Wiadomości z Sosnowca

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

  • Dodano: 2014-10-14 09:15

29 października br. w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. CSR z punktu widzenia partnerów społecznych oraz samorządów”, organizowana przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Radę do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Zarządu Województwa Śląskiego.

Konferencja jest jednocześnie podsumowaniem działalności Rady w latach 2011-2014. Program spotkania podzielono na dwa bloki tematyczne.

CSR w Województwie Śląskim, podczas którego zaprezentowane zostaną podjęte działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie. W czasie spotkania głos zabiorą przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, Biura Regionalnego w Brukseli, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Kolejna część spotkania poświęcona będzie współpracy międzysektorowej na rzecz CSR, o której wypowiedzą się reprezentanci Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Informacja o konferencji:

http://csr.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1412663075/0/0

Program konferencji:

http://csr.slaskie.pl/files/zalaczniki/2014/10/08/1412663075/1412762741.pdf

Rejestracja na konferencję:

http://csr.slaskie.pl/rejestracja/?id=5

Strona www poświęcona CSR:

http://csr.slaskie.pl/

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu nawiązuje do dwóch pierwszych spotkań, które miały miejsce w roku 2012 (Bruksela) oraz 2013 (Katowice).

Podczas pierwszych obrad wywiązała się żywa dyskusja, prowadząca do usystematyzowania wiedzy nt. obowiązujących regulacji prawnych i popularyzacji regionalnych inicjatyw oraz obrazująca dalsze perspektywy rozwoju idei CSR, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i legislacyjnym. Nawiązane kontakty zapoczątkowały długofalową współpracę pomiędzy Radą do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz europejskimi regionami i instytucjami, które promują i wdrażają zasady CSR.

W czasie drugiego spotkania rozmawiano o ustawodawstwie unijnym, międzynarodowych dyrektywach i standardach ich implementacji, zaprezentowane zostały rozwiązania regionalne w zakresie CSR oraz przykłady praktycznego wymiaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

I Śląski Okrągły Stół nt. CSR – http://csr.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1341226481/0/0

II Śląski Okrągły Stół nt. CSR – http://csr.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1370509498/0/0

Barbara BajusBarbara Bajus
Źródło: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również