzem!

Niecodzienny rajd rowerowy połączony z odjazdowym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, to świetna okazja do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, z pasjonatami literatury i sportu, bo w końcu kto powiedział, że czytanie i kondycja fizyczna nie mogą iść w parze?! Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy, a także formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Regulamin akcji „Odjazdowy Bibliotekarz 2019”

 1. Lokalnym organizatorem akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” jest Miejska Biblioteka Publiczna im.Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu zwana dalej Organizatorem.
 2. Odjazdowy Bibliotekarz to kampania, w ramach której organizowane są przejazdy rowerowe: bibliotekarzy, czytelników oraz ogółu miłośników słowa pisanego, biblioteki i rowerów, połączona z promocją czytelnictwa i aktywnego modelu życia.
 3. Cele akcji to:
 • promowanie biblioteki i czytelnictwa,
 • integracja społeczności lokalnych,
 • integracja środowiska bibliotekarskiego,
 • propagowanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu.
 1. Patronat honorowy: Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński.
 2. Patronat medialny: Kurier Miejski, Wiadomości Zagłębia, Zagłębie.FM.
 3. Partnerzy rajdu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu, Miejski Klub "Maczki", Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich o/Sosnowiec, Rada Dzielnicy Maczki,  OSP Sosnowiec Cieśle.
 4. Sponsorzy rajdu: Laserhouse w Sosnowcu, Sklep PSH Lewiatan Maczki, Firma Handlowa "Zbyszko" Sosnowiec Maczki,  Sklep Spożywczy Ateks ABC - Kolonia Cieśle.
 5. Odjazdowy Bibliotekarz jest organizowany w dn. 8.06.2019.
 6. Zgłoszenia przyjmowane są do 3.06.2019 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz dostępnego w każdej placówce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.
 7. Zgłoszenia można:
 • dostarczyć osobiście do każdej placówki bibliotecznej na terenie miasta w godzinach jej otwarcia
 • przesłać e-mailem na adres: f4@biblioteka.sosnowiec.pl
 1. Dzieci i młodzież do lat 16 zobowiązane są do przejazdu w kaskach i pod opieką opiekuna.
 2. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń Organizatorów oraz służb porządkowych.
 3. Osoby biorące udział w rajdzie zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom.
 4. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Nie są ubezpieczeni przez organizatora, mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
 5. Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
 6. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu winno być zgodne z przepisami.
 7. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.
 8. Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15, odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 9. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2–3 metry, ale nie więcej niż 5 metrów.
 10. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
 11. Kolorem obowiązującym w ubiorze uczestników jest pomarańczowy.
 12. Zbiórka w dniu 08.06.2019 o godz. 10.00 będzie miała miejsce pod siedzibą Filii nr 13 - Maczki, ul. Krakowska 26.
 13. Meta - ZSO nr 11 w Sosnowcu, ul. Skwerowa 21.
 14. W rajdzie nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem substancji pobudzających i odurzających.
 15. Organizator imprezy uprawniony jest do dokumentowania jej przebiegu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.
 16. Uprasza się osoby biorące udział w rajdzie o posiadanie zapasowej dętki rowerowej.
 17. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeniowej oraz do zmiany trasy przejazdu bez podania przyczyny.
 19. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich Odjazdowego Bibliotekarza odbywającego się na terenie Sosnowca zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nr telefonu uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia Odjazdowego Bibliotekarza na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich Odjazdowego Bibliotekarza przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Odjazdowym bibliotekarzu odbywającym się na terenie Sosnowca.

Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich, Odjazdowego Bibliotekarza nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl

 1. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora Rajdu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
 • Joanna Grząba 32 266 14 37
 • Agnieszka Pytlik 32 292 38 89

O czym powinni pamiętać uczestnicy rajdu:

 • słuchaj poleceń służb porządkowych, policji, kierownika rajdu, organizatorów;
 • jedź ostrożnie, utrzymuj stałą prędkość jazdy;
 • nie wyprzedzaj na siłę – Odjazdowy Bibliotekarz to nie wyścig;
 • pamiętaj o oświetleniu roweru i odblaskach – przy brzydkiej pogodzie i/lub w ciemności musisz być widoczny dla innych uczestników drogi;
 • nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie zajeżdżaj nikomu drogi, konieczność nagłego hamowania staraj się sygnalizować poprzez uniesienie ręki do góry;
 • podczas jazdy nie korzystaj z telefonu – nie dzwoń, nie wysyłaj SMS-ów;
 • nie wyjeżdżaj poza kolumnę, utrzymuj stałą odległość od osoby jadącej przed Tobą, aby mieć możliwość zahamowania, ale też nie zostawiaj dużych “dziur”;
 • zwracaj uwagę na jadące w rajdzie dzieci czy osoby starsze – może będą potrzebować Twojej pomocy;
 • w razie problemów daj znać ręką, że musisz zjechać na pobocze, zrób to ostrożnie i poczekaj na kogoś, kto Ci pomoże;
 • w każdej sytuacji staraj się zachować spokój;
 • czuj się odpowiedzialny za siebie i innych – nie bój się kulturalnie zwrócić uwagę komuś, kto zachowuje się nieodpowiednio bądź w sposób zagrażający bezpieczeństwu pozostałych rajdowiczów.
Odjazdowy Bibliotekarz w sosnowieckiej Książnicy

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.